Proč jsou soudní překladatelé tak kvalitní

Úvodní strana » Magazín » Proč jsou soudní překladatelé tak kvalitní

Proč jsou soudní překladatelé tak kvalitní

Soudní překlad je vyžadován tuzemskými a zahraničními institucemi ve státním i soukromém sektoru. Jedná se o matriky, finanční úřady, úřady sociálního zabezpečení, soudy a další státní instituce a dále o banky, pojišťovny, letiště a mnoho dalších.

Na základě soudních překladů jsou firmy a organizace schopny pracovat s cizojazyčnými listinami. Mezi nejčastěji překládané a soudně ověřované dokumenty patří rodné listy, úmrtní listy, plné moci, smlouvy, doklady o zaměstnání, živnostenské listy, ale i smlouvy, normy, certifikáty a jiné materiály.

Nepodceňujte soudní překlad

Někdo si možná myslí, že platit za služby soudních překladatelů je zbytečné, protože cizí jazyk sám umí a překlad si vyhotoví sám. Takový postup je ovšem velice nevhodný a může zapříčinit mnoho problémů. Neodborný překlad obsahující na první pohled neviditelné chyby nemusí být příslušnou institucí uznán, a jestliže se jedná například o jednání o dědictví nebo o převod vlastnických práv, můžete lehce o vše přijít.

Kvalita soudních překladů

Protože se jedná o tak důležité záležitosti, musí být soudní překlad zpracován na té nejvyšší úrovni a soudní překladatelé musí být odborníky nejen na samotný jazyk, ale také na příslušný obor. Ručí za svou práci jménem, a aby mohli profesní činnost vůbec vykonávat, jsou jim zákonem určeny příslušné náležitosti, bez kterých nelze činnost soudního překladatele vykonávat.

Soudní překladatelé mají zákonem stanovenou povinnost absolvovat právnické minimum a jejich činnost je průběžně kontrolována. Než jsou oficiálně jmenováni, musí splnit určité podmínky. Vše začíná získáním vysokoškolského vzdělání v magisterském studijním programu překladatelství a tlumočnictví, nebo v magisterském studijním programu učitelství jazyka, filologie. Alternativou je též jiný magisterský studijní program.

Další z podmínek pro výkon funkce soudního překladatele je minimálně pět posledních let aktivní překladatelské a tlumočnické praxe. Její převážná část musí být vykonávána po ukončení vysokoškolského studia.

Jazykové kurzy Komory soudních tlumočníků a zkoušky

Získáním uvedeného vzdělání a praxe přísné podmínky pro soudní překladatele nekončí. Aby došlo ke jmenování soudním tlumočníkem, měli by zájemci absolvovat také kurz pořádaný Komorou soudních tlumočníků. Tento přípravný kurz je uznávaný většinou krajských soudů jako další z podmínek pro jmenování.

Kvalitu soudních překladů garantuje mimo jiné také složení Státní jazykové zkoušky všeobecné. Tato zkouška je na úrovni C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Další v řadě zkoušek je Státní jazyková zkouška speciální pro obor překladatelský, na úrovni C2.

Všeobecné jazykové zkoušky jsou zaměřeny na témata denního života a na otázky politického, hospodářského a kulturního dění v dané jazykové oblasti. Speciální jazykové zkoušky prověřují hluboké znalosti uchazeče a jazykové znalosti specifické pro různé obory.

Dobré jméno soudního překladatele

Každý soudní překladatel se zákonitě snaží o co nejlepší výsledek překladu, protože za svůj ověřený překlad ručí svým majetkem a osobou. Není tedy v jeho zájmu, aby v jeho překladech byly chyby a došlo tak k poškození klienta či k procesní chybě.

Stále je však vést v patrnosti, že překladatel je jen člověk. Při hledání vhodného překladatele berte v potaz nejen jeho jazykové znalosti, ale i znalosti odborné, a to zvláště u úzce specializovaných oborů. Výběr soudního překladatele nikdy nepodceňujte, prověřujte reference a nejednejte unáhleně.

Vážení klienti,
na Vámi zadané poptávky se snažíme reagovat co nejrychleji, maximálně do 15-ti minut. Tímto způsobem se můžete snadno a rychle dozvědět více informací o našich službách a cenách, aniž byste se jakkoliv zavázali.

Těšíme se na spolupráci s Vámi.

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami zpracování osobních údajů.*

V dalším kroku prosím nahrajte potřebné soubory.

Pole označená * jsou povinná.