Na čem závisí cena překladů

Úvodní strana » Magazín » Na čem závisí cena překladů

Na čem závisí cena překladů

Základní jednotkou pro výpočet ceny překladu je jedna normostrana zdrojového textu. Normostrana (NS) je standardizovaná strana textu o délce 1 800 znaků (včetně mezer) nebo 1 500 znaků bez mezer, což odpovídá třiceti řádkům o šedesáti znacích nebo přibližně 250 slovům běžného textu.

Co všechno obsahuje cena překladu

Překládání je časově velmi náročný proces. Čas potřebný k vlastnímu překladu je ve většině případů mnohem delší než čas, za který byl originální text vytvořen. Překladatel musí plynule ovládat dva jazyky a musí mít v příslušném oboru odborné znalosti, navíc musí mít kulturní povědomí o výchozím i cílovém jazyce.

Překladatel nejen překládá, ale zároveň kombinuje své jazykové znalosti se všemi uvedenými dovednostmi a také se psaním na počítači a používáním odborného software. Cena za překlad v sobě odráží odbornost a čas potřebný k poskytnutí překladu v co nejvyšší kvalitě.

Na čem závisí cena překladu

Do ceny překladu tedy vstupuje celá řada faktorů jako například:

 • Délka textu
 • Výsledný celkový rozsah
 • Druh textu
 • Formát a způsob dodání textu
 • Cílový jazyk, jazykové kombinace
 • Nutnost znalosti odborných termínů
 • Termín dodání a požadavek na expresní překlad
 • Složitost a čitelnost textu
 • Požadavky na korektury
 • Opakování se textu
 • Možnost využití předchozích překladů

Délka textu

Rozsah překladu se při předběžné kalkulaci počítá podle délky výchozího textu, konečná cena se počítá z rozsahu přeloženého textu. Je nutno brát v potaz, že délka přeloženého textu se od originálu liší. U angličtiny je to zhruba v poměru 10:11, tedy 10 NS českého textu rovná se 11 NS anglického překladu, u němčiny je poměr 10:12 až 14.

Druh textu

Pokud se jedná o technické překlady, cena je ovlivněna tím, že jde o nejobtížnější druh překladů. Překlad technických textů si žádá nejen výbornou znalost jazyků, ale také znalost daného oboru a orientaci v příslušné terminologii. K danému oboru často neexistují slovníky a v každé firmě se používá specifické názvosloví. Výlučný a cenově náročnější je také překlad knih a soudní překlady.

Rozdíl mezi jazyky

Exotické nebo okrajové jazyky jsou překladově dražší než běžné světové jazyky. Překladatelů, kteří takový jazyk ovládají, je méně a jejich práce je proto ceněna více, stejně tak jako korektorů takovýchto jazyků.

Požadavky na korektury

Existuje více druhů korektur a cena překladu závisí na tom, kolik jich bude zadavatel požadovat. Korektury dělíme na jazykové korektury, stylistické korektury, předtiskové korektury a korektury odborné.

Opakování textu a možnost využití předchozích překladů

Při použití moderních CAT nástrojů se výrazně zrychluje vyhotovení překladů a snížení jejich ceny. Všechna opakující se slova ve větách jsou účtována se slevou. Další výhodou je možnost zpracovat jakýkoli formát souborů.

Vážení klienti,
na Vámi zadané poptávky se snažíme reagovat co nejrychleji, maximálně do 15-ti minut. Tímto způsobem se můžete snadno a rychle dozvědět více informací o našich službách a cenách, aniž byste se jakkoliv zavázali.

Těšíme se na spolupráci s Vámi.

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami zpracování osobních údajů.*

V dalším kroku prosím nahrajte potřebné soubory.

Pole označená * jsou povinná.