Překládání v software TRADOS

Úvodní strana » Magazín » Překládání v software TRADOS

Překládání v software TRADOS

V současném přetechnizovaném světě je samozřejmostí, že téměř veškerá činnost lidského konání je prováděna za pomoci počítačů. Nejinak je tomu i u překládání. Překladatelé využívají počítačový program Trados, za jehož podpory vytváří překlady CAT, což znamená „překlady podporované počítačem“ (z anglického originálu „Computer Aided Translations“).

Použití v praxi

Jestliže překladatel překládá krátké texty, anebo jde o krásnou literaturu, v takovém případě si musí vystačit jen se svými znalostmi. Ovšem při překládání rozsáhlých textů, zvláště pak odborných a technických dokumentací či manuálů, je Trados užitečným pomocníkem. Také při lokalizaci webových stránek nachází Trados využití. Obecně řečeno, tento nástroj se používá všude tam, kde se opakovaně vyskytuje identická fráze či věta.

Podstata systému Trados

Trados je program, jenž si při překládání textu vytváří určitou paměťovou databanku, a postupně ji plní hotovými překlady. Při následujících překladech z ní pak čerpá a aplikuje tyto uložené překlady do nového textu. Tato databanka se nazývá překladová paměť.

Protože se jedná o dlouhé texty, Trados je dělí na jednotlivé části, ty jsou překládány překladatelem a následovně ukládány do překladové paměti. V této paměti je uložen nejen překlad, ale také původní text v originálním jazyce. Softeware poté při další práci, při shodě textu, tyto uložené překlady nabízí k opakovanému použití.

Databanka termínů

Aby bylo možné přesně překládat odborné termíny či názvosloví ve specifických oborech, obsahuje program takzvanou terminologickou databázi. Tu sám překladatel postupně naplňuje vybranými pojmy ve zdrojovém i cílovém jazyce. Vzniká tak specifická slovní zásoba v obou jazycích a překlady jsou díky tomu jednotné a vždy přesné. Záleží ovšem na překladateli, jak databázi naplňuje.

Co vše Trados umí

Program využívá terminologický slovník, takže ten, kdo s ním pracuje, se nemusí zabývat neustálou kontrolou toho, zda se překládaný výraz nachází také v zákazníkově terminologickém slovníku. Trados automaticky prohledává integrovanou databanku odborných termínů, a jakmile se při překladu vyskytne shodné slovo, nabídne jej překladateli.

Protože kvalita je vždy na prvním místě, obsahuje software i nástroj pro kontrolu. Ověřuje nadbytečné mezery mezi slovy, text v originálním jazyce ponechaný omylem v překladu, použití vhodné terminologie nebo i správné opsání dat a čísel. Nástroj kontroly kvality nejenže chyby odhalí, ale také je opraví.

Další výhodou programu Trados je jeho serverové řešení. To se hodí především při týmové spolupráci a při překladech rozsáhlých textů. Každý, kdo se na překladu podílí, ocení přívětivé uživatelské rozhraní, přizpůsobené překladatelským specifikům.

Překladová paměť je soustavně aktualizována, takže každý ze zúčastněných k ní má přístup a může se spolehnout na to, že pracuje s patřičnými výrazy. Na serveru je uložen samozřejmě i terminologický slovník, neustále doplňovaný tak, jak se právě s překládaným textem pracuje.

Trados versus internet

Může se zdát, že Trados je vlastně něco jako překladač na internetu. Ty však využívají strojového překladu, což je něco zcela jiného. Strojový překlad je automatický proces pracující na základě matematických výpočtů, kdy jsou slova či věty spojovány s adekvátními výrazy podle vypočítané pravděpodobnosti. Na rozdíl od Tradosu zde neexistuje žádná překladová pamět ani terminologická databáze.

Úspora nejen finanční

Jedním z hlavních přínosů programu Trados je snížení nákladů, a to díky tomu, že se nemusí překládat to, co bylo už jednou přeloženo. Na opakující se výrazy je zákazníkovi většinou poskytnuta sleva. Tato „vychytávka“ však nešetří pouze peníze a čas, ale díky ní je dosaženo též dokonalé jednotnosti použitých termínů, a je zachována i jazyková stylistika.

Vážení klienti,
na Vámi zadané poptávky se snažíme reagovat co nejrychleji, maximálně do 15-ti minut. Tímto způsobem se můžete snadno a rychle dozvědět více informací o našich službách a cenách, aniž byste se jakkoliv zavázali.

Těšíme se na spolupráci s Vámi.

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami zpracování osobních údajů.*

V dalším kroku prosím nahrajte potřebné soubory.

Pole označená * jsou povinná.