Právní překlady a jejich specifika

Úvodní strana » Magazín » Právní překlady a jejich specifika

Právní překlady a jejich specifika

Zejména v obchodním styku se zahraničními partnery je často důležité mít ty správné právní informace a podklady pro jednání. Zákony jednotlivých zemí se totiž mohou dosti výrazně lišit, a tak není od věci maximálně se v nich zorientovat. Právní překlady jsou pak často nutností. Mezi nejčastější takto překládané jazyky se řadí samozřejmě angličtina, němčina, francouzština a španělština, ale také stále více ruština, čínština nebo japonština.

Druhy právních překladů

Ptáte se, jaké dokumenty lze takto překládat? Jedná se zejména o různé smlouvy, zákony a vyhlášky, obchodní podmínky právní listiny a korespondence, evropské směrnice či nejrůznější vědecká pojednání a posudky. Do této kategorie si můžeme směle zařadit rovněž trestně právní dokumentace, jako jsou trestní oznámení, rozsudky, soudní posudky či rozhodnutí soudu.

Co byste měli požadovat

Pokud se rozhodnete využít některou ze společností zabývající se právními překlady, jako je třeba profiprekladatel.cz, dbejte na to, aby se jednalo o profesionální práci. Záležet vám může na rychlosti vyhotovení, na kvalitě a přesnosti překladu, či na absolutní bezchybnosti z pohledu stylistického a gramatického.

Terminologie se může výrazně lišit

Dosti výrazné rozdíly mohou nastat v různých terminologiích, jinak řečeno, ta se může lišit dle oboru. To znamená, že jinak se překládá rozsudek a jinak zase smlouva. I proto je ideální požadovat po překladatelské firmě odborníka na danou oblast. A to nejen na právo jako takové, ale i na jeho specifická odvětví.

Běžný či expresní překlad?

Expresní překlady jsou dnes oblíbeným pojmem a také oblíbenou službou pro koncové klienty. To, jak bude daný právní překlad dlouho trvat, určují různé faktory, od míry odbornosti, až samozřejmě po délku textu udávanou v normostranách. Pokud hovoříme o běžném právním překladu, ten může trvat jeden i více dnů, zatímco expresní překládání je již ohraničeno kratší dobou, většinou 24 hodinami. Za jediný den může být takto rychle přeloženo i mnohem větší penzum textu než pouhých pár normostran.

 

Vážení klienti,
na Vámi zadané poptávky se snažíme reagovat co nejrychleji, maximálně do 15-ti minut. Tímto způsobem se můžete snadno a rychle dozvědět více informací o našich službách a cenách, aniž byste se jakkoliv zavázali.

Těšíme se na spolupráci s Vámi.

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami zpracování osobních údajů.*

V dalším kroku prosím nahrajte potřebné soubory.

Pole označená * jsou povinná.