Proč jsou po překladu důležité korektury

Úvodní strana » Magazín » Proč jsou po překladu důležité korektury

Proč jsou po překladu důležité korektury

Kvůli chybám je text nelogický, nepřehledný a z čtenářského pohledu málo zajímavý. Obchodní smlouvy s nepřesnostmi mohou zapříčinit katastrofální následky a firemní materiály s překlepy, natož s chybami, se mohou podílet na nízké prodejnosti vašeho produktu. Zajistěte si proto kromě perfektního překladu i realizaci následných korektur. Pouze profesionální opravy a úpravy textu zaručí jeho lingvistickou, stylistickou i odbornou správnost.

Jaké jsou typy korektur

Jednotlivé druhy korektur se od sebe liší a všechny mají své zřejmé důvody. Podívejme se na jejich jednotlivé charakteristiky blíže.

Jazyková korektura

Základní a nejčastěji využívaný typ korektury. Slouží k odstranění gramatických chyb v textu (včetně interpunkce) a překlepů, optimalizuje jeho stylistickou podobu. Korektor, který dělá jazykovou korekturu, musí být v každém případě rodilý mluvčí dotyčného jazyka, jinak by nebyl schopen najít i ty nejdrobnější chybky.

Stylistická korektura

Mimo gramatických chyb se zde pracuje na komplexní stylistice za účelem maximální čtivosti, srozumitelnosti a přirozenosti textu. Též v případě této korektury je nutná účast rodilého mluvčího. Jenom on má kromě dovedností jazykových také přehled o kulturních tradicích příslušné země a o jazykových specialitách typických v jednotlivých krajích.

Odborná korektura

Korektury odborných textů z nejrozmanitějších odvětví lidské činnosti se provádí formou kontroly správnosti použití odborných výrazů a z pohledu použití překladu. Klient by měl správně upozornit na zvláštní názvosloví a dodat překladateli firemní glosář, pokud samozřejmě existuje. To samé platí i pro schválené referenční texty.

Technická a předtisková korektura

Korektor musí při technické korektuře ověřit čitelnost textu, korektní pořadí kapitol, uspořádání stránek, kompletnost příloh i ostatní náležitosti. Poslední kontrolou textu před vytištěním, či vystavením na webu je tzv. předtisková korektura. Zaměřuje se na typografické chyby po technické přípravě tisku: hledají se chybně rozdělená slova, špatně použité znaky či čárky mezi větami, nevhodně vložené obrázky i fotky a další nedostatky.

Kdo realizuje korektury

Jazykové korektury textů přeložených do jiného jazyka dělá rodilý mluvčí příslušného jazyka. Zná totiž lokální jazykové odlišnosti, odlišují kupříkladu britskou, americkou a australskou angličtinu. Výtečně se taktéž orientuje v krajových kulturních specifikách.

Když na překladu skutečně záleží

Jestliže vám na vysoké kvalitě vašeho překladu skutečně záleží, doporučujeme udělat několikastupňovou korekturu, nebo je možné realizovat souběžný s dalšími překladateli. Obzvláště texty určené k publikaci by měly projít kompletními korekturami. Jedná se hlavně o informační a reklamní materiály, texty pro internetové stránky, tiskové a výroční zprávy, návody a firemní magazíny.

Korektura je součástí překladu

Překladatelské agentury obvykle poskytují jazykové korektury v balíčku se samotným překladem. Finální cenu překladu spoluvytváří i druh korektury, který byl kromě jazykové proveden, i to, jak moc kvalitní a důkladná korektura byla. I když si můžete myslet, že korektura nebude třeba, raději si ověřte, jaké zvyklosti jsou s druhem vašeho dokumentu spojené, jelikož zanedbání nutnosti korektury se vám nejspíše nevyplatí.

Vážení klienti,
na Vámi zadané poptávky se snažíme reagovat co nejrychleji, maximálně do 15-ti minut. Tímto způsobem se můžete snadno a rychle dozvědět více informací o našich službách a cenách, aniž byste se jakkoliv zavázali.

Těšíme se na spolupráci s Vámi.

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami zpracování osobních údajů.*

V dalším kroku prosím nahrajte potřebné soubory.

Pole označená * jsou povinná.