Je latina mrtvý jazyk?

Úvodní strana » Magazín » Je latina mrtvý jazyk?

Je latina mrtvý jazyk?

Je latina mrtvý jazyk?

Latina je jedním z nejvlivnějších jazyků v historii. Byl oficiálním jazykem římské říše a mezi učenci sloužil jako lingua franca až do 18. století. Vzhledem k nebývalému pokroku ve vědeckých a filozofických disciplínách, ke kterému došlo za římské nadvlády, můžeme latinskou terminologii najít v několika oblastech: od astronomie po právo. Pokud se zajímáme o latinu, můžeme často slyšet, že je to mrtvý jazyk. Ale je to skutečně pravda? Pojďme to zjistit.

Co je to vlastně mrtvý jazyk?

Nejprve musíme definovat myšlenku „mrtvého jazyka“. Říkáme, že jazyk je mrtvý, když už nemá žádné živé rodilé mluvčí. Je tedy latina mrtvý jazyk? Ano, to pro latinu rozhodně platí, nikdo není rodilým mluvčím latiny a není to rodný jazyk žádné komunity nebo země. Mrtvé jazyky jsou často spojovány se zaniklými jazyky, ale jazyk může být mrtvý a nezaniklý. Zaniklé jazyky nemají žádné mluvčí a nepoužívají se v žádném kontextu. Na základě těchto definic můžeme říci, že ano, latina je mrtvý jazyk, ale nevymřel. 

Latina a románské jazyky

Chceme-li sestavit jednoduchou chronologii toho, jak latina zemřela, můžeme jako výchozí bod vzít pád Říma. Když se ale podíváme do historie, můžeme zjistit, že to, co se dělo, nebyla „smrt“, jak bychom si to mohli myslet, ale změna. Latina nebyla násilně nahrazena jazykem dobyvatelské říše, ve skutečnosti mnohé germánské kmeny, které napadly Řím, nakonec latinu samy přijaly. Jak poznamenává Jonathan Roberts, ředitel Institutu starověkých jazyků:

 

„Abychom celou záležitost zjednodušili, latina začala vymírat v 6. století krátce po pádu Říma v roce 476 n. l. Pád Říma urychlil fragmentaci říše, což umožnilo rozvoj odlišných místních latinských dialektů, dialektů, které se nakonec přeměnily v moderní románské jazyky.

 

V jistém smyslu tedy latina nikdy nezemřela, prostě se jen změnila. Latina tedy nezemřela, když padl Řím. Pád Říma tento proces změny pouze zahájil. Dalo by se říci, že latina nezemřela, jen se transformovala do románských jazyků: španělštiny, italštiny, francouzštiny, portugalštiny a rumunštiny.

Trvalý vliv latiny

Latina přetrvává. Kromě toho, že je kořenem románských jazyků, zanechal tento jazyk stopu v terminologii používané napříč obory. I když lékař nebo právník nemusí mluvit latinsky, alespoň základní znalost jazyka mu může poskytnout konkurenční výhodu, zvláště pokud jsou nejen praktici, ale také učenci.

 

Také stojí za to se podívat na silný a trvalý vliv latiny v katolické církvi. V 16. století Tridentský koncil kodifikoval latinskou mši a schválil Římský misál, „formát“ pro mši používaný od roku 1570 do poloviny 60. let 20. století. Tento formát zahrnoval kněze, který mluvil výhradně v latině. Toto pravidlo bylo málokdy porušeno. Pokud se podíváme do současnosti, zatímco většina katolických komunit má mše ve svém rodném jazyce, papež stále tweetuje v latině.

 

Ti, kteří studují v oblasti klasické literatury, filozofie, historie a náboženství, mohou najít ve výuce latiny skvělé výhody. Plynulost jim umožní přístup k základním textům v jejich původní podobě a umožní jim hlubší a bohatší pochopení předmětu jejich studia. Určitě bychom mohli říci, že latina je na akademické půdě živá, odtud také pochází většina poptávky po latinských překladatelských službách. Latina se vyučuje každý den na katedrách klasických studií po celém světě. 

Měli byste se učit latinu?

Pokud vás žádná z výše uvedených oblastí nezajímá, měli byste se učit latinu? Někteří lidé studují latinu, aby lépe pochopili, jak jazyk funguje. Ve skutečnosti někteří studenti jazyků uvádějí, že nezvládli jiné jazyky, dokud nezvládli latinu. 

 

Kromě usnadnění budoucího studia jazyků se často tvrdí, že studium latiny má pozitivní kognitivní účinky, protože latina je skloňovaný jazyk. Ve skloňovaných jazycích slova ukazují své syntaktické vztahy k sobě navzájem ve své formě. Slovo se v zásadě mění v závislosti na kontextu. Díky tomu může být psaní věty v latině relativně pomalý a náročný proces, který nám pomáhá procvičovat naše logické myšlení a organizační schopnosti. Učení latiny nás vybízí zastavit se a podívat se blíže na jazyk a na to, co tvoří větu. A samozřejmě toto nové chápání jazyka a stavebních kamenů každého výroku z nás může udělat lepší mluvčí a lepší spisovatele. 

Než se však do toho pustíte, myslete na to, že toto učení může být náročnější pro ty, kteří nejsou na akademické půdě a nemají dostatečný přístup ke studijním materiálům a ke konverzaci v latině. Učenci mívají své úsilí ve výuce latiny podporované jejich zájmem o určitou oblast týkající se života ve starověkém Římě a spoléhají na instituci, která jim poskytne zdroje a komunitu, kterou potřebují k dosažení plynulosti v tomto jazyce.

Vážení klienti,
na Vámi zadané poptávky se snažíme reagovat co nejrychleji, maximálně do 15-ti minut. Tímto způsobem se můžete snadno a rychle dozvědět více informací o našich službách a cenách, aniž byste se jakkoliv zavázali.

Těšíme se na spolupráci s Vámi.

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami zpracování osobních údajů.*

V dalším kroku prosím nahrajte potřebné soubory.

Pole označená * jsou povinná.