Specifika tlumočení ve škole

Úvodní strana » Magazín » Specifika tlumočení ve škole

Specifika tlumočení ve škole

Legislativa České republiky uznává pro všechny občany jiné národnosti, kteří žijí v našem státě, právo na rovný přístup k žákům s povinnou školní docházkou. Jde o svobodný přístup k základnímu vzdělání, jenž nesmí být odepřen žádnému dítěti, a to ani cizinci.

Možnosti pro rodiče

Nejde pouze o to, že nemusí rozumět žák. I rodiče dětí musí se školou spolupracovat, a může se stát, že ani oni česky nerozumí. I v takových případech škola vyhledá externího tlumočníka. Spolupráce podobného charakteru je nezbytná nejen při samotné komunikaci, ale i v případě potřeby doložení dokumentů či získání informovaného souhlasu ze strany rodičů.

Děti cizinců

Ještě komplikovanější situace nastává, pokud se česky nedorozumí ani žák. Situaci lze vyřešit mimořádnou formou studia nebo sestavením individuálního vzdělávacího plánu, a především návštěvami jazykového kurzu. Škola může svého žáka či studenta na takovýto kurz sama vyslat. Důležité je také to, aby žáci cizinci byli podporování nejen školou, ale i svými spolužáky.

Školy a spolupráce s tlumočníky

V případě, že škola spolupracuje s tlumočníkem, celá komunikace se studujícími cizinci i jejich rodiči je značně zjednodušena. Tlumočník ovládá nejen příslušný jazyk, ale rozumí také školské problematice. Vyzná se v rozdílech mezi školskými systémy, a proto může nejen tlumočit, ale též vysvětlit případné odlišnosti a tím být nápomocný k pochopení daného problému.

Třídní schůzky i dokumenty

Tlumočníci nacházejí v případě studentů cizinců uplatnění nejen ve školách, kdy tlumočí při zápisech, při rodičovských schůzkách a jsou nepostradatelní i během jednání výchovných komisí. Spolupracují také s psychologicko-pedagogickými poradnami, protože i tam dochází ke komunikaci s cizinci.

Ve školách nejde jen o ústní komunikaci, ale také o potřebu překladů školských formulářů a studijních dokumentů. I student cizinec musí být seznámen se školním řádem a obdržet informace ve stejném rozsahu jako ostatní studenti.

Vážení klienti,
na Vámi zadané poptávky se snažíme reagovat co nejrychleji, maximálně do 15-ti minut. Tímto způsobem se můžete snadno a rychle dozvědět více informací o našich službách a cenách, aniž byste se jakkoliv zavázali.

Těšíme se na spolupráci s Vámi.

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami zpracování osobních údajů.*

V dalším kroku prosím nahrajte potřebné soubory.

Pole označená * jsou povinná.