Náležitosti při překladu smluv

Úvodní strana » Magazín » Náležitosti při překladu smluv

Náležitosti při překladu smluv

Do skupiny právních překladů náleží též překlady smluv. Stejně jako všechny smlouvy podléhají právnímu řádu a regulují právní vztahy. Z těchto důvodů je u nich mimořádně důležitý exaktní překlad a použití věcně i gramaticky odpovídajících odborných slov a frází. Řadí se sem kupříkladu smlouvy kupní, pracovní nebo nájemní.

Specifikem právnického jazyka je používání všech slov ve smlouvách z jistých – právně přesně daných – důvodů. Není možné užít odlišný výraz, přestože se jedná o synonymum, neboť taková záměna se může fatálně projevit ve výsledném chybném výkladu smlouvy. Protistrana samozřejmě takové chyby ráda využije ku svému prospěchu.

I překlad smlouvy by měl mít tedy na starosti znalec právní problematiky a terminologie, stejně jako originál tvoří právník. Velmi potřebné je též znát právní systém příslušné země, do jejíhož jazyka se smlouva převádí. Důležitá je také znalost striktně definovaných postupů a terminologických pravidel, která jsou určena například pro anglické smlouvy.

Smlouvy a jejich primární náležitosti

Smlouva musí splňovat všechny zákonné požadavky, proto je při její tvorbě vždy naprosto zásadní obeznámit se s právní úpravou příslušného smluvního typu. Jinak nebude platná. Smlouvy určuje Občanský zákoník a k jejich hlavním bodům patří:

  • přesná definice předmětu smlouvy
  • jasné určení smluvních stran
  • cena včetně daní a pokut
  • další zvláštní náležitosti

Přestože se domníváte, že potřebujete přeložit nenáročnou smlouvu, je nutné obrátit se na překladatele zajišťujícího překlady textů s právní tematikou. Musí mít dostatečné vybavení specializovanými slovníky s právní terminologií a neustále pracovat na zvyšování svých znalostí účastí na odborných překladatelsko-právních školeních.

Podle čeho vybrat kvalitního překladatele vaší smlouvy

Buďte opatrní při posuzování nabídek překladatelů s „univerzálním“ zaměřením, tzn. bez specializace na nějaký obor. Dobrý překladatel právních textů se totiž často zaměřuje pouze na svůj obor. Zároveň však smlouvy bývají kromě právnických termínů plné výrazů z dalších oblastí lidské činnosti, proto se vždy vyplatí spolupracovat s překladatelskou agenturou.

Jedním z důvodů je i využívání tzv. křížového překladu, který překladatelské agentury zajišťují. Tento způsob překladu je častý při práci se smlouvami, jejichž přílohy zahrnují odbornou specifikaci (z oborů jako např. fyzika, farmacie, stavebnictví atd.). Bez odborných znalostí jsou jenom velice těžko přeložitelné.

Jaké zásady je třeba při překládání smluv dodržet

Samozřejmě, že překlady smluv se řídí stejnými zásadami, jaké platí i pro všechny ostatní překlady. Musí odpovídat smyslu a myšlence originálu, zahrnovat všechny původní věty i odstavce a zároveň se zdržet jakýchkoliv doplňků navíc.

Za automatickou se považuje gramatická správnost oproštěná překlepů, především u čísel, jmen a názvů institucí (platí to i pro poznámky pod čarou). Dále musí překlad vycházet z dokumentů a termínů, na něž se ve zdrojovém textu odkazuje. Nesmí zkrátka vypadat jako překlad, ale jako původní text.

Vážení klienti,
na Vámi zadané poptávky se snažíme reagovat co nejrychleji, maximálně do 15-ti minut. Tímto způsobem se můžete snadno a rychle dozvědět více informací o našich službách a cenách, aniž byste se jakkoliv zavázali.

Těšíme se na spolupráci s Vámi.

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami zpracování osobních údajů.*

V dalším kroku prosím nahrajte potřebné soubory.

Pole označená * jsou povinná.