Sdružení překladatelů AJŠ

Úvodní strana » Magazín » Sdružení překladatelů AJŠ

Sdružení překladatelů AJŠ

Pro potřeby zajištění kvalitních jazykových služeb na profesionální úrovni se poskytovatelé těchto služeb, to znamená jazykové školy, sdružují v Asociaci jazykových škol (AJŠ). Dalším důvodem pro členství je jejich podpora při prosazování zájmů u orgánů veřejné správy. Pro vstup do této organizace musí zájemci působit na území České republiky a splňovat stanovené základní podmínky.

Vznik AJŠ

Do roku 2015 fungovaly na českém trhu, přibližně od roku 2005, dvě zájmové organizace. Byly to ACERT – Asociace certifikovaných jazykových škol a AJŠA – Asociace jazykových škol a agentur ČR. V roce 2015 došlo k jejich spojení a vznikla tak AJŠ, jediná asociace, sdružující jazykové školy a agentury v České republice.

Asociace jazykových škol deklaruje stejné přístupy jako původní dvě asociace. Těmito principy je prioritní postavení kvality poskytovaných služeb, zvyšování úrovně vzdělávání v jazykové sféře, důraz na profesní rozvoj členů organizace, sdružování jazykových škol a vliv na dění na jazykovém trhu, ale i v korporátní sféře.

Cíle a úkoly AJŠ

Za své hlavní poslání Asociace jazykových škol pokládá podporu jazykového vzdělávání v České republice a zvyšování její úrovně. Hlavním cílem působení Asociace je rozvíjení oboustranné spolupráce jejích členů, zastupování jejich zájmů a vytváření spolupráce s organizacemi působícími v jazykové a vzdělávací oblasti.

Samotná Asociace je přidruženým členem EAQUALS (Evaluation & Accreditation of Quality in Language Services). Jedná se o asociaci fungující na mezinárodní úrovni. Členy této asociace jsou organizace a instituce z celého světa, jejichž společným jmenovatelem je jazykové vzdělávání.

K hlavním činnostem Asociace jazykových škol patří:

 • aktivity podporující kvalitní jazykové vzdělávání
 • pořádání seminářů a konferencí
 • účast na veletrzích a konferencích
 • šíření povědomí o jazykovém vzdělávání v tisku i na internetu
 • poradenská pomoc vlastním členům v odborné a právní tematice
 • mezinárodní spolupráce v oblasti jazykového vzdělávání
 • spolupráce s organizací EAQUALS
 • využití mezinárodních zkušeností na českém trhu
 • organizace setkávání členů Asociace
 • vytváření rovných podmínek na trhu jazykového vzdělávání
 • jednání s orgány státní správy a samosprávy České republiky
 • vystupování ve funkci arbitra pro spory mezi členy Asociace

Podmínky pro vznik členství

Podmínky pro vznik členství v AJŠ jsou jasně dané. Členem se může stát jak právnická, tak i fyzická osoba zabývající se jazykovým vzděláváním. Musí mít za sebou prokazatelnou délku výuky po dobu nejméně tří let a realizaci nejméně 3 000 vyučovacích hodin ročně v průběhu uplynulých tří let. Samozřejmostí je souhlas s dodržováním Etického kodexu a Kodexu kvality Asociace.

Kodex kvality

Jednou z důležitých podmínek pro členství je dodržování Kodexu kvality. Jde o závazné přihlášení se k respektování a plnění poskytování kvalitní výuky cizích jazyků a fair play jednání se všemi stranami. AJŠ má totiž, mimo jiné, za cíl vnášet do komerčního prostředí jazykových škol etický rozměr, a proto zavazuje své členy k zodpovědnosti v jednání s klienty, spolupracovníky a dalšími subjekty.

I když nemá Kodex právní váhu, jeho porušování může vést k vyloučení člena z Asociace jazykových škol. Vyloučení má pro dotčeného důsledky v podobě zákazu používání loga Asociace, ztrát všech výhod plynoucích ze členství a nemožnost vystupovat jako její člen. Vyloučení z asociace má též velký negativní vliv na prestiž a profesionalitu.

Vážení klienti,
na Vámi zadané poptávky se snažíme reagovat co nejrychleji, maximálně do 15-ti minut. Tímto způsobem se můžete snadno a rychle dozvědět více informací o našich službách a cenách, aniž byste se jakkoliv zavázali.

Těšíme se na spolupráci s Vámi.

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami zpracování osobních údajů.*

V dalším kroku prosím nahrajte potřebné soubory.

Pole označená * jsou povinná.