To nejdůležitější o CAT systémech

Úvodní strana » Magazín » To nejdůležitější o CAT systémech

To nejdůležitější o CAT systémech

Již před dvaceti lety byly vytvořeny CAT systémy. Stalo se tak na základě požadavků na snižování nákladů za překlady a jejich grafické zpracování s tím, že kvalita zůstane samozřejmě zachována. V poslední době lidé stále častěji požadují expresní překlady a zdrojové texty obsahují odbornou terminologii. Zapojením CAT nástrojů umožňujeme rychle a kvalitně splnit vysoké nároky na výsledný text.

Co je CAT?

V tomto případě CAT neznamená chlupatého domácího mazlíčka, ale zkratku z anglického Computer-Assited Translation (počítačem podporovaný překlad). Pro využití CAT systému potřebujeme odpovídající softwarový nástroj, například TRADOS, Wordfast, Star Transit či jiný.

Při zpracování dlouhých, většinou odborných textů (technických, právních, lékařských, apod.), v nichž se vyskytují často opakující se segmenty, jsou CAT systémy užitečným nástrojem překladatelů. Nejsou však univerzální: pro překlad beletrie se nehodí.

Podstata počítačem podporovaných překladů

Jak vlastně CAT funguje? Ve skutečnosti neumí žádný jazyk a pracuje pouze s překladatelovou vlastní terminologií. Tato terminologie byla vytvořena na základě překladů vět nebo jiných ucelených textů, postupně vkládaných do systému.

Strojové internetové translátory překládají jednotlivá slova bez kontextu a gramatické správnosti. U strojového překládání proto často dochází k nesmyslným překladům, při používání CAT systému však nikoli.

Jak systémy CAT pracují

CAT nástroje využívají tzv. překladové paměti. Text se skládá z několika částí, většinou vět, které překladatel překládá, a Trados je ukládá do databáze segmentů se zdrojovým jazykem i jeho překladem. Pokud se objeví podobný segment v textu znovu, program překladateli nabídne dřívější překlad. Zní to trochu jako román z budoucnosti, avšak s každým dalším přeloženým textem se paměť systému rozšiřuje.

Terminologická databáze je dalším nástrojem systémů CAT. Tu překladatel sám naplňuje a databáze pak obsahuje konkrétní termíny ve zdrojovém i cílovém jazyce. Tato databáze je dobrým pomocníkem hlavně u technických textů při překládání přesných termínů, třeba u biologické klasifikace druhů.

Přednosti používání systémů CAT

Systém CAT nabízí řadu výhod. K hlavním benefitům se řadí vysoký stupeň správnosti překladu a nižší časové i finanční náklady. Překladatelské agentury tak mohou svým klientům nabídnout rychlejší, kvalitnější a zároveň levnější služby.

Další využití CAT

CAT nástrojů se využívá taktéž pro překlady textů v různých grafických programech. Překladatelé už nemusí zdlouhavě a nákladně upravovat text v programech InDesign, Frame Maker či Quark. Stačí jen v příslušném programu udělat jednoduchou kontrolu a upravit rozdílné detaily zapříčiněné například odlišnou délkou textu v originále a v cílovém jazyce. Pro překlady statických webových stránek lze též využít CAT nástroje.

Co ještě umí CAT

Kontrola kvality je praktickou funkcí CAT. Ve většině případů jsou chyby automaticky opraveny. Jde o chyby jako například mezery navíc, přebytečné řády, nepřeložené fráze a věty, přesný opis číslovek či neodpovídající terminologie.

Serverové nasazení je další důležitou možností systému CAT. Všichni překladatelé, kteří pracují v týmu na velkém projektu, mají přístup k aktuální překladové paměti a terminologickému slovníku. Mohou tak pracovat se stále aktuální databází a sdílet své překlady mezi sebou. Časová náročnost neohrožuje kvalitu a terminologická jednotnost je lépe zachována.

Hlavní výhody systémů CAT

Shrňme si, co počítačem podporovaný překlad přináší klientovi. Velkou výhodou CAT systémů je zachování terminologické a stylistické jednotnosti. Překlady se vyhotovují rychleji a jejich cena se snižuje. Slova, která se v překladu opakují, jsou účtována se slevou. Velkým plusem jetaktéži to, že můžeme zpracovat jakýkoli formát souborů.

Vážení klienti,
na Vámi zadané poptávky se snažíme reagovat co nejrychleji, maximálně do 15-ti minut. Tímto způsobem se můžete snadno a rychle dozvědět více informací o našich službách a cenách, aniž byste se jakkoliv zavázali.

Těšíme se na spolupráci s Vámi.

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami zpracování osobních údajů.*

V dalším kroku prosím nahrajte potřebné soubory.

Pole označená * jsou povinná.