Technické překlady

Úvodní strana » Magazín » Technické překlady

Technické překlady

Technické překlady tvoří až 90 procent všech celosvětově vyhotovovaných překladů. Zároveň se však jedná o jeden z nejobtížnějších druhů překladů. Překlad technických textů si žádá nejen výbornou znalost jazyků, ale také znalost daného oboru a orientaci v příslušné terminologii. K danému oboru často neexistují slovníky a v každé firmě se používá specifické názvosloví.

Co jsou technické překlady?

Tímto druhem překladu rozumíme překlady technických textů z nejrůznějších specializovaných technických oborů jako například:

 • automobilový průmysl
 • elektrotechnika
 • chemie
 • ekologie
 • informační technologie (hardware i software)
 • jaderná energetika
 • medicínská technika
 • stavebnictví a architektura
 • strojírenství
 • telekomunikace
 • a další

Hlavní skupiny technických překladů

Technické překlady rozdělujeme do několika skupin. Překlad každé skupiny technické dokumentace má svá specifika a svou vlastní cílovou skupinu uživatelů.

Jedná se o:

 • Návody k domácím elektrospotřebičům
 • Návody k průmyslové technice
 • Technické normy (EN, ISO, a další)
 • Technickou literaturu (knihy, příručky, katalogy)
 • Technické výkresy

Jak má vypadat technický překlad

Překlad návodu na obsluhu pračky či DVD přehrávače musí být především snadno pochopitelný pro běžné uživatele, a to i toho nejméně vzdělaného. Zvláštní pozornost musí být věnována bezpečnostním upozorněním.

Naopak u návodů k průmyslovým zařízením se neklade až tak velký důraz na styl či jednoduchost popisu, ale hlavní roli zde má přesnost a soulad s normami technické literatury cílového jazyka.

Překlad technického textu by měl být při zachování technické přesnosti stylisticky správný a pro čtenáře srozumitelný. Proto nelze překládat slovo od slova a je vhodné konzultovat s odborníkem či externím konzultantem, a na závěr podrobit překlad technické korektuře. Tím se zvýší kvalita a hodnota finálního překladu.

Spolupráce klienta s překladatelem

Při zadávání technického překladu je více než kdy jindy důležitá komunikace mezi zákazníkem a překladatelem. Důležitý je účel použití přeloženého textu a také formát a grafická jednotnost. Klient by měl dodat veškeré materiály související s překládanou problematikou, protože překladatel potřebuje co nejvíce specifických informací.

Slovníček technických pojmů

Vhodné je překladateli dodat vlastní vnitropodnikový glosář, pokud takový existuje, což je slovníček technických pojmů, používaných v klientově firmě. Zvýší se tak celková kvalita překladu a celková srozumitelnost výsledného textu.

V případě, že klient takovýto slovníček nemá, je dobré nechat si jej vytvořit. Díky němu se sjednotí odborné i slangové výrazy a technické překlady mohou být v budoucnu dodány v kratší časové lhůtě. Používání jednotné terminologie ve všech materiálech firmy působí profesionálně.

Style guide

K vypracování kvalitních technických překladů je výhodné, pokud klient může překladateli poskytnout soubor pravidel pro vytváření firemních dokumentů. Taková příručka, definující jejich obsah i vzhled, je nazývána „Style guide“ a přispívá k jednotnosti všech překladů, ke zvýšení kvality a ke snížení ceny. Šetří čas při korekturách a stylistických úpravách a podporuje využívání CAT nástrojů.

Výhody dlouhodobé spolupráce

Dlouhodobá spolupráce je vždy výhodná, a u technických překladů to platí obzvlášť. Právě v této překladatelské oblasti se nejvíce využívá terminologického slovníku a překladatelské paměti, které vznikají dlouhodobě při kontinuální spolupráci. Výměna informací a znalost specifických problémů v oboru přináší zákazníkům v dlouhodobém časovém horizontu kvalitní překlady za odpovídající cenu.

Vážení klienti,
na Vámi zadané poptávky se snažíme reagovat co nejrychleji, maximálně do 15-ti minut. Tímto způsobem se můžete snadno a rychle dozvědět více informací o našich službách a cenách, aniž byste se jakkoliv zavázali.

Těšíme se na spolupráci s Vámi.

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami zpracování osobních údajů.*

V dalším kroku prosím nahrajte potřebné soubory.

Tip: Pokud se Vám úkol zdá těžký, klikněte na tlačítko Jiný úkol

Pole označená * jsou povinná.