+420 720 221 398 / +420 242 441 830 Po-Ne 07:00 - 22:00

 • Poznejte jazykovou historii Srí Lanky

  Poznejte jazykovou historii Srí Lanky Srí Lanka je velmi rozmanitá, stejně tak jako její jazykové složení. V této zemi jihovýchodní Asie se mluví několika jazyky, ale pouze dva z nich mají oficiální status: sinhálština a tamilština. Kvůli koloniální minulosti národa, stejně jako komerční výhodě, se zde stále častěji mluví také anglicky. Odhady z roku 2012 ukazují, že přibližně 23,8 % Srílančanů mluví místním anglickým dialektem, označovaným jako cejlonská angličtina nebo „singlish“. Pokud chceme komunikovat se srílanským obchodním partnerem nebo kolegou, nebo dokonce se srílanským publikem, můžeme mít pochybnosti o tom, jakým jazykem bychom měli mluvit. Postarají se o to tamilské překladatelské služby nebo bychom měli hledat poskytovatele jazykových služeb se zkušenostmi v sinhálštině? Jazyková rozmanitost Srí Lanky Sinhálština je indoárijský jazyk, kterým mluví Sinhálci v této zemi. Tamilština je drávidský jazyk, kterým mluví tamilští lidé. Sinhálci tvoří největší etnickou skupinu zem

 • Korejština vs čínština, který jazyk je jednodušší se naučit?

  Korejština vs čínština, který jazyk je jednodušší se naučit? Jižní Korea a Čínská lidová republika jsou dva velmi relevantní hráči na mezinárodní scéně. V posledních desetiletích se dostali na vedoucí pozici jako technologičtí inovátoři, stále rostoucí kulturní ovlivňovatelé a průmyslové velmoci. Vzestup K-popu motivoval tisíce amerických náctiletých a mladých dospělých, aby navštěvovali kurzy korejštiny, ať už po škole, nebo jako součást svého vysokoškolského vzdělání. Ve skutečnosti mezi lety 2013 a 2016 vzrostl počet vysokoškoláků, kteří navštěvují hodiny korejštiny, o 14 %. Na druhou stranu čínská průmyslová moc přiměla mnoho mladých odborníků vidět svou budoucnost v této asijské zemi. V důsledku toho mnozí (například British Council ve své zprávě „Jazyky budoucnosti“) tvrdí, že mandarínská čínština bude jedním z jazyků budoucnosti. Provedeme si srovnání těchto jazyků, analyzujeme korejskou a čínskou gramatiku, výslovnost a psaní. Na závěr se pokusíme rozhodnout, který jazyk by se

 • Kdo jsou Nuristani a jakým jazykem mluví?

  Kdo jsou Nuristani a jakým jazykem mluví? Slyšeli jste už o etnické skupině Nuristani? Jde o jednu z mnoha etnických skupin žijících v oblasti Hindúkuš v Afghánistánu. Přestože mají Nuristani nárok na afghánské občanství, žijí v relativní izolaci. Mimo Afghánistán o této menšinové skupině slyšel jen málokdo a pro ty, kteří možná slyšeli jejich jméno, může být jejich způsob života stále záhadou. Podíváme se na kulturu, historii a jazyk tohoto lidu. Život v provincii Nuristan Provincie Nuristan se nachází ve východním Afghánistánu, na jižních svazích pohoří Hindúkuš. Na jihu sousedí s provinciemi Laghman a Kunar, na severu s provincií Badachšán, na západě s provincií Panjshir a na východě s pákistánským Khyber Paštunkhwa. Provincie Nuristan má 140 000 obyvatel a jejím hlavním městem je Parun. Region má mírné podnebí s přiměřenými srážkami, takže je vhodný pro zavlažované zemědělství. Jeho hornatá geografie však omezuje extenzivní zemědělství. V důsledku hojnosti pastvin a neschopnosti pr

 • Je latina mrtvý jazyk?

  Je latina mrtvý jazyk? Latina je jedním z nejvlivnějších jazyků v historii. Byl oficiálním jazykem římské říše a mezi učenci sloužil jako lingua franca až do 18. století. Vzhledem k nebývalému pokroku ve vědeckých a filozofických disciplínách, ke kterému došlo za římské nadvlády, můžeme latinskou terminologii najít v několika oblastech: od astronomie po právo. Pokud se zajímáme o latinu, můžeme často slyšet, že je to mrtvý jazyk. Ale je to skutečně pravda? Pojďme to zjistit. Co je to vlastně mrtvý jazyk? Nejprve musíme definovat myšlenku „mrtvého jazyka“. Říkáme, že jazyk je mrtvý, když už nemá žádné živé rodilé mluvčí. Je tedy latina mrtvý jazyk? Ano, to pro latinu rozhodně platí, nikdo není rodilým mluvčím latiny a není to rodný jazyk žádné komunity nebo země. Mrtvé jazyky jsou často spojovány se zaniklými jazyky, ale jazyk může být mrtvý a nezaniklý. Zaniklé jazyky nemají žádné mluvčí a nepoužívají se v žádném kontextu. Na základě těchto definic můžeme říci, že ano, latina je mrtvý

 • Jazyky Bible – jakým jazykem mluvil Ježíš?

  Jazyky Bible – jakým jazykem mluvil Ježíš? Získat jasnou představu o způsobech komunikace a hlavních jazycích, které existovaly před tisíci lety, není jednoduchý úkol. Náboženská témata jsou choulostivá a to nejen po duchovní stránce, ale také po stránce politické, právní, ekonomické a historické. Učenci studovali dokumenty, jako je křesťanská Bible, stovky let, aby dospěli k co nejpřesnějším závěrům. Není tedy žádným překvapením, že otázka „Jakým jazykem Ježíš mluvil?“ nemá žádnou definitivní odpověď, nebo alespoň po dlouhou dobu ne. Představíme si některé objevy, které byly během let učiněny, a hlavní body, které našly shodu mezi specialisty a profesionály v této oblasti. Historické pokračování V průběhu let existovalo nespočet vyobrazení způsobu života, který mohl převládat v biblických dobách. Divadelní hry, filmy, televizní seriály aj., každý měl svůj vlastní pohled na tehdejší život. Ale jedním z faktorů, které je obtížnější určit, a také dnes jeden z nejnáročnějších na replikaci

 • Jakými jazyky se mluví v Indii?

  Jakými jazyky se mluví v Indii? Indie je jednou z jazykově nejrozmanitějších zemí světa, málokdo však ví, jakými jazyky se zde mluví. Začněme několika základními fakty. Indie má 1,3 miliardy obyvatel. Je těžké si představit, že by všichni tito lidé žijící na stejném území mluvili jen jedním jazykem. Samozřejmě se jich zde používá mnoho. Nejprve byste měli vědět, že se jedná o poměrně kontroverzní téma, zejména proto, že existují různé definice toho, co představuje „jazyk“. Proto by bylo důležité pochopit, že jazyk není totéž co dialekt. Jazyk reaguje na konkrétní standardizovaný kód, který má strukturu pro psaný a mluvený komunikační obsah, zatímco dialektem lze mluvit bez zahrnutí psaného zavedeného kódu, což jej vystavuje fonetickým změnám. Pojďme si to rozebrat na příkladu, kterým je latina. Dříve byly italština, francouzština a španělština různé dialekty latiny, které se upravovaly ve svých výslovnostních stylech v závislosti na geografické poloze až do bodu, kdy se po staletích st

 • Jak vypadá tlumočení formou Chuchotage?

  Jak vypadá tlumočení formou Chuchotage? Šeptané tlumočení je forma tlumočení, ve které lingvista přenáší zprávu z jednoho jazyka do druhého tím, že ji šeptá klientovi. Vzhledem k tomu, že se toto tlumočení provádí, když mluvčí mluví, jedná se o formu simultánního tlumočení. Šeptané tlumočení je také známé jako Chuchotage, termín, který pochází z francouzského „chuchoter“ (šeptat). Jak to probíhá? Lingvista může poskytovat tlumočení šeptem tak, že je v těsné vzdálenosti od klienta nebo klientů, stojí u nich nebo se k nim naklání a mluví s nimi přímo, nebo tak může činit prostřednictvím náhlavní soupravy. Chuchotage se rozumně doporučuje pouze pro malé množství lidí v relativně tichých prostředích. To je důvod, proč je Chuchotage docela běžné ve dvou kontextech: diplomacie a prohlídky podniků nebo muzeí s průvodcem. Chuchotage může být také užitečné pro jednání, konference a další formální události, kde potřebuje pouze malá část účastníků tlumočnické služby v konkrétním jazykovém páru. N

 • Jak funguje filmový dabing

  Jak funguje filmový dabing? Pro všechny, kteří se zajímají o filmové řemeslo, je dabing zajímavým procesem, kterému lze jednoduše porozumět. Přesto je potřeba vzít v úvahu mnoho věcí. Dabing je postup, kterým lze překládat cizojazyčné filmy do jazyka diváků. K původnímu filmu je přidán přeložený dialog a prostřednictvím úpravy je tento překlad pečlivě přizpůsoben načasování a pohybu rtů herců ve filmu. Jak dabing probíhá a jaké jsou důsledky a součásti efektivního procesu dabingu ve filmové tvorbě? Proč vůbec dabovat? Mnoho lidí si myslí, že „titulky budou stačit“ a to může být pravda. Když jde však většina dnešního publika na film, dává přednost poslechu vlastního jazyka. Ať už proto, že neradi čtou titulky a nechtějí se nechat vyrušovat z představení, nebo proto, že dialogy v cizím jazyce jsou matoucí, je důležité vzít na vědomí poptávku veřejnosti. Na druhou stranu je dabing také užitečný pro zlepšení kvality zvuku filmu. Někteří se rozhodnou dabovat v původním jazyce filmu během po

 • Rapa Nui – rodný jazyk Velikonočního ostrova

  Rapa Nui – rodný jazyk Velikonočního ostrova Odlehlý Velikonoční ostrov, který se nachází v Tichém oceánu, patří Chile a je součástí Polynésie. Jeho odlehlost umožnila, aby se Rapa Nui, rodný jazyk ostrova, vyvíjel samostatně. Ostrov je jedinečně izolovaný tím, že byl jeho vývoj odlišný. Jazyk Rapa Nui patří do stejné rodiny, která zahrnuje melanéské a mikronéské jazyky, které se rozšířily převážně po celé jihovýchodní Asii, přičemž některá slova jsou podobná původním malajským, siamským, laoským a vietnamským jazykům, ačkoli mluvčí těchto jazyků by nebyli schopni Rapa Nui pochopit. Příběh jazyka Rapa Nui Kontakt s cizími kulturami Přestože je ostrov díky své zeměpisné poloze velmi vzdálený a velmi izolovaný, měl kontakt s některými jinými kulturami, zejména během 20. století, kdy na ostrov přišla řada útočníků. Dnešní Rapa Nui má mnoho výpůjčních slov z tahitštiny, španělštiny, francouzštiny a angličtiny. Španělština je oficiálním jazykem Velikonočního ostrova, který byl anektován Chi

 • Nejčastější mýty o překladatelských službách

  Nejčastější mýty o překladatelských službách Mnoho lidí má mylné představy o výhodách a nevýhodách odvětví překladatelských služeb a většina mýtů o překladech je tvořena nedostatkem znalostí a nedoceněním tohoto odvětví jako celku. Faktem je, že jsou překlady i tlumočení velmi náročným oborem, ale protože je v tomto odvětví mnoho zmatků, mnoha mýtům týkajících se jazykových služeb řada lidí věří. Podíváme se na některé z nejčastějších mýtů o překladu a jednou provždy je objasníme. Mýtus 1 – Poskytovatelé jazykových služeb nabízejí pouze překladatelské služby Skutečnost: Odvětví poskytovatelů jazykových služeb se točí kolem mnohem většího množství služeb, než je jen překlad a lokalizace. Nabízí většinou také přepis, tlumočení, vícejazyčný copywriting, globální SEO a globální marketingová řešení spolu s dalšími odbornými překladatelskými a lokalizačními službami. Odbornost většiny jazykových agentur sahá daleko za hranice pouhého překladu psaného a mluveného jazyka. Mýtus 2 – Pokud znáte

Kontaktujte nás kdykoliv přes formulář nebo na telefonním čísle
+420 720 221 398

Nezávazná poptávka překladu

Do 15 minut vám zašleme nezávaznou cenovou kalkulaci

Kontaktujte nás

+420 720 221 398

+420 242 441 830

info@profiprekladatel.cz
Poptávka
Badge

Reference

Náš blog

 • Poznejte jazykovou historii Srí Lanky

  Poznejte jazykovou historii Srí Lanky Srí Lanka je velmi rozmanitá, stejně tak jako její jazykové složení. V této zemi jihovýchodní Asie se mluví několika jazyky, ale pouze dva z nich mají oficiální status: sinhálština a tamilština. Kvůli koloniální minulosti národa, stejně jako komerční výhodě, se zde stále častěji mluví také anglicky. Odhady z roku 2012 ukazují, že přibližně 23,8 % Srílančanů mluví místním anglickým dialektem, označovaným jako cejlonská angličtina nebo „singlish“. Pokud chceme komunikovat se srílanským obchodním partnerem nebo kolegou, nebo dokonce se srílanským publikem, můžeme mít pochybnosti o tom, jakým jazykem bychom měli mluvit. Postarají se o to tamilské překladatelské služby nebo bychom měli hledat poskytovatele jazykových služeb se zkušenostmi v sinhálštině? Jazyková rozmanitost Srí Lanky Sinhálština je indoárijský jazyk, kterým mluví Sinhálci v této zemi. Tamilština je drávidský jazyk, kterým mluví tamilští lidé. Sinhálci tvoří největší etnickou skupinu zem

 • Korejština vs čínština, který jazyk je jednodušší se naučit?

  Korejština vs čínština, který jazyk je jednodušší se naučit? Jižní Korea a Čínská lidová republika jsou dva velmi relevantní hráči na mezinárodní scéně. V posledních desetiletích se dostali na vedoucí pozici jako technologičtí inovátoři, stále rostoucí kulturní ovlivňovatelé a průmyslové velmoci. Vzestup K-popu motivoval tisíce amerických náctiletých a mladých dospělých, aby navštěvovali kurzy korejštiny, ať už po škole, nebo jako součást svého vysokoškolského vzdělání. Ve skutečnosti mezi lety 2013 a 2016 vzrostl počet vysokoškoláků, kteří navštěvují hodiny korejštiny, o 14 %. Na druhou stranu čínská průmyslová moc přiměla mnoho mladých odborníků vidět svou budoucnost v této asijské zemi. V důsledku toho mnozí (například British Council ve své zprávě „Jazyky budoucnosti“) tvrdí, že mandarínská čínština bude jedním z jazyků budoucnosti. Provedeme si srovnání těchto jazyků, analyzujeme korejskou a čínskou gramatiku, výslovnost a psaní. Na závěr se pokusíme rozhodnout, který jazyk by se