Proč nemůže simultánně překládat pouze jeden překladatel

Úvodní strana » Magazín » Proč nemůže simultánně překládat pouze jeden překladatel

Proč nemůže simultánně překládat pouze jeden překladatel

Tlumočník, jak už název sám napovídá, tlumočí mluvené slovo do a z cizího jazyka. Musí zvládnout nejen běžnou mluvu, ale i odborné výrazy, a musí mít dostatečné znalosti odborné terminologie. Práce tlumočníka se většinou odehrává v kancelářích, jednacích místnostech a konferenčních sálech, ale není to podmínkou a tlumočit může i v exteriérech. Jeho pracovní doba je nepravidelná a nechybí v ní ani služební cesty.

Co musí umět tlumočník

Aby byla práce tlumočníka na opravdu špičkové úrovni, nestačí jen to, že dokonale zvládá cizí jazyk. Kromě jazykové znalosti musí tlumočník znát také příslušnou zemi, do jejíhož jazyka je tlumočeno. Dobrá paměť je samozřejmostí, bez které se taktéž neobejde, stejně jako dobrá paměť, vystupování na úrovni, trpělivost, přesnost a kreativita.

Požadavky zákazníků

Zákazníci jsou nároční a vědí, co chtějí. Proto se tlumočník musí na tlumočení vždy pečlivě připravit, většinou z podkladů, dodaných klientem. Tlumočník podklady prostuduje a získá tak bližší představu o nadcházejícím tlumočení. Může si připravit terminologický slovník, do kterého čerpá výrazy a pojmy nejen z dodaných podkladů, ale i z katalogů a propagačních materiálů, webových stránek a dalších dostupných dokumentů.

To, jak dlouho se tlumočník na tlumočení připravuje, bývá přímo úměrné specifičnosti a odbornosti tlumočeného projevu. Čím více se liší od standardně používaných frází a výrazů, tím je příprava náročnější. I z tohoto důvodu se tlumočníci celý život vzdělávají a zdokonalují, a to nejen v cizím jazyce, ale i ve svém oboru.

Tlumočení je náročné

Existují různé způsoby tlumočení a simultánní tlumočení je tím nejobtížnějším z nich. Jedná se o způsob tlumočení, náročný nejen na znalost jazyka, ale i na schopnost tlumočníka poslouchat projev a paralelně, bez pauzy na překlad, překládat do druhého jazyka. V jedné chvíli musí tlumočník zvládnout vnímat řeč, uvědomovat si terminologii a současně také hovořit. Takto se koncentrovat zvládne v ideálním případě dvacet minut. Pak je vhodné vystřídat se s kolegou.

Náročnost takovéto práce, která patří k těm duševně nejnáročnějším, spočívá též v psychické odolnosti. Jde o stresové povolání, kdy tlumočník vykonává několik činností zároveň. Způsob simultánního tlumočení je obtížný v tom, že tlumočník vlastně současně hovoří, ale při tom musí vnímat, co říká řečník. Zkuste si schválně sami, jak náročné je pouhé paralelní opakování projevu bez jeho překládání.

Jeden tlumočník nestačí

Simultánní tlumočení probíhá tak, že tlumočníci překládají ze speciálních tlumočnických kabin, vybavených tlumočnickou technikou. Pracují ve dvojici, a to z důvodu nutného střídání. Z praxe vyplývá, že ideální doba ke střídání je dvacet minut, protože už po deseti až patnácti minutách klesá koncentrace a nastupuje únava. Maximální doba pro simultánní tlumočení je 45 minut.

Pro délku tlumočení záleží na tom, jak moc odborný je tlumočený text a jak moc dat a čísel obsahuje. Čím složitější je problematika, tím vyšší jsou nároky na soustředěnost a také na tempo překladu. Klient totiž musí překladu rozumět a stíhat ho vnímat. Ve vztahu k těmto proměnným je přímo úměrné to, jak se tlumočník koncentruje a jaká je kvalita na výstupu. Aby nebyla ohrožena, je nutné střídání tlumočníků.

To, že je tlumočník vystřídán kolegou, však neznamená, že v této době může jen odpočívat a nic nedělá. I v pauze na prostřídání sleduje řeč, aby udržel kontext, zapisuje si některá fakta a dělá si poznámky potřebné k plynulému navázání po skončení přestávky. Druhý tlumočník pak dělá to samé. Díky tomu je zajištěna kontinualita tlumočení a udržení obsahové hodnoty tlumočeného projevu.

Tlumočníkovi můžete pomoci

Přes dodržování přestávek k prostřídání zůstává tlumočení náročnou prací. Jako řečníci jim můžete být ve vlastním zájmu nápomocni. Pro zachování přesnosti mluvte vždy do mikrofonu a snažte se o to, aby váš projev byl srozumitelný a jeho tempo pravidelné a volné. Dodejte tlumočníkovy potřebné dokumenty se stručným popisem tématu, případně kompletní přednášku. Důležité jsou numerické informace a jmenné seznamy.

Vážení klienti,
na Vámi zadané poptávky se snažíme reagovat co nejrychleji, maximálně do 15-ti minut. Tímto způsobem se můžete snadno a rychle dozvědět více informací o našich službách a cenách, aniž byste se jakkoliv zavázali.

Těšíme se na spolupráci s Vámi.

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami zpracování osobních údajů.*

V dalším kroku prosím nahrajte potřebné soubory.

Pole označená * jsou povinná.