Proč jsou soudní překladatelé tak kvalitní

Úvodní strana » Magazín » Proč jsou soudní překladatelé tak kvalitní

Proč jsou soudní překladatelé tak kvalitní

S požadavkem na předložení soudního překladu vašich dokumentů se můžete setkat jak ve veřejném, tak i ve státním sektoru. Jsou to především instituce a úřady, kdo vyžaduje tento typ překladu a nespokojí se s překladem klasickým.

Díky soudně ověřeným překladům mohou tyto instituce dále zpracovávat dokumenty, jako jsou rodné listy, plné moci, smlouvy a dohody, živnostenská oprávnění, certifikáty a další listiny. Bankovní či pojišťovací ústavy, správa sociálního zabezpečení a další subjekty z těchto důvodů spolupracují se soudními překladateli.

Soudní překlad vás ochrání

Může se zdát, že soudní překlad je zbytečný a je to pouze další finanční vydání navíc. Někdo, kdo ovládá cizí jazyk, možná bude mít dojem, že postačí překlad svépomocí. Jsou ale situace, kdy takový způsob překladu může způsobit více škody než užitku. Instituce nemusí takovýto překlad uznat, a pokud se bude jednat o dědictví nebo o vlastnická práva, mohli byste si dokonce způsobit majetkovou újmu.

Soudní překladatelé a jejich kvalita

Právě proto, že se jedná o důležité akty, je bezpodmínečně nutné, aby soudní překlad dosahoval špičkové úrovně a byl naprosto bezchybný. Proto jej zajišťují překladatelé vzdělaní nejen jazykově, ale také v daném oboru. Za svou práci zodpovídají nejen svým jménem, ale pro výkon své práce musí také splňovat zákonem dané podmínky. Bez jejich splnění není možné služby soudního překladatele poskytovat.

Jedná se především o povinné absolvování právnického minima a průběžnou kontrolu činnosti soudního překladatele. Před oficiálním jmenováním překladatelé prokazují své znalosti. Jednou z podmínek je získání vysokoškolského diplomu v magisterském studijním programu překladatelství a tlumočnictví, či v magisterském studijním programu učitelství jazyka, filologie.

Kromě těchto podmínek je dalším stupínkem ke jmenování soudním překladatelem pětiletá aktivní překladatelská a tlumočnická praxe. Tato praxe musí být z větší části vykonávána až po absolvování magisterského studijního programu.

Zkoušky soudních překladatelů a Komora soudních tlumočníků

Vysokoškolské vzdělání a získání několikaleté praxe ovšem není to jediné, co zaručuje kvalitu soudních překladatelů. Ještě před tím, než jsou jmenováni soudem, musí absolvovat kurz pod záštitou Komory soudních tlumočníků. Jedná se o přípravný kurz, uznávaný krajskými soudy jako další aspekt podmiňující jejich jmenování.

Dalším garantem kvality soudních překladatelů je Státní jazyková zkouška všeobecná na úrovni C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Spolu se Státní jazykovou zkouškou speciální pro obor překladatelský na úrovni C2 se jedná o zkoušky dokládající úroveň vzdělání překladatele.

Zkoušky jsou zacíleny na jednotlivá témata denního života, ale též na politiku, hospodářství a kulturní dění dané země. Speciální jazykové zkoušky důkladně prověřují jazykové znalosti a přehled ve vybraných oborech.

Soudní překladatel ručí svým jménem

Jedním z hlavních důvodů kvalitní práce soudních překladatelů je to, že za zhotovené překlady ručí svým majetkem a svým jménem. Ve vlastním zájmu se snaží o eliminaci jakýchkoli chyb v překladech a o jejich dokonalé zpracování. I jim samotným jde o zamezení jakýchkoli procesních chyb a o ochranu klienta.

Přes to všechno je dobré si uvědomit, že překladatel je jen člověk. Chybovat je lidské, a zvláště v případě, kdy se jedná o vysoce specializovaný obor, nemusí být překladatelovy odborné znalosti stoprocentní. Proto výběr soudního překladatele neuspěchejte, zjistěte si reference a vyberte si takového překladatele, který má dostatek zkušeností. Celou věc si můžete velice zjednodušit spoluprací s jazykovou agenturou.

Vážení klienti,
na Vámi zadané poptávky se snažíme reagovat co nejrychleji, maximálně do 15-ti minut. Tímto způsobem se můžete snadno a rychle dozvědět více informací o našich službách a cenách, aniž byste se jakkoliv zavázali.

Těšíme se na spolupráci s Vámi.

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami zpracování osobních údajů.*

V dalším kroku prosím nahrajte potřebné soubory.

Pole označená * jsou povinná.