O certifikaci tlumočníků a překladatelů

Úvodní strana » Magazín » O certifikaci tlumočníků a překladatelů

O certifikaci tlumočníků a překladatelů

Desítky překladatelských agentur a tisíce nezávislých překladatelů působících nyní na českém trhu poskytují služby nejrůznější kvality. Pro lepší orientaci na trhu je k dispozici akreditovaný certifikát překladatelských služeb.

Certifikace překladatelských služeb

Certifikace znamená písemné potvrzení třetí stranou, že překladatelské služby splňují požadavky mezinárodní normy. Jde o akreditovanou certifikaci, neboť mezinárodně uznávaná certifikace se váže na systém akreditace. Ta je oficiálním potvrzením odborné způsobilosti včetně nezávislosti, nestrannosti a objektivity daného subjektu pro certifikaci realizovaných překladatelských služeb.

Jazykové certifikáty a jejich funkce

Překladatelskou nebo tlumočnickou státní zkoušku musí absolvovat všichni odborně vzdělaní tlumočníci a překladatelé. Snadno si můžete složení této zkoušky zjistit, univerzity totiž poskytují možnost ověření pravosti diplomu. Získání kulatého certifikačního razítka předchází splnění velice náročných požadavků. Soudní překladatelé a tlumočníci mají navíc vlastní profesní organizaci a kodex.

Spousta asociací a vzdělávacích institutů poskytuje své certifikáty, u nichž ale není garantována skutečná kvalita. Všeobecně se považují státní zkoušky a jazykové certifikáty za odborně způsobilé. Rychlé shrnutí: norma EN 15038 zaručuje odbornost i profesionální služby a normy ISO zaručují kvalitu služeb.

Česká státní norma EN 15038:2006

Norma EN 15038:2006, vydaná v květnu 2006, je českou verzí příslušné normy evropské. Orientuje se na poskytovatele překladatelských služeb, tudíž i na agentury. Souvisí s procesy v překladatelských firmách a vytyčuje nároky na poskytování kvalitních služeb. Obsahuje také základní procesy tvorby překladu a všechny další hlediska, související s vykonáváním těchto služeb, včetně prokazování kvality a sledovanosti.

Tato norma mapuje též požadavky na překladatelské služby z hlediska zabezpečení lidských a technických zdrojů, rámcových smluvních podmínek a postupů při poskytování překladatelské služby, managementu kvality a projektů. Norma se však nevztahuje na tlumočnické služby.

Certifikace CEPRES

Certifikát CEPRES se zrodil v roce 2007 a je určený k certifikaci překladatelských služeb. Blíže upřesňuje a doplňuje normu ČSN EN 15038:2006. Jen oprávněný certifikační orgán, schválený Národní radou pro certifikaci překladatelských služeb, může udělat certifikační audit. Na základě splněných podmínek je překladatelské agentuře předán certifikát „Odborný poskytovatel překladatelských služeb“.

Prestižní organizace překladatelů a tlumočníků

Zárukou kvality je vedle certifikací i účast překladatelů a tlumočníků v nejrůznějších organizovaných skupinách. Být jejich členem zvyšuje agenturám a překladatelům reputaci a pro klienty je nápovědou k výběru.

ASKOT

ASKOT, tedy Asociace konferenčních tlumočníků, je připojený člen Jednoty tlumočníků a překladatelů. Seskupují se tu vybraní tlumočníci se zkušenostmi z tlumočení na konferencích a sympoziích a určují se zde pracovní a technické podmínky pro konferenční tlumočníky. Členové asociace dodržují schválené etické zásady.

Komora soudních tlumočníků

Jedná se o dobrovolné sdružení sjednocující soudní tlumočníky, ustanovené dle zákona číslo 36/1967 Sb. KST ČR má na starosti profesní, pracovně-právní a sociální zájmy svých členů, a rovněž rozšiřuje jejich kvalifikaci a informovanost pomocí organizování školení a seminářů. Komora se též účastní přípravy návrhů právních předpisů, dotýkajících se soudních tlumočníků.

Mezi další organizace patří Asociace českých překladatelských agentur (ACTA), Jednota tlumočníků a překladatelů nebo Obec překladatelů.

Vážení klienti,
na Vámi zadané poptávky se snažíme reagovat co nejrychleji, maximálně do 15-ti minut. Tímto způsobem se můžete snadno a rychle dozvědět více informací o našich službách a cenách, aniž byste se jakkoliv zavázali.

Těšíme se na spolupráci s Vámi.

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami zpracování osobních údajů.*

V dalším kroku prosím nahrajte potřebné soubory.

Pole označená * jsou povinná.