Překlady smluv a jejich náležitosti

Úvodní strana » Magazín » Překlady smluv a jejich náležitosti

Překlady smluv a jejich náležitosti

Jestliže potřebujete přeložit smlouvu, budete potřebovat překladatele specializovaného na právní překlady. U tohoto druhu překladu více než kdy jindy záleží na přesnosti použitých výrazů a znalosti nejen jazyka, ale i příslušné legislativy a oboru práva. Může se jednat o právo pracovní, majetkové či rodinné.

Právní překlady

Specifikem právních překladů je nutnost zachování obsahu při užití příslušné terminologie, kdy je třeba mít na paměti, že ve smlouvě má vše své právní opodstatnění. Překladatel nemůže užívat jiných výrazů a synonym dle libosti, ale s respektem k výrazům užívaným v daném jazyce. Neodborné změny ve smlouvě mohou mít dalekosáhlé důsledky.

Stejně tak jako je smlouva psána právníkem, tak i překlad by měl provádět adekvátní odborník, znalý právní problematiky a odborné terminologie. Taktéž by měl mít překladatel povědomí o právních systémech. Ty jsou totiž odlišné nejen na různých kontinentech, ale i v rámci Evropy. Kontinentální právo funguje na jiném principu než anglosaské.

Nepodceňujte ani jednoduché smlouvy

Ani jednoduchou smlouvu nepodceňujte. Její překlad se vám může zdát banální, ale právě proto, že smlouva má za úkol ochránit vaše zájmy, neměl by ji překládat někdo, kdo nerozumí právním postupům. Profesionální překladatel se průběžně vzdělává a zdokonaluje, má příslušné nástroje pro překlad a má dostatek zkušeností.

Jak vybrat překladatele

Výběr překladatele nepodceňujte. Rozhodně se vyhněte těm překladatelům, jejichž webové stránky slibují překlad úplně všeho. Kompletní nabídku překladů všech druhů vám může poskytnout pouze překladatelská agentura, disponující celým týmem překladatelů. Jediná osoba však není schopna takového záběru. Dobří překladatelé se specializují jen na určité obory, těm se věnují a vzdělávají se v nich. Překladatel právních textů se tedy specializuje na právo, zná právní terminologii a pro přeložení smlouvy je tím nejlepším odborníkem.

Zvolíte-li spolupráci s překladatelskou agenturou, neprohloupíte. Agentury většinou nabízí křížový překlad, jehož se velice často využívá právě při překladu smluv a u dokumentů, vyžadujících nejen znalost jazyka, ale také daného oboru.

Zásady právních překladů

Stejně jako při překládání všech ostatních textů, také při překladu smluv platí základní překladatelská pravidla. Jsou to tyto zásady:

  • zásada gramatické správnosti
  • zásada zachování smyslu původního dokumentu
  • zásada zachování dat, čísel, jmen a názvů
  • zásada zachování obsahu
  • zásada nevynechávání jakékoli části

Vážení klienti,
na Vámi zadané poptávky se snažíme reagovat co nejrychleji, maximálně do 15-ti minut. Tímto způsobem se můžete snadno a rychle dozvědět více informací o našich službách a cenách, aniž byste se jakkoliv zavázali.

Těšíme se na spolupráci s Vámi.

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami zpracování osobních údajů.*

V dalším kroku prosím nahrajte potřebné soubory.

Pole označená * jsou povinná.