Z čeho vychází cena za překlady

Úvodní strana » Magazín » Z čeho vychází cena za překlady

Z čeho vychází cena za překlady

Jedna normostrana zdrojového textu je základní jednotkou pro výpočet ceny překladu. Normostrana (NS) je standardizovaná strana textu o délce 1 800 znaků (včetně mezer) nebo 1 500 znaků bez mezer, to odpovídá 30 řádkům o 60 znacích nebo zhruba 250 slovům obvyklého textu.

Jak se skládá cena překladu

Čas, který je nezbytný k vlastnímu překladu, je většinou mnohem delší, než za jaký byl originální text zhotoven. Samozřejmostí je, že překladatel plynně ovládá dva jazyky a má v daném oboru dostatečné znalosti. Důležité je i kulturní povědomí o výchozím a cílovém jazyce. Překládání je tedy skutečně velmi náročný proces.

Překladatel nejen překládá, ale také současně kombinuje své jazykové znalosti s ostatními dovednostmi, s psaním na počítači a s používáním odborného software. Odbornost a čas nezbytný k vyhotovení překladu v té nejvyšší kvalitě se promítá v celkové ceně.

Položky promítající se do ceny překladu

Na ceně se podílí celá řada faktorů. Jsou to například:

 • Rozsah textu
 • Druh textu
 • Výsledný celkový rozsah
 • Znalost odborných termínů
 • Složitost a čitelnost (náročnost) textu
 • Termín dodání s případným požadavkem na expresní překlad
 • Formát a způsob dodání textu
 • Koncový jazyk, jazykové kombinace
 • Nutnost korektur
 • Případné využití předchozích překladů
 • Opakování textu

Délka textu

Při předběžné kalkulaci se rozsah překladu vypočítá dle délky výchozího textu, konečná cena pak z rozsahu přeloženého textu. Musí se vzít úvahu, že délka přeloženého textu originálu se od originálu často výrazně odlišuje. U angličtiny je to přibližně v poměru 10:11, tedy 10 NS českého textu rovná se 11 NS anglického textu, u němčiny je poměr 10:12 až 14.

Druh textu

Cenu ovlivňuje také druh textu. Nejobtížnějším typem jsou technické překlady. Jejich překlad vyžaduje výbornou znalost jazyků, znalost určitého oboru a orientaci v dané terminologii. Ve všech firmách se používá názvosloví, neboť k příslušnému oboru mnohdy chybějí slovníky. Soudní překlady a překlady knih jsou specifičtější a cenově náročnější.

Rozdíl mezi jazyky

Mezi překladateli je málo těch, kteří ovládají exotické či okrajové jazyky, tudíž je jejich práce ohodnocena více, stejně tak jako korektorů takovýchto jazyků. Obvyklé světové jazyky (angličtina, ruština apod.) jsou překladově levnější.

Požadavky na korektury

Cena překladu je podmíněna i tím, kolik druhů korektur bude nakonec zákazník požadovat. Korektur je několik – rozdělujeme je na korektury jazykové, předtiskové, odborné a stylistické.

Opakování textu a možnost využití předchozích překladů

Překlady se rychleji vytvářejí, pokud se použije moderních CAT nástrojů. Poté samozřejmě dochází taktéž ke snížení ceny. Ve větách se každé opakující se slovo účtuje se slevou. Výhodou je také to, že Lze vytvořit jakýkoli formát souborů.

Vážení klienti,
na Vámi zadané poptávky se snažíme reagovat co nejrychleji, maximálně do 15-ti minut. Tímto způsobem se můžete snadno a rychle dozvědět více informací o našich službách a cenách, aniž byste se jakkoliv zavázali.

Těšíme se na spolupráci s Vámi.

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami zpracování osobních údajů.*

V dalším kroku prosím nahrajte potřebné soubory.

Pole označená * jsou povinná.