Technické překlady

Úvodní strana » Magazín » Technické překlady

Technické překlady

Věděli jste, že technické překlady tvoří téměř 90 procent veškerých překladů vyhotovovaných na celém světě? Je tomu skutečně tak, a navíc se technické překlady řadí k nejnáročnějšímu druhu překladů. Dokumenty s technickým zaměřením jsou obtížné jazykově a náročné na znalost oboru.

Co to vlastně je technický překlad

Pod technické překlady zařazujeme překlady odborných textů, jež mohou být zaměřeny na nejrozmanitější technické obory. Patří mezi ně například:

 • automobilová výroba
 • elektrotechnický průmysl
 • chemický průmysl
 • problematika ekologických systémů
 • IT (hardware i software)
 • jaderný průmysl
 • zdravotnictví
 • stavební průmysl
 • strojírenství
 • telekomunikace
 • a další

Technické překlady a jejich členění do skupin

V praxi je ustáleno dělení technických překladů do několika skupin. Každá skupina je určitým způsobem specifická a orientuje se na ně specifická skupina jak zákazníků, tak překladatelů. Základní dělení do skupin je následující:

 • Návody k domácím elektrospotřebičům
 • Návody k průmyslové technice
 • Technické normy (EN, ISO a další)
 • Technická literatura (knihy, příručky, katalogy)
 • Technické výkresy

Podstatou technických překladů je jejich stručnost a odbornost. Mezi jednotlivými skupinami existují určité rozdíly. Návod na obsluhu domácího elektrospotřebiče musí být hlavně srozumitelný koncovým zákazníkům, bez ohledu na jejich vzdělání. Důraz je kladen na upozornění týkající se bezpečnosti.

Oproti takovýmto návodům musí být dokumentace průmyslových zařízení ani ne tak jednoduchá či stylisticky vyvážená, jako spíš přesná a v souladu s technickými normami země, do jejíhož jazyka je návod překládán.

Jak vypadá technický překlad

Základním specifikem technických překladů je to, aby byl text i při zachování přesnosti technické terminologie srozumitelný a čtenáři jasný. Překladatel nepřekládá doslovně, a většinou si i přes svou fundovanost v oboru musí v průběhu práce vyžádat konzultace s odborníky. Překlad se dále postupuje k technické korektuře, aby jeho kvalita byla na co nejvyšší úrovni.

Vzájemná spolupráce

Součinnost překladatele s externím konzultantem není jedinou nutnou kooperací. Překladatel by měl být v kontaktu také se zákazníkem. Ten na začátku práce dodá překladateli veškerou dokumentaci, obsahující potřebné specifické informace. Měl by také sdělit účel, k němuž bude text použit, a upřesnit formát a grafické zpracování.

Interní glosář

Jedním z důležitých podkladů, zvyšujících úroveň finálního překladu, je slovníček technických pojmů, užívaných v konkrétní firmě. Jedná se jakýsi vnitropodnikový glosář, specifický právě pro klienta, jenž nemůže být překladateli znám. Jednotnost v používání odborné terminologie v kompletní firemní dokumentaci, webových stránkách a v propagačních materiálech zvyšuje profesionalitu a serióznost dané firmy.

Soubor pravidel pro vytváření firemních dokumentů

Dalším z pomocných materiálů, které může klient překladateli dodat pro zvýšení kvality technického překladu, je takzvaný „Styl guide“, což je soubor pravidel pro vytváření firemních dokumentů. Jedná se nejen o obsah dokumentů, ale také o jejich vizuální podobu. Tento soubor pravidel šetří čas a snižuje náklady, a významně ovlivňuje kvalitu překladu. Zároveň podporuje plné využívání nástrojů CAT.

Dlouhodobá spolupráce a její výhody

Stejně tak jako u všech ostatních překladů se i u překladů technických textů zákazníkovi i agentuře vyplatí dlouhodobá spolupráce. Obzvlášť u technických překladů se využívá terminologických slovníků a překladatelské paměti, vznikajících právě na základě dlouhodobé spolupráce. Tato spolupráce se promítá nejen do rychlosti zpracování, ale také přispívá ke snižování ceny překladu.

Vážení klienti,
na Vámi zadané poptávky se snažíme reagovat co nejrychleji, maximálně do 15-ti minut. Tímto způsobem se můžete snadno a rychle dozvědět více informací o našich službách a cenách, aniž byste se jakkoliv zavázali.

Těšíme se na spolupráci s Vámi.

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami zpracování osobních údajů.*

V dalším kroku prosím nahrajte potřebné soubory.

Pole označená * jsou povinná.