Jazyky Bible – jakým jazykem mluvil Ježíš?

Úvodní strana » Magazín » Jazyky Bible – jakým jazykem mluvil Ježíš?

Jazyky Bible – jakým jazykem mluvil Ježíš?

Jazyky Bible – jakým jazykem mluvil Ježíš?

Získat jasnou představu o způsobech komunikace a hlavních jazycích, které existovaly před tisíci lety, není jednoduchý úkol. Náboženská témata jsou choulostivá a to nejen po duchovní stránce, ale také po stránce politické, právní, ekonomické a historické. Učenci studovali dokumenty, jako je křesťanská Bible, stovky let, aby dospěli k co nejpřesnějším závěrům. Není tedy žádným překvapením, že otázka „Jakým jazykem Ježíš mluvil?“ nemá žádnou definitivní odpověď, nebo alespoň po dlouhou dobu ne. Představíme si některé objevy, které byly během let učiněny, a hlavní body, které našly shodu mezi specialisty a profesionály v této oblasti.

Historické pokračování

V průběhu let existovalo nespočet vyobrazení způsobu života, který mohl převládat v biblických dobách. Divadelní hry, filmy, televizní seriály aj., každý měl svůj vlastní pohled na tehdejší život. Ale jedním z faktorů, které je obtížnější určit, a také dnes jeden z nejnáročnějších na replikaci, je jazyk. I když se to nyní může zdát zvláštní, v prvním století měly jazyky ve skutečnosti více funkcí. Komunikace, jaká je dnes, byla hlavní z nich. Různé kanály a prostředky, kterými byly tyto jazyky přenášeny, jsou tím, co jim dalo jedinečný důvod. Některé jazyky se používaly pro záznamy a psaní, zatímco v běžných rozhovorech lidé používali úplně jiný jazyk. Komerční obchod by za prvé vyžadoval používání několika dialektů, stejně jako náboženské obřady a praktiky.  

 

Ve specifické analýze Bible jsou tři hlavní jazyky, které je třeba vzít v úvahu:

  • řečtina
  • hebrejština
  • aramejština

 

Každý z nich měl své vlastní konkrétní použití a aby bylo možné určit, který z nich byl jazykem, kterým mluvil Ježíš, je nutné určité rozlišování. Na hlavní rozdíly se podíváme níže.

Řečtina

Již staletí před Ježíšovým narozením se na území, které dnes známe jako Palestina, mluvilo řecky. Ačkoli ne nutně v oblastech, kde byla řecká kultura dominantní, mluvili jím mnozí v oblastech, jako je Galilea (kde Ježíš roky žil a kázal). Řečtinou se v Galileji mluvilo z ekonomických důvodů. Tehdy byla řečtina jazykem pro mezinárodní obchod. Je tedy rozumné se domnívat, že obchodníci, kteří touto oblastí cestovali z Alexandrie nebo Egypta, ovlivnili určité židovské komunity v okolí Jeruzaléma a Judeje. Dalším základním znakem mluvené řečtiny jsou římské autority. Za Ježíšova života byly tyto oblasti pod kontrolou Římské říše. Jakýkoli římský úředník, který je povinen komunikovat s místními Židy o politických nebo administrativních záležitostech, by nebyl schopen používat latinu, protože neřímské publikum jí nerozumělo. 

Nicméně je nepravděpodobné, že by to byl jazyk, kterým Ježíš mluvil během svého kázání k davům, protože ne každý patřil k vyšší třídě, která by umožňovala vzdělání, ani nebyli členy diaspory v Jeruzalémě. Mluvil tehdy hebrejsky?

Hebrejština 

Existuje značné množství náboženských dokumentů, které byly napsány v hebrejštině, včetně deutero-kanonické literatury, jako jsou Makabejci a Kazatel. Ve skutečnosti byl téměř celý Starý zákon napsán v hebrejštině. Ale opět je třeba brát v potaz, že psaní a mluvení nebylo totéž. 

Hebrejština byla jazykem religionistiky. Hebrejština se používala při modlitbách a studiu a měla silnou a symbolickou konotaci. Po babylonském exilu získala hebrejština společenský význam jako jazyk, který reprezentoval židovskou národnost. 

Dokážeme si představit, že to byl jazyk používaný náboženským a liturgickým způsobem, ale přesto to nebyl zvolený dialekt pro běžnou konverzaci. V Novém zákoně jsou dokonce epizody, kdy Ježíš mluví v synagoze a diskutuje s ostatními o Tóře, což se pravděpodobně týkalo hebrejštiny. Ale mimo tyto okolnosti je nepravděpodobné, že by to byl jazyk každodenního života.

Jakým jazykem tedy Ježíš mluvil?

Ježíš mluvil aramejsky. Uměl také číst a mluvit hebrejsky jakožto jazykem pro modlitby a studia. Vzhledem k létům v Galileji je pravděpodobné, že také mluvil a rozuměl řecky. Nyní existují ve Starém zákoně některé kapitoly v proroctvích Ezdráše a Daniela, které byly napsány v aramejštině, která se stala populární jako jazyk ve starověkém světě a nahradila hebrejštinu jako hlavní žijící mluvený jazyk. Některá aramejská slova lze nalézt také v Novém zákoně, i když většina z nich byla napsána v řečtině. 

Lze soudit knihu podle obalu? 

Při analýze historie je důležité opustit předsudky. Mnozí by si mysleli, že když byl Ježíš součástí hebrejského lidu, musel to být jeho vybraný jazyk, ale nebyl. Chytrým prvním krokem k jakékoli debatě je jít přímo ke zdrojům. V tomto případě to načasování velmi ztěžuje, protože se vše stalo před staletími. Některé kopie, které obsahovaly části Starého zákona, byly objeveny v roce 1947. To není tak dávno, že? Tyto kopie, stejně jako ty nalezené z let 200-300 našeho letopočtu, byly hluboce studovány a bylo zjištěno, že byly napsány před 900 lety. Stále jsou to ale jen kopie, ne originál. Všechny byly pravděpodobně zničeny.

Jak to tedy můžeme s jistotou říci? Odpovědí může být protokol. V té době bylo kopírování náboženských textů písaři velmi delikátní procedurou, která zahrnovala několik instruovaných mužů s nezbytnou formací, aby s těmito posvátnými dokumenty zacházeli s velkou péčí. Součástí jejich práce bylo být extrémně precizní. Dodnes bylo nalezeno téměř 5000 ručně zkopírovaných dokumentů, které obsahují kompletní text Bible nebo její části, a shodují se v 98 % obsahu. 

Proto je dobré vědět, že existují účinné zdroje, které je možné studovat a najít realistické odpovědi na základní otázky, jako je jazyk Ježíše.

Vážení klienti,
na Vámi zadané poptávky se snažíme reagovat co nejrychleji, maximálně do 15-ti minut. Tímto způsobem se můžete snadno a rychle dozvědět více informací o našich službách a cenách, aniž byste se jakkoliv zavázali.

Těšíme se na spolupráci s Vámi.

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami zpracování osobních údajů.*

V dalším kroku prosím nahrajte potřebné soubory.

Pole označená * jsou povinná.