Taje a zákonitosti překladů knih

Úvodní strana » Magazín » Taje a zákonitosti překladů knih

Taje a zákonitosti překladů knih

Překladatelé běžně zvládají nejrůznější druhy překladů, ale překlady knih jsou natolik specifické, že se na ně zaměřuje jen úzká skupina překladatelů, se zvláštními schopnostmi a znalostmi. Nejde zde totiž jen o perfektní ovládání cizího jazyka, včetně frází a idiomů, ale také o orientaci v kulturním prostředí dané země a o mistrné ovládání jazyka cílového.

To, že někdo dovede přeložit návod k použití či obchodní dokumentaci ještě neznamená, že je schopný taktéž přeložit krásnou literaturu. Nejde jen o to knihu přeložit, ale zachovat též její stylistický charakter a přitažlivost pro čtenáře.

Překlad knih a jeho zvláštnosti

Hlavním rozdílem překladu knih oproti běžnému je to, že překladatel by měl dělat na takové knize, jež ho zaujala. To pro překlad například smlouvy vůbec neplatí. Když se totiž překladateli text knihy nelíbí, není nikdy finální překlad tak dobrý, jako když je tomu naopak. Jedině v případě, že by si knihu překladatel zvolil pro vlastní četbu, bývá překlad literárního díla dokonalý.

Překládání knih není jen převádění slov z jednoho jazyka do druhého. Jde o celkový děj, vývoj postav, způsob jejich vyjadřování a o celkovou věrohodnost. Kniha musí být pro čtenáře poutavá stejně tak jako originál. Knihy se nepřekládají doslovně, ale volně, a text prochází změnami a úpravami, odpovídajícími zvyklostem a způsobům cílového jazyka.

Pozor na autorská práva!

Dalším specifikem pro překlad knih je autorský zákon č. 121/200 Sb. Tento zákon musí mít každý překladatel knih na paměti, a musí se jím řídit. Jde zde totiž o vztahy mezi překladatelem, překladatelskou agenturou a zákazníkem. Nezapomínejte ani na samotného autora, i ten je součástí celého procesu. Nikdo z uvedených účastníků nesmí autorský zákon porušit.

Při zveřejnění autorského textu je nutné povolení autora, případně držitele majetkových práv, a to nejen při zveřejnění původního textu, ale i jeho překladů. Potom už nestačí pouze souhlas autora, ale i překladatele a případně překladatelské agentury.

Protože jsou překlady autorského textu tvůrčí činností (jak praví autorský zákon), překladatel musí agentuře poskytnout licenci, jež uveřejnění textu povolí. Objednavatel překladu je poté povinen uzavřít smlouvu jak s autorem originálního díla, tak i s překladatelskou agenturou. Agentura uzavírá smlouvu se zadavatelem překladu a s překladatelem.

Smlouvy uzavírané při překladech knih

Přestože mají překladatelské agentury s autorským zákonem a z něho plynoucími povinnostmi zkušenosti, měli byste také vědět o hlavních náležitostech uzavíraných smluv. Nikdy nepodepisujte nic, o čem pořádně nevíte, co to vlastně znamená.

Autorská smlouva o překladu

Mezi zadavatelem a překladatelskou agenturou se uzavírá autorská smlouva. Zákazník se zaručuje, že neporuší autorská práva originálního textu tím, že objednává překlad. Kdyby tato práva porušil, zodpovídal by za případné škody, které by tímto porušením vznikly. A v autorské smlouvě se uvádí, k jakým účelům bude překlad sloužit a opět to, že touto skutečností nebudou porušována autorská práva autora překladu.

Smlouva mezi překladatelskou agenturou a překladatelem

Smluvně musí být též ošetřena licence překladatelem poskytnutá překladatelské agentuře, ve většině případů na neomezenou dobu. Agentura tak může dílo používat, samozřejmě za předpokladu dodržování ustanoveních autorského zákona a občanského zákoníku. Ve smlouvě mezi agenturou a překladatelem se také uvádí to, že překladatelská agentura bude vykonávat veškerá majetková práva k dílu, tedy k autorskému překladu.

Vážení klienti,
na Vámi zadané poptávky se snažíme reagovat co nejrychleji, maximálně do 15-ti minut. Tímto způsobem se můžete snadno a rychle dozvědět více informací o našich službách a cenách, aniž byste se jakkoliv zavázali.

Těšíme se na spolupráci s Vámi.

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami zpracování osobních údajů.*

V dalším kroku prosím nahrajte potřebné soubory.

Pole označená * jsou povinná.