Kvality soudního překladatele

Úvodní strana » Magazín » Kvality soudního překladatele

Kvality soudního překladatele

Zdaleka ne každý může být překladatelem. Jedná se o náročnou a odpovědnou činnost. Upravuje ji zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnicích, v platném znění a též vyhláška č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, v platném znění.

Překladatel nejenže musí splnit veškeré dané podmínky a musí být jmenován soudem, ale nadále během výkonu svého povolání se musí soustavně vzdělávat a mít přehled v oboru, na který se specializuje.

Zaručení kvality soudních překladatelů

Každý překladatel ručí za odvedenou práci svým jménem. Profesionální překladatel se profiluje v určitém oboru. Samozřejmostí pro něho je perfektní znalost jazyka.

Povinností soudních překladatelů, jejich práce je soustavně kontrolována, je projít právnickým minimem. Před oficiálním jmenováním musí soudní překladatelé splnit tyto náročné podmínky:

  • Získat vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu překladatelství a tlumočnictví, nebo v magisterském studijním programu učitelství jazyka a filozofie, nebo v jiném magisterském programu
  • Absolvovat státní jazykovou zkoušku speciální pro překladatelský či tlumočnický obor (neplatí u absolventů oboru překladatelství a tlumočnictví)
  • Absolvovat doplňkového studium pro tlumočníky a překladatele v oblasti práva na právnické fakultě vysoké školy
  • Prokázat aktivní překladatelskou a tlumočnickou praxi v období minimálně pěti let (převážná část musí být získána po ukončení vysokoškolského studia)
  • Získat vysokoškolské vzdělání rodilým mluvčím v mateřském jazyce (v mimořádně odůvodnitelných kauzách je možné nedodržení tohoto bodu odpusti)

Kurs, organizovaný KST

Komora soudních tlumočníků pořádá kurs, kterého by se měl zúčastnit každý uchazeč o jmenování soudním tlumočníkem. Většina krajských soudů považuje absolvování tohoto přípravného kurzu jako jednu z podmínek pro jmenování.

O profesních jazykových zkouškách

Složení všeobecné jazykové zkoušky (na úrovni C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky) a Státní speciální jazykové zkoušky pro překladatelský obor (na úrovni C2), je zárukou kvality soudních překladů.

Své opravdové znalosti a větší míru osvojení cizího jazyka musí každý uchazeč prokázat v rozsahu jazykových prostředků stanovených rámcovým a školním vzdělávacím programem pro základní a střední kurz v jazykové škole. Všeobecné jazykové zkoušky jsou orientovány na konkrétní témata denního života a na otázky politického, kulturního či hospodářského dění v dané jazykové oblasti a v České republice.

Složení speciální jazykové zkoušky je koncipováno podobně jako u všeobecné Státní jazykové zkoušky. Kandidát má touto zkouškou předvést svoje široké znalosti, nadstandardní úroveň užívání cizího jazyka a suverenitu v jazykových dovednostech a schopnostech typických pro různé sféry lidské činnosti. Její rozsah je určen rámcovým a školním vzdělávacím programem pro vyšší specializované kurzy jazykových škol.

Vážení klienti,
na Vámi zadané poptávky se snažíme reagovat co nejrychleji, maximálně do 15-ti minut. Tímto způsobem se můžete snadno a rychle dozvědět více informací o našich službách a cenách, aniž byste se jakkoliv zavázali.

Těšíme se na spolupráci s Vámi.

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami zpracování osobních údajů.*

V dalším kroku prosím nahrajte potřebné soubory.

Pole označená * jsou povinná.