Překlady smluv a jejich náležitosti

Úvodní strana » Magazín » Překlady smluv a jejich náležitosti

Překlady smluv a jejich náležitosti

Překlady smluv řadíme mezi právní překlady. Smlouvy se řídí právním řádem a upravují právní vztahy, proto u těchto dokumentů obzvlášť záleží na přesném překladu a použití správných odborných výrazů. Patří sem například kupní smlouvy, nájemní či pracovní smlouvy.

 

Právnický jazyk je specifický a každé slovo je ve smlouvě napsáno na svém místě z určitých právních důvodů. Nelze použít jiný výraz, i když jde o synonymum slova, protože takováto záměna může mít fatální důsledky pro správný výklad smlouvy a protistrana může takovéto chyby využít ve svůj prospěch.

Protože smlouvu píše právník, tedy odborník na právní problematiku, měl by překlad smlouvy provádět také někdo, kdo právní terminologii a jejímu převodu do cizího jazyka rozumí. Při překladu smluv je nutná i znalost právních systémů, v různých částech světa zcela odlišných. Taktéž je třeba vědět, že například při překladu anglických smluv existují přesně stanovené postupy a terminologická pravidla.

Základní náležitosti smluv

Při psaní smluv je vždy nezbytné seznámit se s právní úpravou daného smluvního typu, aby smlouva splňovala všechny zákonné požadavky a byla platná. Smlouvy se řídí Občanským zákoníkem a jejich základními náležitostmi jsou:

  • ujednání o ceně
  • řádná specifikace předmětu smlouvy
  • identifikace smluvních stran
  • jiné specifické náležitosti

I když jde, podle vás, třeba jen o jednoduchou smlouvu, pro její překlad do cizího jazyka budete potřebovat překladatele specializujícího se na překlady právních textů. Musí být nejen dobře vybavený odbornými slovníky s právní terminologií, ale také rozšiřovat si své znalosti účastí na specializovaných právnicko-překladatelských seminářích.

Jak vybrat dobrého překladatele vaší smlouvy

Vždy si dávejte pozor na nabídky „univerzálních“ překladatelů, překládajících vše napříč všemi obory. Kvalitní překladatel právních textů se většinou specializuje jen na svůj obor. Je ovšem pravdou, že smlouvy obsahují kromě právnické terminologie také další výrazy z jiné oblasti. U překladu smluv se proto vyplatí obrátit se na překladatelskou agenturu.

Překladatelské agentury nabízí takzvaný křížový překlad. Tohoto překladu se využívá právě při překládání smluv, kdy jejich přílohy obsahují odbornou specifikaci, vyžadující si znalostí překladatele specializovaného na daný obor. Může se jednat o lékařské produkty, biologii, IT, technické obory a další.

Zásady překladu smluv

Pro překlady smluv platí stejné základní zásady jako pro jakýkoli jiný překlad. Překlad musí vystihovat smysl originálu, nesmí obsahovat věci navíc ani nesmí být vynechány věty či odstavce originálu. Musí být gramaticky správný, bez překlepů a nesmí působit dojmem překladu, ale původního textu.

Překlad smlouvy nesmí obsahovat žádné poznámky překladatele. Zvláště všechna čísla, jména, názvy institucí a funkcí a poznámky pod čarou musí být v překladu uvedena správně. Při překladu smluv je nutné vycházet z dokumentů, na které se v originálním textu odkazuje a měly by se v nich používat i stejné termíny.

 

Vážení klienti,
na Vámi zadané poptávky se snažíme reagovat co nejrychleji, maximálně do 15-ti minut. Tímto způsobem se můžete snadno a rychle dozvědět více informací o našich službách a cenách, aniž byste se jakkoliv zavázali.

Těšíme se na spolupráci s Vámi.

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami zpracování osobních údajů.*

V dalším kroku prosím nahrajte potřebné soubory.

Pole označená * jsou povinná.