Lord Woodhouselee 3 důležité zásady překladu

Úvodní strana » Magazín » Lord Woodhouselee 3 důležité zásady překladu

Lord Woodhouselee 3 důležité zásady překladu

Jméno Alexander Fraser Tytler, známý také jako Lord Woodhouselee, vám pravděpodobně nic neříká. Jedná se o slavného britského právníka, spisovatele a historika žijícího v letech 1747 až 1813. Známý je mnoha svými myšlenkami a názory, ale ve světě překladu je to zejména jeho dílo „Essay on the Principles of Translation“, které udává důležité principy pro posuzování moderního překladu.

Jedná se zejména o tři hlavní zásady, které jsou:

  1. Překlad by měl poskytnout úplný přepis myšlenek původního díla.
  2. Styl a způsob psaní by měl být stejného charakteru jako má originál.
  3. Překlad by se měl dát snadno přeložit do původního originálu.

 

Zásady pod lupou

Tyto zásady nejsou pro moderní překladatele zřejmě žádným překvapením, ale přesto nejsou u mnoha překladů dodržovány.

 

První zásada se zdá být zřejmá. Znamená, že by v překladu neměly být chyby nebo opomenutí, ale také zahrnuje myšlenku, že by překlad neměl být sám o sobě pouhou kopií nebo reprodukcí, ale originálním dílem, i když je jeho obsah založený na jiné práci. Překladatel by ho neměl nijak zbytečně doplňovat, měnit nebo v něm dělat poznámky, výjimkou jsou esoterické literární texty. Překladatel by s texty neměl hrát hru na to „co chtěl autor říci“ nebo „co by měl říci“.

 

Druhý způsob je také zřejmý, i když v praxi těžko praktikovatelný. Znamená, že překladatel musí mít nejen kompletní kontrolu nad psaním v cílovém jazyce (téměř ve všech případech rodný jazyk překladatele), ale také musí být schopen vnímat stylistické úpravy a pochopit jejich význam v původním textu. Problém je, že mnoho slov má více významů, obzvláště v angličtině, a překladatel musí být s jejich významy seznámen, aby neudělal chybu.

 

Třetího principu je nejtěžší dosáhnout, protože nás vrací k ruskému axiomu, který tvrdí, že pokud je překlad krásný, tak není věrný a pokud je věrný, tak není krásný. Zde se dá dosáhnout křehké rovnováhy, jinými slovy, překladatelé musí být velmi dobrými autory a musí znát všechny jazykové prostředky, které jim pomohou vytvořit překlad, který bude mít co nejblíže ke složení původního originálu. Jinými slovy, překlad by neměl znít jako překlad. Doufám, že jste se v tom moc nezamotali (pozn. autora).

 

Zásady, které není možné dodržet?

Samozřejmě, že jsou tyto zásady na delší debatu a v mnoha případech jsou záměrně ignorovány nebo dokonce zesměšňovány. Například Bible by vůbec nezněla příjemně, pokud byla napsána moderní češtinou. Literární překlad, zvláště poezie, často nemůže zachytit způsob, jakým je napsaný originál, nebo jak Robert Frost jednou řekl: „Poezie je to, co se ztratilo v překladu.“

Moderní překládání často obnáší ignorování mnoha výrazů, změny významů a řadu stylistických změn. Zkrátka věci, díky kterým se Lord Woodhouselee otáčí v hrobě.

Moderní překlad v mnoha případech 3 Woodhouseleesovy zásady ani nemůže dodržovat a to kvůli požadavkům dnešní doby. Mnoho překladatelů pracuje s klienty v mnoha časových pásmech a mají jen velmi krátkou dobu na to, aby přeložili velké množství dokumentů, emailů a dalších věcí.

 

I přesto by překladatelé měli dbát přinejmenším na první zásadu a nevynechat žádné důležité myšlenky a informace. U nás máte jistotu, že se vašemu překladu budou věnovat profesionálové, kteří udělají maximum proto, aby byl překlad ve všech ohledech bezchybný.

Vážení klienti,
na Vámi zadané poptávky se snažíme reagovat co nejrychleji, maximálně do 15-ti minut. Tímto způsobem se můžete snadno a rychle dozvědět více informací o našich službách a cenách, aniž byste se jakkoliv zavázali.

Těšíme se na spolupráci s Vámi.

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami zpracování osobních údajů.*

V dalším kroku prosím nahrajte potřebné soubory.

Pole označená * jsou povinná.