Problematika tlumočení na školách

Úvodní strana » Magazín » Problematika tlumočení na školách

Problematika tlumočení na školách

Zákon hovoří jasně: studenti konající povinnou školní docházku na úrovni základních škol, nižších stupňů gymnázií a příslušných ročníků konzervatoří, jejichž rodiče jsou jiné národnosti než české, mají právo na rovný přístup k základnímu vzdělání. Jinými slovy vyjádřeno, dětem všech cizích státních příslušníků žijících na území ČR musí být umožněno vzdělávání.

Co dělat, když jsou rodiče cizinci

Jestliže rodiče žáka nevládnou obstojně českým jazykem, nabízí se jako řešení kooperace s tlumočníkem. V takovém případě se vzdělávací ústav může obrátit na nezávislého tlumočníka. Dvojnásob to platí, pokud škola od rodičů vyžaduje dodávání informovaných souhlasů a úředních potvrzení.

Jak komunikovat s žáky cizinci

Poněkud komplikovanější začíná být celá záležitost v případě nedostatečné jazykové vybavenosti studenta. Prvním řešením je zvláštní forma studia s absolvováním jazykového kurzu, na nějž lze cizince z EU poslat. Druhou variantou je ryze osobní vzdělávací plán pro studenta. V takovém případě se vzdělává individuálně, škola pracuje s metodickými podklady, využívá vhodnou literaturu i studijních materiálů a spolupracuje s překladatelem. Důležitá je v takové situaci též podpora ze strany spolužáků.

Na školách lze k zajišťování komunikace mezi cizincem a zástupci vzdělávacího ústavu využít tlumočníka. Specializovaný tlumočník zvládne kromě překladu obsahu též skryté vedlejší reálie, což velmi přispívá k porozumění s žákem. Tlumočník samozřejmě dokonale ovládá vedle českého i druhý jazyk, používá tlumočnické techniky a chápe odlišnosti v českém a zahraničním školním systému.

Témata tlumočená ve školách

Tlumočníci ve vzdělávacích institucích tlumočí kupříkladu při rodičovských schůzkách, během zápisu do škol nebo jednání výchovných komisí. Dále zajišťují komunikaci mezi školou a rodiči žáka i překlad rozličných dokumentů a formulářů, jako jsou obecné informace a dopisy rodičům žáků, školní řády či pozvánky na třídní schůzky. Jsou taktéž využíváni u nostrifikačních zkoušek a v rámci konzultací v pedagogicko-psychologických poradnách.

Vážení klienti,
na Vámi zadané poptávky se snažíme reagovat co nejrychleji, maximálně do 15-ti minut. Tímto způsobem se můžete snadno a rychle dozvědět více informací o našich službách a cenách, aniž byste se jakkoliv zavázali.

Těšíme se na spolupráci s Vámi.

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami zpracování osobních údajů.*

V dalším kroku prosím nahrajte potřebné soubory.

Pole označená * jsou povinná.