Záruka kvality překladatelské práce

Úvodní strana » Magazín » Záruka kvality překladatelské práce

Záruka kvality překladatelské práce

Pro naši společnost je prioritou perfektně vykonaná práce, ať už provedených překladů nebo tlumočení. Zaručujeme dodržení kvality u veškerých zakázek. Překlady provádíme dle norem ČSN ISO 2384 a ČSN ISO 12616. Důkazem vysokého standardu naší činnosti jsou desítky referencí a stálí, spokojení zákazníci.

Naši pracovníci

Všechno začíná u lidí. Naše překladatele si proto skutečně pečlivě vybíráme. Chceme mít jistotu, že pro nás pracují jenom ti nejlepší. Každý uchazeč musí projít náročným sítem výběrového řízení, které má několik kol a skládá se nejen z ústních pohovorů, ale i z písemné zkoušky.

Velká většina našich spolupracovníků má vysokoškolské vzdělání, zkušenosti v tlumočnickém či překladatelském oboru, státní zkoušky a příslušné jazykové certifikáty. Na jejich odborné znalosti se můžete kdykoliv spolehnout.

Kontrola veškerých překladů i tlumočení

Jsme si jisti kvalitou a vysokou úrovní našich služeb a za ně také ručíme. Překlady a tlumočení pravidelně kontrolujeme, u tlumočníků provádíme náhodné kontroly. Texty prochází věcnou i jazykovou korekturou.

Jak postupovat při reklamaci

Může se stát, že se zákazníkovi konečný překlad líbit nebude. Příčinou bývá například velká různorodost jazyků a možností stylistického zpracování, nebo speciální terminologie použitá v textu. Chybějící komunikace ze strany zákazníka při objednávání překladu či nízká kvalita dodaného zadání též často ústí v nespokojenost klienta s konečným překladem.

Pokud vypracovaná zakázka nebyla pořízena v souladu s objednávkou či nebyla vyhotovena v odpovídající kvalitě, je tu možnost reklamace. Ta musí být uplatněna písemně, je nutné v ní udat důvod, popsat charakter vad, případně i uvést jejich výčet.

Jestliže uznáme vaši reklamaci za oprávněnou, zajistíme na vlastní náklady korekturu nebo vám z ceny zakázky poskytneme slevu, a to maximálně ve výši 15 procent. Vždy se však snažíme o přijatelnou satisfakci.

Nároky plynoucí z naší odpovědnosti za vady zanikají, podáte-li reklamaci se zpožděním. Dle zákona se totiž musí nároky z vad zakázky uplatnit co nejdříve. V případě tedy, že se rozhodnete pro reklamaci, učiňte tak bezprostředně poté, co jste závadu zjistili, nejdéle však do dvou týdnů od předání zakázky.

Co udělat, abyste předešli reklamaci

Text přeložíme vždy tak, jak nám byl dodán. Pokud od vás obdržíme zdrojový text s terminologickými či stylistickými chybami anebo s neznámými zkratkami, překlad nemusí být úplně dokonalý. Překladatel totiž nikdy nesmí měnit obsah původního textu, jeho význam případně rozsah a nemůže sám od sebe vylepšovat celkovou kvalitu dodaného textu.

Objednávku stylistických úprav překladu kromě základní korektury můžeme proto jen doporučit. V tomto případě totiž může být překlad zkontrolován nezávisle na původním textu a mohou prýt provedeny stylistické úpravy.

Komunikujte a buďte v konaktu

Pokud víme, k čemu je text určen, můžeme vám poradit, co vše si u nás objednat, aby výsledek byl co nejlepší. U textů, jako jsou například pracovní poznámky, není třeba provádět veškeré korektury. Ovšem v případě důležitých textů sloužících například pro prezentaci firmy je vhodné udělat příslušné úpravy a kromě základních korektur také adaptace odborné a stylistické.

Pozor na vlastní terminologii a na odborné výrazy

Dalším faktorem, snižujícím pravděpodobnost chyb a nedorozumění, je existence oborového nebo firemního terminologického slovníku či glosáře. Umožněte do něho překladateli nahlížet a čerpat z něj. Bez něj překladatel použije všeobecné výrazy používané v daném oboru. Z vašeho pohledu však nemusí být takový výraz správný, což ovšem překladatel nemůže vědět.

Vážení klienti,
na Vámi zadané poptávky se snažíme reagovat co nejrychleji, maximálně do 15-ti minut. Tímto způsobem se můžete snadno a rychle dozvědět více informací o našich službách a cenách, aniž byste se jakkoliv zavázali.

Těšíme se na spolupráci s Vámi.

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami zpracování osobních údajů.*

V dalším kroku prosím nahrajte potřebné soubory.

Pole označená * jsou povinná.