Kdy je třeba soudní tlumočník u soudu

Úvodní strana » Magazín » Kdy je třeba soudní tlumočník u soudu

Kdy je třeba soudní tlumočník u soudu

Ne vždy si vystačíte s klasickým překladem. Jsou situace, například při jednání se zahraničními institucemi, kdy je potřeba mít soudní překlad. Takový překlad je oprávněn zhotovit jedině soudem jmenovaný soudní tlumočník.

Úřední překlad

Náležitosti soudního překladu, jinak řečeno také překladu úředního, jsou specifikovány Vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících. Úřední překlad poznáte podle soudní doložky, podpisu a kulatého razítka, jímž překlad opatří soudní tlumočník. Překlad je vždy neoddělitelně spojen s originálem. K tomu účelu slouží šňůrka v barvách české trikolóry, ale postačí i sešití sešívačkou.

Soudní překlad a jeho užití

Překlad od soudního tlumočníka si budete muset opatřit v případě potřeby překladu osobních dokumentů, například občanského průkazu, rodného listu či cestovního pasu. Jmenujme nejčastější situace, kdy je soudní překlad nezbytností:

  • Uzavření manželství s cizím státním příslušníkem
  • Sňatek v zahraničí
  • Studium v cizině
  • Přiznání starobní penze v zahraničí
  • Zaměstnání v cizině
  • Účast u zahraničního soudu
  • Jednání na cizinecké policii
  • Zlegalizování pobytu v zahraničí

Soudní překlad je jakousi zárukou ochrany a právní jistoty. Osobní dokumenty a jiné písemnosti, předkládané při jednání se státními institucemi, obsahují odborné názvosloví, a překladatel proto musí ovládat nejen samotný jazyk, ale také se orientovat v příslušné problematice.

Specifika soudního překladu

Soudní překlad je na první pohled vizuálně odlišný od běžného, a to díky soudní doložce, podpisu překladatele a kulaté pečeti (tedy otisku razítka). Hlavním specifikem překladu vyhotoveného soudním překladatelem je jeho neodlučitelné svázání s originálem. Právě kvůli tomu si před předáním originálu překladateli opatřete notářem ověřenou kopii a místo originálu dejte k překladu ji.

Soudní tlumočník nebo soudní překladatel

Tyto dva výrazy označují jedno a totéž. Soudní překladatel je hovorovým označením soudního tlumočníka. Ten zajišťuje jak soudní tlumočení, tak soudní překlad. Můžete ho potřebovat při úředních jednání se zahraničními institucemi, případně při jednáních na úřadech v tuzemsku, kdy se jich účastní cizí státní příslušník. Takovými úřady jsou odbory azylové a migrační politiky.

Soudní tlumočníci nachází uplatnění při zkouškách cizinců na středních školách či v autoškolách, při jednáních u advokáta nebo u notáře při zasedání valné hromady. Využijete je při zakládání nové obchodní společnosti, při podpisu smlouvy či dlužního úpisu – vždy v případě, že se takového aktu účastní cizí státní příslušník.

Kde najdete soudního tlumočníka

Soudní tlumočníci jsou evidováni na webu Justice.cz, kde si můžete vyhledat kontakt a tlumočníka následně sami oslovit. Jednodušším způsobem je kontaktovat překladatelskou agenturu, a ponechat složitý proces na ní. Uchráníte se tak před starostmi se zařizováním a sháněním potřebných razítek.

 

Vážení klienti,
na Vámi zadané poptávky se snažíme reagovat co nejrychleji, maximálně do 15-ti minut. Tímto způsobem se můžete snadno a rychle dozvědět více informací o našich službách a cenách, aniž byste se jakkoliv zavázali.

Těšíme se na spolupráci s Vámi.

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami zpracování osobních údajů.*

V dalším kroku prosím nahrajte potřebné soubory.

Pole označená * jsou povinná.