+420 720 221 398 / +420 242 441 830 Po-Ne 07:00 - 22:00

 • Tlumočení autoškoly

  Tlumočník na autoškolu V České republice žije velké množství cizinců. Stejně jako v ostatních zemích, i zde se většina z nich neobejde bez řidičského oprávnění, které jim umožní běžně fungovat a dojíždět do zaměstnání. V České republice si mohou cizinci udělat řidičské oprávnění a tento doklad bude platný ve všech zemích EU. Problém je však tehdy, když cizinec neumí česky nebo když jeho čeština ještě není dostatečně dobrá. V takovém případě však nemusí věšet hlavu, může totiž využít soudního tlumočníka. V některých zemích je možné využívat na tlumočení běžné tlumočníky nebo dokonce i rodinné příslušníky, v Čechách však musí jít o soudního tlumočníka, který byl jmenovaný do své funkce ministrem spravedlnosti nebo krajským soudem. Pouze takový tlumočník může u autoškoly zajistit překlad a tlumočení. Pokud tedy cizinec mluví například jen rusky, anglicky nebo vietnamsky, není to pro něj překážkou v tom, aby u nás řidičské oprávněn dostal. Jaké podmínky je potřeba splňovat? Pochopitelně je

 • Kdy je potřeba tlumočník na autoškolu

  Tlumočník na autoškolu - kdy je potřeba? Když chce někdo skládat řidičské zkoušky v cizí zemi, může k tomu využít tlumočníka. Jsou země, které to však zakazují a požadují, aby dotyčný člověk skvěle ovládal jazyk dané země, takto je to například ve Velké Británii. V Čechách je však situace jiná a pokud si chce někdo udělat řidičský průkaz a nemluví česky, může využít služeb soudního tlumočníka. V některých zahraničních zemí může u autoškoly tlumočit i rodinný příslušník, u nás však může cizincům skládající řidičské oprávnění tlumočit pouze osoba, která je u okresního soudu vedená jako tlumočník-soudní znalec. Tlumočník musí pochopitelně připravit překlad zkoušek a také během nich tlumočit. Řidičské oprávnění v Čechách Pro cizince to znamená velkou výhodu, že nemusí umět česky, stačí si jen zajistit soudního tlumočníka, který bude tlumočit do jejich jazyka. Když pomineme, že cizinec nebude umět mluvit česky, musí splňovat všechny povinnosti jako uchazeči českého původu. Musí tedy dosáhno

 • Simultánní tlumočení - kdy je zapotřebí kabina?

  Simultánní tlumočení - proč je zapotřebí kabina Při konferencích a různých jednáních, kterých se účastní lidé hovořící různými jazyky, jsou často zapotřebí simultánní tlumočníci, tedy tlumočníci, kteří okamžitě překládají, co druhá strana hovoří. Když se daného jednání nebo konference účastní mnoho stran, na daném místě je velký hluk. Simultánní tlumočení je extrémně náročné a vyžaduje velkou koncentraci. Tlumočník potřebuje mít dokonalý klid a být přesně soustředěný na mluvené slovo. Je tedy nepřijatelné, aby ze všech stran slyšel mluvit mnoho jiných lidí. Proto tlumočník často potřebuje zvukotěsnou kabinu, aby se izolovaly všechny rušivé elementy a měl na tlumočení dostatečný klid. Zároveň je potřeba, aby se z jeho mikrofonu ozýval pouze jeho hlas a nebyly v něm slyšet hlasy jiných tlumočníků nebo jiný ruch. Budete potřebovat tlumočnickou kabinu? Při organizování konference nebo schůzky, která vyžaduje simultánní tlumočení, si možná budete muset pořídit tlumočnickou kabinu nebo dokon

 • Co je to simultánní tlumočení

  Mezinárodní setkání a konference často vyžadují simultánní tlumočení. Je to jedna z nejběžnějších forem tlumočení, i když je poměrně obtížná. Při simultánním tlumočení musí tlumočník přeložit to, co bylo řečeno, v době povolené tempem mluvčího, aniž by změnil přirozený tok řeči. Při simultánním tlumočení musí tlumočník tlumočit to, co řeknou obě strany. Mezi tlumočením a přijetím řečeného by neměla být čekací doba. Ke zpracování slov řečníka je povolena krátká pauza. Například v OSN se často používá simultánní tlumočení. Prezidentské projevy také používají simultánní tlumočení. První simultánní tlumočení bylo použito během norimberského procesu, který se konal po skončení druhé světové války. Co je to tlumočení? Jazyková tlumočení zahrnuje slovní překlad předneseného projevu. Tlumočník převádí řeč ve zdrojovém jazyce do požadovaného cílového jazyka, stejně jako písemný překlad. Po celém světě je široce používáno několik typů tlumočení: simultánní, konsekutivní, šeptané, cestovní/eskort

 • Překlady rodných listů

  Překlady rodných listů - potřebuji ověřený překlad? Potřebujete zajistit překlad rodného listu? Jde o jeden z nejdůležitějších dokumentů, proto je u něj potřeba soudní překlad. Jelikož bude takový překlad neoddělitelně svázaný s originálem, je potřeba, abyste si od vašeho rodného listu nechali udělat nejprve notářsky ověřenou kopii. Ta bude následně svázána i s úředně ověřeným překladem. Rodný list je zapotřebí k celé škále důležitých jednání s úřady, třeba když se ztratí občanský průkaz, když se řeší svatba a další. Jelikož většina lidí na tento překlad spěchá, zajistí vám potřebný soudní tlumočník překlad obvykle v co nejrychlejším termínu, abyste nemuseli zbytečně čekat a mohli co nejdříve vyřešit potřebné záležitosti. Samotný rodný list vždy vydává matriční úřad, do kterého spadáte. Pokud dojde ke ztrátě rodného listu, což se při cestování někdy stává, může vám matriční úřad vydat jeho druhopis. Je potřeba vyšší ověření? Ještě než se na naší agenturu obrátíte, je vhodné vědět, jest

 • Kdy je nutná předpisová korektura

  Kdy je nutná předtisková korektura Provedli jste dostatečnou korekturu? To by měla být otázka, která zazní před každou publikací obsahu nebo před jeho vytištěním. Jen si představte, že vytisknete náklad několika tisíc knih, časopisů nebo třeba letáků a máte v nich překlep. Jde o velkou nepříjemnost. V případě online obsahu se dá chyba poměrně snadno napravit, ale co u tištěného? Pokud korektura neproběhne, můžete si uříznout velkou ostudu. Předtisková kontrola je důležitá a měla by být prováděna rodilým mluvčím, který má velmi kvalitní jazykové znalosti. Předtisková kontrola není jen o kontrole chyb Mnoho lidí si myslí, že předtisková korektura zahrnuje jen přečtení textu a opravu diakritických chyb. Tato korektura však zahrnuje mnohem více činností. Musí se soustředit také na obsah, aby nedošlo ke špatné formulaci. Pokud byste uvedli například špatnou informaci v novinách, mohlo by to pro vás mít i právní důsledky. Pokud by šlo například o recepty nebo o návody na dávkování léků, zde

 • Co je to TRADOS

  Co je program TRADOS? Program TRADOS, neboli SDL Trados Studio, je sadou překladatelského softwaru, který používají překladatelé z celého světa. Jde o jeden z nejpokročilejších překladatelských nástrojů, který nabízí přizpůsobitelné prostředí, se kterým lze zajistit kvalitnější a rychlejší překlad. Tento software je nástupcem staršího Translators Workbench původně vyvinutého německou společností Trados GmbH a v současné době k dispozici od SDL plc, poskytovatele cloudových řešení. TRADOS je považován za jedničku na trhu v celém dodavatelském řetězci překladů, včetně překladatelů na volné noze, poskytovatelů jazykových služeb, podnikových jazykových oddělení a akademických institucí. TRADOS využívá po celém světě přes 270 tisíc překladatelů a společnost, která ho vydává, působí v jazykovém průmyslu už 30 let, takže ho spravují a vydávají skuteční profesionálové. Jednodušší a kvalitnější práce pro překladatele Trados se často používá jako obecný termín pro nástroj „computer-assisted tran

 • Tlumočení konferencí online

  Tlumočení konferencí online

 • Superlegalizace dokumentů

  Ocitli jste se v situaci, kdy potřebujete předložit veřejné listiny, jež byly vydány v České republice, v jiném státě a ten není součástí úmluvy o apostile (doložka potřebná pro zahraničí prokazující ověření podpisů a razítka na dané listině)? Pak potřebujete zajistit superlegalizaci. Listiny se superlegalizací předkládáte v případě, že se rozhodnete v zahraničí uzavřít sňatek, studovat, podnikat nebo se na nějakou dobu usadit. Potřebné originální listiny nelze doložit pouze v českém jazyce. Nejčastěji se superlegalizují tyto dokumenty: rodný, oddací nebo úmrtní list listiny dokládající vzdělání – maturitní vysvědčení, osvědčení a certifikáty, vysokoškolské diplomy doklady zdravotní výpisy z rejstříků – obchodní, trestní živnostenský list další listiny – smlouvy, plná moc, zakladatelské listiny Co je superlegalizace dokumentu? Jedná se o velmi složitý proces, díky kterému získá veřejný dokument minimálně dvě osvědčení dokládající jeho pravost. Jedno osvědčení obvykle vydává příslušný s

Kontaktujte nás kdykoliv přes formulář nebo na telefonním čísle
+420 720 221 398

Nezávazná poptávka překladu

Do 15 minut vám zašleme nezávaznou cenovou kalkulaci

Kontaktujte nás

+420 720 221 398

+420 242 441 830

info@profiprekladatel.cz
Poptávka
Badge

Reference

Náš blog

 • Tlumočení autoškoly

  Tlumočník na autoškolu V České republice žije velké množství cizinců. Stejně jako v ostatních zemích, i zde se většina z nich neobejde bez řidičského oprávnění, které jim umožní běžně fungovat a dojíždět do zaměstnání. V České republice si mohou cizinci udělat řidičské oprávnění a tento doklad bude platný ve všech zemích EU. Problém je však tehdy, když cizinec neumí česky nebo když jeho čeština ještě není dostatečně dobrá. V takovém případě však nemusí věšet hlavu, může totiž využít soudního tlumočníka. V některých zemích je možné využívat na tlumočení běžné tlumočníky nebo dokonce i rodinné příslušníky, v Čechách však musí jít o soudního tlumočníka, který byl jmenovaný do své funkce ministrem spravedlnosti nebo krajským soudem. Pouze takový tlumočník může u autoškoly zajistit překlad a tlumočení. Pokud tedy cizinec mluví například jen rusky, anglicky nebo vietnamsky, není to pro něj překážkou v tom, aby u nás řidičské oprávněn dostal. Jaké podmínky je potřeba splňovat? Pochopitelně je

 • Kdy je potřeba tlumočník na autoškolu

  Tlumočník na autoškolu - kdy je potřeba? Když chce někdo skládat řidičské zkoušky v cizí zemi, může k tomu využít tlumočníka. Jsou země, které to však zakazují a požadují, aby dotyčný člověk skvěle ovládal jazyk dané země, takto je to například ve Velké Británii. V Čechách je však situace jiná a pokud si chce někdo udělat řidičský průkaz a nemluví česky, může využít služeb soudního tlumočníka. V některých zahraničních zemí může u autoškoly tlumočit i rodinný příslušník, u nás však může cizincům skládající řidičské oprávnění tlumočit pouze osoba, která je u okresního soudu vedená jako tlumočník-soudní znalec. Tlumočník musí pochopitelně připravit překlad zkoušek a také během nich tlumočit. Řidičské oprávnění v Čechách Pro cizince to znamená velkou výhodu, že nemusí umět česky, stačí si jen zajistit soudního tlumočníka, který bude tlumočit do jejich jazyka. Když pomineme, že cizinec nebude umět mluvit česky, musí splňovat všechny povinnosti jako uchazeči českého původu. Musí tedy dosáhno