Perličky překladů z Google translatoru

Úvodní strana » Magazín » Perličky překladů z Google translatoru

Perličky překladů z Google translatoru

Velký pomocníkem při kontaktu s cizojazyčnými texty je Google translator a díky němu (a díky dalším strojovým překladačům), přestaly být cizí jazyky bariérou komunikace pro milióny lidí. Překladové systémy využívají pro překlad mezi dvěma jazyky databází textů, neboli jazykových korpusů, a určitých matematických vzorců.

Jak to funguje

Při zadání textu k překladu a určení výchozího a cílového jazyka překladač porovnává dva paralelní korpusy a každé slovo či věta je spojena se svým překladem. Výpočty poté s určitou pravděpodobností spojují slova a slovní spojení ze zdrojového jazyka s jejich protějškem v cílovém jazyce. Translátor se tak vlastně učí, jak se slova a slovní spojení nejčastěji překládají.

Překladač se naučí pro určité slovo ekvivalentní významy a na základě pravděpodobnosti určí správný překlad. Pravděpodobnost roste s počtem výskytů stejné dvojice na jiném místě v korpusu. Takže anglický výraz „about“ vyskytující se na konci věty, přeloží jinak, než kdyby byl ve větě umístěn jinde.

Lidský faktor

Překladatelské perličky proto nejsou ani tak chybou překladače jako neznalostí překladatele. Jestliže někdo nezná cizí jazyk, slepě použije vygenerovaný překlad, aniž by se nad jeho správností zamyslel a opravil jej. Jestliže však translator používá někdo, kdo jazyk zná, nemůže nikdy zveřejnit takové „skvosty“, které jsme pro vás vybrali.

Škoda mluvit = Damage to speak (Správně: Správně: Not Word talking about)
Nebuď labuť =Don’t wake up a swan (Správně: Come on)
Odpočívej v pokoji = Relax in the living room (Správně: Rest in peace)
Kde se vzala, tu se vzala = Where she married herself, here she married herself (Správně: Suddenly, there she was.)
Nezvratná pravda = Unvomitable thruth (Správně: The irrefutable truth)
Svařené víno = Welded wine (Správně: Hot wine)
Kabelová televize = Hand-bag TV (Správně: Cable TV)
Spodní prádlo = From-under-her laundry (Správně: Underwear)
Tažní ptáci = Pulling birds (Správně: Migratory birds)
Trávicí ústrojí = Poisoning mechanism (Správně: Digestive tract)
Výběrové řízení = Selective driving (Správně: Tender)
Klínové písmo = Crotch writing (Správně: Cuneiform)
Vinné sklepy = Guilty basements (Správně: Wine cellars)
Párek milenců = Sausage of lovers (Správně: A couple of lovers)
Husí krk = Goose burp (Správně: Cable protector)
Zeleninová obloha = Vegetable sky (Správně: Garnish)
Je mazaná jako liška = She is lubricated like a fox (Správně: As cunning as a fox)
Seděla na mezi = She was sitting on between (Správně: She was sitting on the uncultivated strip of land)
Necítím se dnes ve své kůži = I am not smelling myself in my leather today (Správně: I am out of sorts today)
Přestaň mi plést hlavu = Stop knitting my head (Správně: Stop confusing me)
Máš po ptákách = You have after birds (Správně: The fun is over)
Válí si šunky = He rolls his hams (Správně: Hang around)
Podělal se = He afterdid himself (Správně: He was afraid. Crap)
Sekal dobrotu = He cut the goodness (Správně: He toued the line)
Kde trávíš svůj volný čas? = Where do you poison your freetime? (Správně: Where do you spend free time?)
Mistr světa v tancích na ledě = World champion in tanks on ice (Správně: Master of Figure skating)
Láska na první pohled = Love on the first postcard (Správně: Love at first sight)
Moje drahá přítelkyně = My expensive friend (Správně: My dear frond)

Moje oči září = My eyes September (Správně: My eyes are shining)

Legrační a zmatené věty

Použitím chybných překladů jednotlivých slov se celkem snadno změní význam a smysl celé věty.

  • Zdrojový text: „This is not you. Doing something nice for someone and not willing to take the credit.“
    Přeloženo: „Tohle nejsi ty. Dělat něco hezkého pro někoho a nepoužít kreditní kartu.“ (Správně: „Tohle nejsi ty. Dělat pro někoho něco dobrého a nic za to nechtít.“)
  • Zdrojový text: „time machine“

Přeloženo: „časový přístroj“ (Správně: „stroj času“.)

  • Zdrojový text: „You see how happy you make him? Huh? You make his heart go „boop“. Přeloženo: „Podívejte, jak jste ho obšťastnil? Jeho srdce z vás zabublalo.“ (Správně: „Vidíte, jakou jste mu udělal radost? Jeho srdce radostí poskočilo.“)
  • Zdrojový text: „I have a plane to catch.“

Přeloženo: „Mám plán na odchyt.“ (Správně: „Musím chytit letadlo.“)

  • Zdrojový text: „Ha ha, now I got the machine gun.“
    Přeloženo: „Ha ha, teď mám strojní pušku.“ (Správně: „Ha ha, teď mám kulomet“.)
  • Zdrojový text: „Vrhl na ni dlouhý pohled.“

Přeloženo: „He vomited a long postcard on her“. (Doslova: „Pozvracel ji dlouhou pohlednicí.“, správně: „ He gave her a long look“.)

Vážení klienti,
na Vámi zadané poptávky se snažíme reagovat co nejrychleji, maximálně do 15-ti minut. Tímto způsobem se můžete snadno a rychle dozvědět více informací o našich službách a cenách, aniž byste se jakkoliv zavázali.

Těšíme se na spolupráci s Vámi.

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami zpracování osobních údajů.*

V dalším kroku prosím nahrajte potřebné soubory.

Pole označená * jsou povinná.