Rozdíl mezi tlumočníkem konsekutivním a simultánním

Úvodní strana » Magazín » Rozdíl mezi tlumočníkem konsekutivním a simultánním

Rozdíl mezi tlumočníkem konsekutivním a simultánním

Obecná definice tlumočení praví, že jde o „převod mluveného textu z jednoho jazyka do druhého přímo během jeho produkce, případně bezprostředně po produkci textu“. Právě to, jestli se tlumočí během produkce nebo až po produkci, je hlavní rozdíl mezi konsekutivním a simultánním tlumočením.

Tlumočí-li tlumočník bezprostředně po ukončení mluveného projevu, hovoříme o tlumočení konsekutivním. Nečeká-li na ukončení projevu a tlumočí přímo během řeči, pak se tlumočí simultánně.

Tlumočení konsekutivní

Při tomto druhu tlumočení nepoužívá tlumočník žádnou techniku. Využívá jen svou vlastní paměť, případně pero a zápisník, a pomáhá si takzvanou tlumočnickou notací. Při tlumočení zachovává obsah i formu mluveného slova a celou dobu pracuje v bezprostřední blízkosti mluvčího. Čeká na krátké odmlky v projevu a v nich převádí projev do požadovaného jazyka.

Konsekutivní tlumočení je využíváno při rozhovorech státníků, malých obchodních jednáních, při návštěvách delegací a při podobných příležitostech, kdy se setkání účastní jen omezený počet osob. Mohou to být i takové neobvyklé situace, jako jsou pohovory na cizinecké policii, trestní vyšetřování či soudní jednání.

Konsekutivní tlumočení má i své nevýhody. Nemůže se používat při takových jednáních, kdy se sejdou mluvčí několika cizích jazyků a také je při něm značně rušena plynulost projevu. Jednou z dalších nevýhod je to, že přetlumočený projev je oproti originálu kratší.

Tlumočení simultánní

Při setkání většího množství účastníků, jakou jsou konference, sympozia či školení se využívá tlumočení simultánní. Tlumočník převádí mluvený projev současně při jeho produkci a nečeká na žádné odmlky. Ke své práci potřebuje tlumočnickou techniku, což je tlumočnická kabina, mikrofony a sluchátka. Právě z důvodu používání kabiny se tento druh tlumočení nazývá také jako kabinové. Na rozdíl od konsekutivního tlumočení je časově úsporné.

Tlumočení šeptem

Určitým druhem simultánního tlumočení je i tlumočení šeptem, jinak řečeno šušotáž. Při šušotáži není nutné používat jakékoli techniky, protože tlumočník překládá šeptem, přímo do klientova ucha. Tlumočení šeptem nachází užití při takových setkáních, kdy je přítomno maximálně tří osob.

Šeptáková souprava

S tímto druhem tlumočení se setkáváme především u turistických výprav či exkurzí do výrobních závodů. Tlumočník překládá pro skupinu přibližně dvaceti osob a používá šeptákovou soupravu, sestávající z mikrofonu a sluchátek. Přenos překladu je prováděn pomocí bezdrátové techniky, přímo do sluchátek účastníků. Takovýto způsob tlumočení je finančně nenáročný a lze ho použít také u konsekutivního tlumočení.Konec formuláře.

Vážení klienti,
na Vámi zadané poptávky se snažíme reagovat co nejrychleji, maximálně do 15-ti minut. Tímto způsobem se můžete snadno a rychle dozvědět více informací o našich službách a cenách, aniž byste se jakkoliv zavázali.

Těšíme se na spolupráci s Vámi.

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami zpracování osobních údajů.*

V dalším kroku prosím nahrajte potřebné soubory.

Pole označená * jsou povinná.