Naučte se jeden románský jazyk

Úvodní strana » Magazín » Naučte se jeden románský jazyk

Naučte se jeden románský jazyk

Každý z románských jazyků vyžaduje důkladné studium. Zde je podrobnější pohled na to, kolik bonusových znalostí získáte tím, že se naučíte jeden z nich.

Například španělština je v podstatě zlatý střed mezi portugalštinou a italštinou. Každý z románských jazyků je svým vlastním odlišným studijním oborem, ale při zahájení studií ve španělštině získáte mnohem víc, než jen základní znalost jednoho jazyka. Získáváte také schopnost porozumět částečně italštině, francouzštině, portugalštině a rumunštině.

Původ románského jazyka

Všechny románské jazyky pocházejí z latiny nebo z latinské hovorové formy, kterou mluvila v minulosti nižší třída. Latina měla svůj rozkvět během Římské říše a odtud se rozdělila do různých dialektů. Po zániku Říše kolem roku 476 nebo během středověku tyto dialekty začaly přebírat tvar odlišných jazyků, které dnes známe. Hlavní románské jazyky zahrnují francouzštinu, španělštinu, portugalštinu, italštinu a rumunštinu, ale patří sem i menšinové jazyky jako je katalánština, galicijština, sardinština, piedmontese a neapolština.

Románské jazyky se navzájem ovlivňovaly a vypůjčovaly si své jazykové výroky. Když byla francouzština dominantním jazykem kultury a diplomacie během 18. a 19. století, portugalština absorbovala hrdelní „r“ z francouzského jazyka.

Rumunština je pravděpodobně nejvíce „odlišná“ ze všech románských jazyků, což má spoustu společného s tím, že slovanské a germánské kmeny převzaly území po tom, co Římská říše zanikla a jazyk převzal určité aspekty z těchto kultur.

Je snadné vnímat společné rysy mezi románskými jazyky. Ale kolik španělštiny dokážete pochopit, když mluvíte francouzsky a jak blízko jsou si italština a portugalština?

A co říkají lidé?

  • Například, jeden rodilý španělský mluvčí řekl, že měl vždycky nejsnazší domluvu s brazilským Portugalcem. Podle jeho názoru se portugalští a španělští mluvčí mohou dobře dorozumět, dokud mluví pomalu a jasně jeden k druhému. A ačkoli zní portugalština podobně jako španělština, italština potřebuje trochu více úsilí, aby španělští mluvčí pochopili.
  • Mezitím rodilý portugalský řečník řekl, že je pro něj jednoduché učit se španělštinu a že obecně rozumí rodilému Italovi, ale francouzštinu nepokládá za velmi srozumitelný jazyk.
  • Z pohledu italštiny je nejjednodušší pochopit katalánský a okcitánský jazyk. Písemná francouzština je částečně srozumitelná a španělština a portugalština jsou také jednodušší na pochopení, když jsou v psané formě.
  • A konečně rodilý francouzský mluvčí poukázal na to, že některá slova jsou vyslovována stejným způsobem v portugalštině. Písemnou katalánštinu je možné číst navzdory tomu, že se jí nikdy neučil a italština může být poněkud srozumitelná, i když je velmi foneticky odlišná od francouzštiny.

Vážení klienti,
na Vámi zadané poptávky se snažíme reagovat co nejrychleji, maximálně do 15-ti minut. Tímto způsobem se můžete snadno a rychle dozvědět více informací o našich službách a cenách, aniž byste se jakkoliv zavázali.

Těšíme se na spolupráci s Vámi.

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami zpracování osobních údajů.*

V dalším kroku prosím nahrajte potřebné soubory.

Pole označená * jsou povinná.