Záruka kvality a případné reklamace

Úvodní strana » Magazín » Záruka kvality a případné reklamace

Záruka kvality a případné reklamace

Naší prioritou je především kvalitní práce bez chyb a spokojenost klienta. To se týká překladů i tlumočení. Máme za sebou spoustu let tvrdé práce, stovky spokojených zákazníků a stálou klientelu. To je tím nejlepším důkazem, že naše práce je na vysoké úrovni. Samozřejmostí je dodržování příslušných předpisů a norem, jako jsou ČSN ISO 2384 a ČSN ISO 12616.

Náš tým je zde pro vás

Opravdu nám záleží na tom, aby pro vás překládali a tlumočili jen ti nejlepší. Proto si zakládáme na pečlivém výběrovém řízení všech našich spolupracovníků. Všichni překladatelé a tlumočníci musí projít několika koly pohovorů a testů. Jedná se jak o ústní rozhovory, tak i písemné zkoušky. Náš tým sestává většinou z vysokoškolsky vzdělaných profesionálů se státními zkouškami a jazykovými certifikáty.

Systém kontroly kvality

V naší agentuře je nastaven systém kvality, aby veškeré překlady a tlumočení mohla být pravidelně testována a podrobována namátkovým i pravidelným kontrolám. Veškeré překlady jsou podrobeny faktické i jazykové korektuře a proto si můžeme být jisti, že veškeré výstupy naší agentury dosahují špičkové kvality, za níž můžeme bez obav ručit.

Reklamační proces

Přes veškerou naši snahu může být někdy zákazník s překlady či s tlumočením nespokojený. I když se to stává minimálně, zabýváme se všemi stížnosti, a to nejen proto, aby byl zákazník spokojený, ale abychom podobným nedostatkům do budoucna ještě více předcházeli.

Škála cizích jazyků je pestrá, možnosti zpracování a stylistického pojetí textu jsou rozmanité a taktéž odborná terminologie má své záludnosti. Pokud se tyto faktory sejdou se zdrojovým textem nevelké kvality, případně zákazník nechce či nemůže komunikovat, pak se může stát, že překlad nemusí odpovídat jeho představám.

Jak postupovat

Pokud se přes veškerou naši snahu stane, že se zakázkou nejste spokojeni, tedy neodpovídá objednávce či podle vás není kvalitní, máte právo ji reklamovat. Reklamaci musíte vždy podat v písemné formě. Uveďte v ní důvod reklamace a popište vady.

Jestliže reklamaci uznáme jako důvodnou, na své vlastní náklady provedeme korekturu textu. Dalším řešením je poskytnutí slevy z reklamované zakázky v maximální výši 15 %. Když už se rozhodnete reklamovat, udělejte to co nejrychleji po převzetí zakázky. Ze zákona tak musíte učinit bez zbytečného odkladu bezprostředně poté, kdy jste zjistili závadu, nejpozději do 14 dnů od převzetí přeloženého textu. V případě pozdního uplatnění reklamace nároky plynoucí z odpovědnosti za vady zanikají.

Jak předcházet reklamacím

Mějte prosím na paměti, že text přeložíme tak, jak jste nám jej dodali. Jestliže dokument určený k překladu obsahuje terminologické nebo stylistické chyby a jsou v něm uvedeny neznámé zkratky či jiné pojmy, překlad bude obsahovat to samé, převedené do cílového jazyka. Překladatel totiž nesmí původní text měnit, a to ani jeho význam, ani rozsah, a nesmí jej ze své vlastní vůle vylepšovat.

Překlad tak nemůže být lepší, než originál. Záleží-li vám na kvalitním překladu, neměli byste zapomínat na základní a stylistické korektury. Pouze stylistická korektura zajistí kontrolu přeloženého textu bez spojitosti s originálem a korektor jej upraví po stylistické stránce. Bez objednání této korektury není korektor takové úpravy provádět a je povinen řídit se originálním dokumentem, byť jeho kvalita není optimální.

Abyste byli s výsledkem spokojeni, mluvte s námi, ptejte se a sdělujte nám své požadavky. Musíme vědět, co chcete, a pak jsme to schopni pro vás udělat. Poskytněte nám váš firemní terminologický slovník či glosář, máte-li takový, aby překladatel mohl používat termíny, které jsou pro váš obor a firmu obvyklé.

Vážení klienti,
na Vámi zadané poptávky se snažíme reagovat co nejrychleji, maximálně do 15-ti minut. Tímto způsobem se můžete snadno a rychle dozvědět více informací o našich službách a cenách, aniž byste se jakkoliv zavázali.

Těšíme se na spolupráci s Vámi.

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami zpracování osobních údajů.*

V dalším kroku prosím nahrajte potřebné soubory.

Pole označená * jsou povinná.