+420 720 221 398 / +420 242 441 830 Po-Ne 07:00 - 22:00

 • Překlad do němčiny

  Překlad do němčiny Němčina je zejména v Evropě velmi důležitá, jde zde o druhý nejpoužívanější jazyk a po celém světě hovoří německy více než 170 milionů lidí. Němčina není úplně jednoduchý jazyk a pokud nepatříte mezi rodilé mluvčí, možná, že v životě narazíte na situace, kdy se neobejdete bez profesionálního překladu. Překlad vám dnes udělá i mnoho aplikací, ale jde o nepřesný překlad, který často obsahuje mnoho chyb a nepřesností. Pokud je cílem překlad v té nejlepší kvalitě, vždy se vyplatí obrátit na zkušenou překladatelskou agenturu. Německý překlad z rukou profesionálů Nezáleží na tom, jestli potřebujete přeložit do němčiny lékařskou zprávu, texty na web, technickou dokumentaci nebo třeba pracovní smlouvu. V každém případě se vyplatí obrátit na profesionální překladatelskou agenturu, protože jen u ní máte stoprocentní jistotu, že se vám dostane výsledku v té nejlepší možné kvalitě. Překladu se budou věnovat zkušení překladatelé, kteří jsou rodilými mluvčími a v oboru mají mnoho

 • Překlady do angličtiny

  Překlad do angličtiny Angličtina je světově nejpopulárnější a nejpoužívanější jazyk. Dnes se považuje za samozřejmost a ačkoliv se většina lidí anglicky domluví, jejich jazykové znalosti zdaleka nejsou tak dobré, aby si dokázali udělat kvalitní anglický překlad. Ačkoliv se může zdát angličtina jednoduchá, její profesionální ovládání vyžaduje roky praxe. Pokud potřebujete zajistit překlad do angličtiny, vždy se vyplatí obrátit na profesionály. Profesionální překlad do angličtiny Překlad do angličtiny samozřejmě není zadarmo, ale jde o investici, která se ve všech ohledech vyplatí. Pokud byste překládali amatérsky nebo s pomocí aplikace pro překládání, výsledek by nebyl dokonalý a to by se mohlo velmi negativně odrazit. Naše překladatelská agentura vám zajistí rodilé mluvčí, kteří mají s překladem mnohaleté zkušenosti a především vám zajistí všechny druhy překladů. Pokud potřebujete například překlad textu na webu nebo reklamní texty, vždy je potřeba, aby působily profesionálně, v opačné

 • Překlady úmrtních listů

  Překlady úmrtních listů – PRAHA Potřebujete zajistit překlad úmrtního listu Praha? Zajistíme vám ho už do druhého dne. Úmrtní list je matričním dokladem a o jeho vydávání se stará správní obvod obce, ve které osoba zemřela. Pokud potřebujete překlad tohoto dokladu zajistit, obstarejte si nejprve veškeré potřebné dokumenty k překladu. Doporučujeme použít notářsky ověřenou kopii, protože soudní překlady úmrtního listu neodlučitelně svážeme s dodanými dokumenty. Úmrtní listy nebývají dlouhé a délka přeloženého dokumentu se pohybje zhruba kolem jedné normostrany textu. Délka může být vyšší, pokud je součástí vyšší ověření. V některých případech je potřeba k překladu dodat i pas, například pokud je jméno v azbuce nebo arabštině. Pro překlad úmrtního listu nás neváhejte kontaktovat, rádi vám odpovíme i na případné dotazy.

 • Překlady rodných listů

  Překlady rodných listů PRAHA Rodné listy patří mezi nejdůležitější dokumenty každého člověka. Jejich vydávání má na starost matriční úřad. Většina lidí má rodný list pečlivě uschovaný, jeho ztráta je komplikací, ale lze zažádat na matrice o vydání jeho druhopisu. Ačkoliv se může zdát rodný list jako nepodstatný doklad, ve skutečnosti je nejdůležitější, protože je důležitý při různých úředních jednání a také ho budete potřebovat například při svatbě nebo když ztratíte svůj občanský průkaz. Zajistíme překlad vašeho rodného listu Postaráme se o soudně ověřený překlad rodného listu Praha a to už do druhého dne. Rodný list jsme schopni přeložit téměř do všech jazyků. Od vás budeme potřebovat notářsky ověřenou kopii rodného listu. Překlad bude neodlučitelně svázán s vámi dodaným dokumentem. V jakém státě budete překlad rodného listu předkládat? Tato informace je důležitá, protože v případě některých zemí je potřeba vyšší ověření a apostila, jde o země, se kterými nemá Česko uzavřenou bilater

 • Překlad životopisů

  Překlad životopisů Překlad životopisů Abyste mohli plně využívat možností pracovního trhu, je třeba disponovat správně vytvořeným životopisem. Mezinárodně je životopis označovaný jako CV (z latinského Curriculum vitae). Jedná se o dokument, který odráží veškeré vaše schopnosti, pracovní zkušenosti, důležité informace o vaší osobě a také dosažené vzdělání. Životopis se ve většině případů používá jako nejdůležitější zdroj informací pro potenciální zaměstnavatele. Také se někdy uvádí v odborných publikacích, zejména u vědců a zajímavých osobností. Zajistíme kvalitní překlad vašeho životopisu V současné době už mnoho lidí považuje za samozřejmost mít dvojjazyčný životopis, tedy obvykle v českém a anglickém jazyce. Cizojazyčný životopis by měl být samozřejmostí, když projevíme zájem o práci v zahraničí. Vždy je vhodné životopis lokalizovat do jazyka dané země, tedy mít německý životopis v Neměcku, francouzský ve Francii aj. Někteří lidé se snaží dělat překlad životopisu svépomocí a ne vždy

 • Překlady vysvědčení

  Překlady vysvědčení Vysvědčení je velmi důležitá úřední listina, kterou získáme po úspěšném absolvování školního roku. Nejdůležitější je pro většinu lidí maturitní vysvědčení, které je dokladem, že jsme dokončili střední školu složením maturitní zkoušky. Mezi naše služby patří překlady vysvědčení. Jedná se o důležitou službu, kterou využívá stále více lidí. Proč je překlad vysvědčení důležitý? Představuje důležitý dokument zejména pro studenty, kteří chtějí studovat v zahraničí. Dále může být důležitý v případě, kdy chcete pracovat v zahraničí a vyžaduje po vás překlad vysvědčení zaměstnavatel. Postaráme se o zajištění soudně ověřeného překladu vysvědčení v co nejkratším termínu a doručit vám ho můžeme jak v papírové, tak i v elektronické podobě. U této listiny je vhodné spojit notářsky ověřenou kopii. Pokud potřebujete překlad vysvědčení zajistit nebo máte v oblasti této problematiky jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat. Překlady vysvědčení Vysvědčení je velmi důležitá úřední l

 • Tlumočení autoškoly

  Tlumočník na autoškolu V České republice žije velké množství cizinců. Stejně jako v ostatních zemích, i zde se většina z nich neobejde bez řidičského oprávnění, které jim umožní běžně fungovat a dojíždět do zaměstnání. V České republice si mohou cizinci udělat řidičské oprávnění a tento doklad bude platný ve všech zemích EU. Problém je však tehdy, když cizinec neumí česky nebo když jeho čeština ještě není dostatečně dobrá. V takovém případě však nemusí věšet hlavu, může totiž využít soudního tlumočníka. V některých zemích je možné využívat na tlumočení běžné tlumočníky nebo dokonce i rodinné příslušníky, v Čechách však musí jít o soudního tlumočníka, který byl jmenovaný do své funkce ministrem spravedlnosti nebo krajským soudem. Pouze takový tlumočník může u autoškoly zajistit překlad a tlumočení. Pokud tedy cizinec mluví například jen rusky, anglicky nebo vietnamsky, není to pro něj překážkou v tom, aby u nás řidičské oprávněn dostal. Jaké podmínky je potřeba splňovat? Pochopitelně je

 • Kdy je potřeba tlumočník na autoškolu

  Tlumočník na autoškolu - kdy je potřeba? Když chce někdo skládat řidičské zkoušky v cizí zemi, může k tomu využít tlumočníka. Jsou země, které to však zakazují a požadují, aby dotyčný člověk skvěle ovládal jazyk dané země, takto je to například ve Velké Británii. V Čechách je však situace jiná a pokud si chce někdo udělat řidičský průkaz a nemluví česky, může využít služeb soudního tlumočníka. V některých zahraničních zemí může u autoškoly tlumočit i rodinný příslušník, u nás však může cizincům skládající řidičské oprávnění tlumočit pouze osoba, která je u okresního soudu vedená jako tlumočník-soudní znalec. Tlumočník musí pochopitelně připravit překlad zkoušek a také během nich tlumočit. Řidičské oprávnění v Čechách Pro cizince to znamená velkou výhodu, že nemusí umět česky, stačí si jen zajistit soudního tlumočníka, který bude tlumočit do jejich jazyka. Když pomineme, že cizinec nebude umět mluvit česky, musí splňovat všechny povinnosti jako uchazeči českého původu. Musí tedy dosáhno

 • Simultánní tlumočení - kdy je zapotřebí kabina?

  Simultánní tlumočení - proč je zapotřebí kabina Při konferencích a různých jednáních, kterých se účastní lidé hovořící různými jazyky, jsou často zapotřebí simultánní tlumočníci, tedy tlumočníci, kteří okamžitě překládají, co druhá strana hovoří. Když se daného jednání nebo konference účastní mnoho stran, na daném místě je velký hluk. Simultánní tlumočení je extrémně náročné a vyžaduje velkou koncentraci. Tlumočník potřebuje mít dokonalý klid a být přesně soustředěný na mluvené slovo. Je tedy nepřijatelné, aby ze všech stran slyšel mluvit mnoho jiných lidí. Proto tlumočník často potřebuje zvukotěsnou kabinu, aby se izolovaly všechny rušivé elementy a měl na tlumočení dostatečný klid. Zároveň je potřeba, aby se z jeho mikrofonu ozýval pouze jeho hlas a nebyly v něm slyšet hlasy jiných tlumočníků nebo jiný ruch. Budete potřebovat tlumočnickou kabinu? Při organizování konference nebo schůzky, která vyžaduje simultánní tlumočení, si možná budete muset pořídit tlumočnickou kabinu nebo dokon

 • Co je to simultánní tlumočení

  Mezinárodní setkání a konference často vyžadují simultánní tlumočení. Je to jedna z nejběžnějších forem tlumočení, i když je poměrně obtížná. Při simultánním tlumočení musí tlumočník přeložit to, co bylo řečeno, v době povolené tempem mluvčího, aniž by změnil přirozený tok řeči. Při simultánním tlumočení musí tlumočník tlumočit to, co řeknou obě strany. Mezi tlumočením a přijetím řečeného by neměla být čekací doba. Ke zpracování slov řečníka je povolena krátká pauza. Například v OSN se často používá simultánní tlumočení. Prezidentské projevy také používají simultánní tlumočení. První simultánní tlumočení bylo použito během norimberského procesu, který se konal po skončení druhé světové války. Co je to tlumočení? Jazyková tlumočení zahrnuje slovní překlad předneseného projevu. Tlumočník převádí řeč ve zdrojovém jazyce do požadovaného cílového jazyka, stejně jako písemný překlad. Po celém světě je široce používáno několik typů tlumočení: simultánní, konsekutivní, šeptané, cestovní/eskort

Kontaktujte nás kdykoliv přes formulář nebo na telefonním čísle
+420 720 221 398

Nezávazná poptávka překladu

Do 15 minut vám zašleme nezávaznou cenovou kalkulaci

Kontaktujte nás

+420 720 221 398

+420 242 441 830

info@profiprekladatel.cz
Poptávka
Badge

Reference

Náš blog

 • Překlad do němčiny

  Překlad do němčiny Němčina je zejména v Evropě velmi důležitá, jde zde o druhý nejpoužívanější jazyk a po celém světě hovoří německy více než 170 milionů lidí. Němčina není úplně jednoduchý jazyk a pokud nepatříte mezi rodilé mluvčí, možná, že v životě narazíte na situace, kdy se neobejdete bez profesionálního překladu. Překlad vám dnes udělá i mnoho aplikací, ale jde o nepřesný překlad, který často obsahuje mnoho chyb a nepřesností. Pokud je cílem překlad v té nejlepší kvalitě, vždy se vyplatí obrátit na zkušenou překladatelskou agenturu. Německý překlad z rukou profesionálů Nezáleží na tom, jestli potřebujete přeložit do němčiny lékařskou zprávu, texty na web, technickou dokumentaci nebo třeba pracovní smlouvu. V každém případě se vyplatí obrátit na profesionální překladatelskou agenturu, protože jen u ní máte stoprocentní jistotu, že se vám dostane výsledku v té nejlepší možné kvalitě. Překladu se budou věnovat zkušení překladatelé, kteří jsou rodilými mluvčími a v oboru mají mnoho

 • Překlady do angličtiny

  Překlad do angličtiny Angličtina je světově nejpopulárnější a nejpoužívanější jazyk. Dnes se považuje za samozřejmost a ačkoliv se většina lidí anglicky domluví, jejich jazykové znalosti zdaleka nejsou tak dobré, aby si dokázali udělat kvalitní anglický překlad. Ačkoliv se může zdát angličtina jednoduchá, její profesionální ovládání vyžaduje roky praxe. Pokud potřebujete zajistit překlad do angličtiny, vždy se vyplatí obrátit na profesionály. Profesionální překlad do angličtiny Překlad do angličtiny samozřejmě není zadarmo, ale jde o investici, která se ve všech ohledech vyplatí. Pokud byste překládali amatérsky nebo s pomocí aplikace pro překládání, výsledek by nebyl dokonalý a to by se mohlo velmi negativně odrazit. Naše překladatelská agentura vám zajistí rodilé mluvčí, kteří mají s překladem mnohaleté zkušenosti a především vám zajistí všechny druhy překladů. Pokud potřebujete například překlad textu na webu nebo reklamní texty, vždy je potřeba, aby působily profesionálně, v opačné