Soudní překladatel a jeho kvality

Úvodní strana » Magazín » Soudní překladatel a jeho kvality

Soudní překladatel a jeho kvality

Profese soudního překladatele je jedním z nejnáročnějších zaměstnání a vyžaduje mimořádnou zodpovědnost a pečlivost. Zdaleka ne každý ji může vykonávat. Řídí se platnými zákony a příslušnými vyhláškami. Je to především Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících a Vyhláška č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících.  

Jmenování nestačí

Soudnímu překladateli nestačí pouze splnit všechny zákonné podmínky dané platnou legislativou. Během celé doby výkonu své profese se musí vzdělávat a doplňovat své vzdělání a informace z příslušného oboru, jenž je jeho specializací. Kvalitního soudního překladatele poznáte mimo jiné také tím, že se úzce specializuje na určitý obor.

Co zaručí kvalitu překladatele

To, že soudní překladatel dokonale hovoří a píše cizím jazykem a že se v tomto jazyce dorozumí, je garantováno podmínkami stanovenými zákonem. Dobré jméno a reference jsou prvním předpokladem pro záruku kvality překladatele. Specializace a úzké zaměření na určitý obor jsou pak dalším vodítkem, jak se v nabídce překladatelů orientovat.

Protože úřední překlady jsou specifickou právnickou terminologií, musí se soudní překladatelé povinně vzdělávat též v právnickém oboru, i když se primárně specializují na jiné odvětví. Právě proto musí absolvovat kurz právnického minima a před tím, než je soud jmenuje k výkonu soudní překladatelské činnosti, jsou průběžně kontrolováni.

Povinné vzdělání soudních překladatelů

  • vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu překladatelství a tlumočnictví, nebo
  • vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu učitelství jazyka a filologie,
  • státní jazyková zkouška speciální pro obor překladatelský nebo tlumočnický
  • doplňkové studium pro tlumočníky a překladatele v oblasti práva na právnické fakultě vysoké školy
  • praxe v oboru překladatelství a tlumočnictví v rozsahu minimálně pěti let

Kurzy a zkoušky

Soudní tlumočníci musí kromě získaného vzdělání absolvovat také určité kurzy pořádané Komorou soudních tlumočníků. Nejsou sice povinné, ale jedná se o přípravné kurzy, jež jsou většinou krajských soudů brány jako jedna z mnoha podmínek pro jmenování. Přípravné kurzy jsou věnovány nejen právní úpravě tlumočnické činnosti, ale také záležitostem z praxe, jako je například odměňování soudních překladatelů.

Zkouškami, zaručujícími odborné jazykové znalosti, jsou Státní jazykové zkoušky všeobecné na úrovni C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky a Státní jazykové zkoušky speciální pro obor překladatelský, na úrovni C2.

Zaměření všeobecných a speciálních jazykových zkoušek

Cílem všeobecných jazykových zkoušek je prověření znalostí uchazeče z použití jazyka při konverzaci na témata běžného denního života, politické otázky, hospodářskou problematiku a kulturní dění. Uchazeč se musí orientovat nejen v situaci v České republice, ale také v reáliích příslušné cizí země.

Je třeba mít kvalitní znalosti sociálně-kulturně-politické a v těchto sférách umět jazyk používat. Rozsah jazykových prostředků je stanoven rámcovým a školním vzdělávacím programem pro základní a střední kurz v jazykové škole.

Speciální jazykové zkoušky cílí podobně jako všeobecné zkoušky, ale uchazeč při nich prokazuje odborné znalosti specifické pro dané obory stejně tak jako znalost a použití cizího jazyka, rovněž specifické pro určitý obor. Rozsah je opět stanoven rámcovým a školním vzdělávacím programem pro vyšší specializované kurzy jazykových škol.

Vážení klienti,
na Vámi zadané poptávky se snažíme reagovat co nejrychleji, maximálně do 15-ti minut. Tímto způsobem se můžete snadno a rychle dozvědět více informací o našich službách a cenách, aniž byste se jakkoliv zavázali.

Těšíme se na spolupráci s Vámi.

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami zpracování osobních údajů.*

V dalším kroku prosím nahrajte potřebné soubory.

Pole označená * jsou povinná.