Tlumočení ve škole

Úvodní strana » Magazín » Tlumočení ve škole

Tlumočení ve škole

Podle platných zákonů mají občané jiné národnosti žijící na území České republiky právo na rovný přístup k žákům plnícím povinnou školní docházku v základních školách, nižších stupních gymnázií a odpovídajících ročnících konzervatoře. Přístup k základnímu vzdělávání mají všechny děti cizích státních příslušníků.

Škola a rodiče cizinci

V situaci, kdy rodiče žáka mluví špatně česky, je jednou z možností spolupráce s tlumočníkem. Školy se mohou obracet na externí tlumočníky, zvláště v případě, když škola potřebuje od rodičů úřední potvrzení a informované souhlasy.

Komunikace s žáky cizinci

Jestliže česky mluví špatně žák, je celá věc složitější. Jednou z možností je mimořádná forma studia a docházení na jazykový kurz, kam může škola cizince z Evropské unie vyslat. Další možností je individuální vzdělávací plán, práce školy s metodickými materiály, používání vhodné literatury a výukových materiálů, podpora spolužáků a spolupráce s překladatelem.

Ve školách mohou pomoci zprostředkovávat komunikaci mezi cizincem a zástupci školy tlumočníci. Perfektně ovládají češtinu a svůj mateřský jazyk, znají tlumočnické techniky, rozumí rozdílům mezi školním systémem v České republice a v jiné zemi. Takový tlumočník dokáže tlumočit nejen obsah proslovu, ale i reálie nepřímo v něm obsažené, což je k vzájemnému porozumění nezbytné.

Co tlumočník ve škole tlumočí

Ve školách a v jiných vzdělávacích institucích tlumočníci tlumočí například při zápisu do škol, během rodičovských schůzek či během jednání výchovných komisí. Jsou potřeba u konzultací v psychologicko-pedagogických poradnách a u nostrifikačních zkoušek.

Tlumočníci ve školách také zajišťující komunikaci mezi školou a rodiči žáka a překládají nejrůznější formuláře a dokumenty. Řadí se mezi ně školní řád, všeobecné informace pro rodiče žáků a předškoláků, dopisy pro rodiče nebo pozvánky na rodičovské schůzky a další.

Vážení klienti,
na Vámi zadané poptávky se snažíme reagovat co nejrychleji, maximálně do 15-ti minut. Tímto způsobem se můžete snadno a rychle dozvědět více informací o našich službách a cenách, aniž byste se jakkoliv zavázali.

Těšíme se na spolupráci s Vámi.

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami zpracování osobních údajů.*

V dalším kroku prosím nahrajte potřebné soubory.

Pole označená * jsou povinná.