Lokalizace textů a vše kolem

Úvodní strana » Magazín » Lokalizace textů a vše kolem

Lokalizace textů a vše kolem

Specifickým druhem překladatelských služeb je lokalizace textů a webových stránek, označovaná zvláštní zkratkou L10N. Číslice deset v této zkratce vyjadřuje deset písmen nacházejících se mezi písmeny „l“ a „n“ v anglickém slově "localization“. Desítka k samotnému překladu přidává určitou přidanou hodnotu. Ta spočívá v zohlednění rozdílů specifických pro danou jazykovou oblast.

Kdy se text lokalizuje:

  • reklamní slogany a texty
  • manuály
  • internetová podpora
  • záruční listy
  • obchodní podmínky
  • překlady právních textů (například smluv)
  • softwarové aplikace
  • nástroje pro podporu výpočetní techniky

Lokalizují se také texty pracující s výrazy příslušejícími určitému jazykovému prostředí, což může být měna, měrné jednotky váhy, délky, objemu apod. V takových případech se musí takovéto výrazy převést na odpovídající ekvivalenty, obvykle používané v prostředí cílového jazyka.

Lokalizace webových stránek

Jedním z nejčastěji požadovaných druhů překladů je v posledních letech překlad již existující, dobře zavedené webové firemní prezentace do několika dalších jazykových mutací. Obecně se dá říci, že se v této oblasti objevují dva základní typy zadavatelů. Jsou to nadnárodní korporace s pobočkami po celém světě, anebo naopak české firmy expandující do zahraničí.

Lokalizace webových stránek může zahrnovat nejen texty, ale i obrázky ve vrstvách, flashové animace či do grafiky zakomponované titulky. Takováto lokalizace se neobjede bez součinnosti překladatelské agentury a grafika nebo webmastera. Součástí lokalizace internetových stránek je i SEO (Search Engine Optimization) pro webové vyhledavače a testování funkcionality.

Umístění lokalizovaných textů na web si může zajistit přímo zákazník. Jestliže však nemá vlastního webmastera, nebo z jakéhokoli jiného důvodu, mohou být lokalizace zajištěny už v agentuře, v editačním rozhraní redakčního systému překládané prezentace. Použití HTML či jiné technologie zaručuje formální provázanost nové prezentace s tou původní.

Proč je lokalizace důležitá

V současném světě ovládaném globalizací zasahující do všech oblastí života, ve světě s mizejícími hranicemi a hlavní rolí internetových strategií přestává samotný překlad textu do jiného jazyka stačit. Vícejazyčné mutace webových prezentací se musí dokonale přizpůsobovat kultuře a zvykům příslušné země.

Proto přichází ke slovu lokalizace, s jejíž pomocí se tyto nároky stávají realizovatelné. Díky lokalizaci je zajištěna bezchybná jazyková stránka textu a její přímý kontext s danou zemí. Jsou upraveny zdroje, v případě potřeby je změněn vzhled stránek a je zajištěno i řešení textových aktualizací.

Nástroje pro lokalizaci

Pro lokalizaci textů je ve většinů CAT. Tyto aplikace mají vliv na zvyšování kvality překladu a také zajišťují jeho terminologickou ucelenost. CAT nástroje jsou používané pro překlad přímo ve zdrojovém kódu, takže mizí riziko narušení struktury textu. Jejich další nemalou výhodou je přímý vliv na snižování finančních nákladů a zkracování dodacích lhůt.

Kontrola a testování

Je běžnou praxí, že texty, které prošly lokalizací, se před uvedením do ostrého provozu testují přímo v místě typickém pro jejich užívání. Probíhá komparace se zdrojovými verzemi, kdy je hlavní důraz kladen na funkčnost a na jazykovou formu. Pro co nejpřesnější výsledky komparace se používá celá řada technických nástrojů.

Vážení klienti,
na Vámi zadané poptávky se snažíme reagovat co nejrychleji, maximálně do 15-ti minut. Tímto způsobem se můžete snadno a rychle dozvědět více informací o našich službách a cenách, aniž byste se jakkoliv zavázali.

Těšíme se na spolupráci s Vámi.

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami zpracování osobních údajů.*

V dalším kroku prosím nahrajte potřebné soubory.

Pole označená * jsou povinná.