Kdy je u soudu nutný soudní tlumočník

Úvodní strana » Magazín » Kdy je u soudu nutný soudní tlumočník

Kdy je u soudu nutný soudní tlumočník

Při jednání se zahraničními úřady, nebo i v některých jiných případech, si s klasickým překladem nevystačíte. Musíte si opatřit soudní překlad, jenž je oprávněn poskytovat pouze soudní tlumočník, někdy označovaný také jako soudní překladatel.

Soudně ověřený překlad

Jak se soudní překlad vyhotovuje, je podrobně popsáno ve Vyhlášce Ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících. Tato vyhláška stanovuje, že nedílnou součástí soudního překladu je kulaté razítko soudního tlumočníka, tlumočnická doložka a vlastnoruční podpis tlumočníka. Překlad je pak neodlučitelně svázán s překladem.

Kdy využijete soudního překladu

Překládají-li se do cizího jazyka osobní dokumenty, musí být překlad soudně ověřený. Jsou to dokumenty jako například občanský průkaz, řidičský průkaz, rodný list či vysvědčení. Tyto dokumenty totiž potřebujete v situacích, jako je:

  • Uzavření manželství s cizím státním příslušníkem
  • Sňatek v zahraničí
  • Studium mimo území ČR
  • Dávky starobního důchodu vyplácené v zahraničí
  • Pracovní poměr v zahraničí
  • Účast u soudu za přítomnosti cizince, anebo v cizině
  • Legalizace pobytu v zahraničí
  • Jednání na odboru azylové politiky či cizinecké policie

Důležitost soudního překladu

Podstata úředního překladu je určena jeho soudním ověřením a tím tedy eliminací nepřesností a chyb a prokázáním pravosti dokumentu. Tak je garantována určitá právní ochrana jeho majitele. Překlad je proveden soudem pověřeným odborníkem, se znalostmi odborné terminologie a problematiky příslušného oboru, což je zajištěno jeho vzděláním a zkušenostmi.

Jak poznáte soudní překlad

Soudně přeložená listina je na první pohled odlišná od klasického překladu. Jednak je neodlučitelně svázána s překládaným dokumentem, a to většinou šňůrkou v trikolórových barvách (tedy červená, bílá a modrá), a navíc je opatřena kulatým razítkem v červené nebo fialové barvě, tlumočnickou doložkou a podpisem překladatele.

Vzhledem k tomu, že jde opravdu o neodlučitelné spojení dvou dokumentů, měli byste si vždy nejprve pořídit notářsky ověřenou kopii a tu předat překladateli k překladu. Originální dokument či průkaz vám tak zůstanou, což je například v případě občanského průkazu nebo třeba oddacího listu velice důležité.

Soudní překlady a tlumočení

Věděli jste, že soudní překlad a soudní tlumočení je vlastně to samé? Soudní překladatel totiž nejenže překládá dokumenty, ale také tlumočí u soudu a při dalších příležitostech, vyžadujících si takového tlumočení svou podstatou.

Soudní tlumočení je nutné při jednání na úřadech, jestliže se jich účastní cizí státní příslušník. Také u soudu, na policii, při svatbě s cizincem, u testů v autoškole, u nostrifikačních zkoušek na středních školách, anebo při jednání na cizinecké policii, zde všude se můžete setkat s tlumočením soudního překladatele.

Soudní překladatelé musí tlumočit i při jednáních u notáře nebo advokáta. K takovýmto jednáním dochází, například pokud zasedá valná hromada společnosti se zahraniční účastí, nebo když se taková společnost zakládá. I při koupi nemovitosti nebo sepisování dlužního úpisu je nutná účast a tlumočení soudního překladatele, a to v případě, že se tohoto právního aktu účastní cizinec.

Kde najít soudního překladatele

Jestliže si chcete ušetřit starosti a čas, a navíc chcete mít záruku kvality a splnění dohodnutých podmínek, obraťte se raději na překladatelskou agenturu. Celou záležitost můžete přenechat odborníkům.

Překladatelská agentura bude pamatovat na vše potřebné a zajistí vše, co je v souvislosti se soudním překladem potřeba. Protože agentura spolupracuje s větším množstvím překladatelů, nemůže se vám například stát, že tlumočník onemocní a v dohodnutý termín se nedorazí.

Vážení klienti,
na Vámi zadané poptávky se snažíme reagovat co nejrychleji, maximálně do 15-ti minut. Tímto způsobem se můžete snadno a rychle dozvědět více informací o našich službách a cenách, aniž byste se jakkoliv zavázali.

Těšíme se na spolupráci s Vámi.

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami zpracování osobních údajů.*

V dalším kroku prosím nahrajte potřebné soubory.

Pole označená * jsou povinná.