Překlad a následné korektury

Úvodní strana » Magazín » Překlad a následné korektury

Překlad a následné korektury

Text s chybami je nepřehledný, bez logiky a pro čtenáře nezajímavý. Firemní materiály s chybami mohou zapříčinit špatnou prodejnost vašeho výrobku a obchodní smlouvy obsahující nepřesnosti mohou mít fatální následky. Proto je důležité nejen zajistit správný překlad, ale následně ještě provést korektury, protože jedině korektura zajistí jazykovou, stylistickou i odbornou správnost.

Druhy korektur

Není korektura jako korektura a každá z nich má své opodstatnění. Pojďme se na jejich jednotlivé typy podívat podrobněji.

Jazyková korektura

Tento druh korektury je tím nejzákladnějším a nejčastěji používaným. Odstraňují se při ní z textu pravopisné chyby, chyby v interpunkci a překlepy a ladí se stylistická úprava. Korektor provádějící tuto korekturu by měl rozhodně být rodilým mluvčím příslušného jazyka, protože jedině takový korektor zná jazyk dokonale a dokáže odhalit i skryté chyby.

Stylistická korektura

V tomto případě se jedná kromě opravy gramatických chyb o rozsáhlejší stylistické úpravy s cílem dosažení čtivosti textu, jeho přirozenosti a srozumitelnosti. Opět platí, že tuto korekturu by měl provádět rodilý mluvčí. Pouze ten má kromě jazykových znalostí také přehled o kulturních zvyklostech v dané zemi a o typických jazykových jevech daných pro jednotlivé regiony.

Odborná korektura

Korektury odborných textů z nejrůznějších specializovaných odvětví se provádí kontrolou správnosti použití odborných termínů a z hlediska použití překladu. Zákazník by měl v ideálním případě upozornit na speciální terminologii a předat překladateli firemní glosář, jestliže takový vlastní, stejně tak jako referenční odsouhlasené texty.

Technická a předtisková korektura

Korektor musí při technické korektuře zkontrolovat čitelnost textu, správné řazení kapitol, řazení stránek, úplnost příloh a další náležitosti. Poslední kontrolou textu před tiskem je předtisková korektura, jež předchází tisku, případně zveřejnění na webové stránce. Je cílena na typografické chyby po technické přípravě tisku, což mohou být špatně rozdělená slova, chybně použité znaky či interpunkce, nesprávně vložené obrázky a podobné nedostatky.

Kdo provádí korektury

Jazykové korektury textů přeložených do cizího jazyka provádí rodilý mluvčí příslušného jazyka. Rodilý mluvčí zná místní jazykové odlišnosti, vyskytující se například mezi britskou, americkou a australskou angličtinou, ale vyzná se také v regionálních kulturních specifikách.

Když na překladu opravdu záleží

Pokud vám na kvalitě překladu opravdu záleží, doporučujeme nechat provést vícestupňovou korekturu, případně lze provádět paralelní překlad s jinými překladateli. Zvláště v případech, kdy jsou texty určené k publikování, měly by projít důkladnými korekturami. Jde zejména o informační a propagační materiály, texty určené pro webové stránky, tiskové a výroční zprávy, manuály a firemní časopisy.

K překladu patří korektura

Překladatelské agentury většinou nabízí jazykové korektury jako součást samotného překladu textu. Na finální cenu překladu má vliv to, jaký typ korektury byl kromě jazykové proveden, jak kvalitní a důkladná korektura byla. I když si můžete myslet, že korektura nebude nutná, raději si ověřte, jaké zvyklosti jsou s druhem vašeho dokumentu spojené, protože podcenění nutnosti korektury se vám nemusí vyplatit.

Vážení klienti,
na Vámi zadané poptávky se snažíme reagovat co nejrychleji, maximálně do 15-ti minut. Tímto způsobem se můžete snadno a rychle dozvědět více informací o našich službách a cenách, aniž byste se jakkoliv zavázali.

Těšíme se na spolupráci s Vámi.

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami zpracování osobních údajů.*

V dalším kroku prosím nahrajte potřebné soubory.

Pole označená * jsou povinná.