Překlad a jeho korektury

Úvodní strana » Magazín » Překlad a jeho korektury

Překlad a jeho korektury

Můžete se snažit sebevíc a promýšlet strategii firmy co nejdůkladněji, ale pokud budou vaše propagační materiály obsahovat chyby, nikdy nedosáhnete profesionální úrovně. Jakýkoli text s překlepy, hrubkami a stylistickými nepřesnostmi se špatně čte, ztrácí logiku a není zajímavý. Stává se z něj zmetek, a ve výsledku může nadělat více škody než užitku.

Korektur je více druhů

Kromě základní jazykové korektury existuje více druhů korektur. Dobrá překladatelská agentura vám nabídne korekturu vhodnou právě pro váš typ textu. Pro lepší orientaci zde uvádíme stručný popis jednotlivých typů.

Jazyková korektura

Jedná se o nejpoužívanější, všeobecně známý druh korektury. Díky ní se odstraní veškerá gramatická pochybení, interpunkční chyby a překlepy. Při této korektuře se také provádí základní stylistická úprava. Platí, že korektor by měl být rodilý mluvčí jazyka, do kterého se překládá. Pouze v takovém případě je zajištěna stoprocentní správnost textu po jazykové stránce.

Stylistická korektura

Kromě gramatických chyb je někdy nutné upravit také celkovou stylistiku textu tak, aby byl čtivý, působil přirozeně a byl srozumitelný. Takovýmto úpravám se říká stylistická korektura. Stejně tak jako u korektury jazykové, i u stylistické korektury by měl být korektor rodilý mluvčí. Pro správnou úpravu textu je totiž potřeba, aby se korektor vyznal také v kultuře země a v jazykových jevech pro ni typických.

Odborná korektura

Texty odborné si žádají i odborné korektury. Korektor musí opravit a správně použít termíny specifické pro nejrůznější odvětví, a to i vysoce specializované. Zde je důležité vyzdvihnout neocenitelné výhody vzájemné spolupráce, kdy klient může dodat firemní glosář, upozornit na specifickou podnikovou terminologii a dodat referenční materiály.

Technická a předtisková korektura

Tento druh korektury zajišťuje čitelnost textu, správné seřazení odstavců, kapitol, posloupnost stránek a komplexnost příloh. Jde o poslední kontrolu textu před tiskem, tedy poslední možnost, jak odchytnout případné chyby ještě před tím, než je text předán do tisku, anebo zveřejněn na internetu. Korektor se při ní zabývá především typografickými chybami, jako jsou nesprávně použité znaky, chybné dělení slov na konci řádku a další.

Korektor

Ten, kdo má ve svých rukou gramatickou a stylistickou správnost vašich překladů, je korektor. V ideálním případě by to měl být rodilý mluvčí cílového jazyka. Jedině takový korektor totiž perfektně ovládá i ty nejjemnější jazykové nuance. Nestačí umět jen, například, anglicky. Je totiž rozdíl, jestli jde o angličtinu britskou, americkou či australskou, a tak je tomu i u řady dalších jazyků.

Nepodceňujte jazykovou správnost

U skutečně důležitých překladů, v nichž nesmí zůstat ani sebemenší chybička, se dělá takzvaná vícestupňová korektura. Dalším způsobem, jak eliminovat chyby, je paralelní překlad, kdy jeden dokument současně překládá více překladatelů. Jedná se především o texty určené ke zveřejnění, jako jsou PR materiály či jiné dokumenty informačního charakteru. Vše, co dáváte na internet, tiskové zprávy, výroční zprávy, podnikové časopisy, musí být dokonalé.

Překlad a korektura – nerozlučná dvojice

Svěříte-li překlad profesionální překladatelské agentuře, můžete se spolehnout na to, že korektura nebude opomenuta. Agentury totiž nabízí jazykovou korekturu přímo jako nedílnou součást překladu, a nabídnou vám i ostatní příslušné korektury. Od toho se také odvíjí konečná cena.

Je jen na vás, jakou další korekturu agentuře zadáte. Možná si myslíte, že žádná další korektura, kromě té základní, není potřeba. Avšak každý druh dokumentu si žádá své a šetřit na nesprávném místě se nevyplácí. Dejte na rady agentury – moc dobře ví, jaká korektura je nezbytná.

Vážení klienti,
na Vámi zadané poptávky se snažíme reagovat co nejrychleji, maximálně do 15-ti minut. Tímto způsobem se můžete snadno a rychle dozvědět více informací o našich službách a cenách, aniž byste se jakkoliv zavázali.

Těšíme se na spolupráci s Vámi.

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami zpracování osobních údajů.*

V dalším kroku prosím nahrajte potřebné soubory.

Pole označená * jsou povinná.