Jaký je rozdíl mezi britskou a americkou angličtinou?

Úvodní strana » Magazín » Jaký je rozdíl mezi britskou a americkou angličtinou?

Jaký je rozdíl mezi britskou a americkou angličtinou?

Spojené království a Spojené státy americké sdílí angličtinu jako svůj oficiální jazyk, ale když je slyšíte v jejich jedinečných mluvených verzích, neznějí vůbec podobně. Mezi angličtinou Spojeného království a USA existuje nespočet jazykových rozdílů, od neustálého uvádění písmene „s“ po slova napsaná stejně, ale jinak vyslovovaná. Snažíte se rozlišovat mezi hliníkem, který se na jednom kontinentu píše jako aluminum a na druhém jako aluminium. Představíme si některé perličky a zajímavosti, které vás možná překvapí.  

Jaké jsou hlavní rozdíly mezi americkou a britskou angličtinou?

Britská angličtina byla původní verze

Britští osadníci, kteří poprvé dorazili do Ameriky, skutečně seznámili místní obyvatelstvo s anglickým jazykem, ale tehdy ještě nebyl pravopis standardizován. Ve Spojeném království sestavili učenci z Londýna svůj slovník, zatímco lexikograf jménem Noah Webster sestavil americký lexikon. Webster změnil způsob psaní slov, aby se americká verze lišila od britské verze angličtiny na znamení nezávislosti na bývalé britské nadvládě. Vypustil písmeno „u“ ze slov jako colour and honour, takže se psalo jen color and honor. Slova končící na „-ise? také dostala nový vzhled a začala se psát s „-ize“.

V Anglii Britové používali formu mluvené řeči, která byla známá jako rhotic speech, která vyslovuje zvuk „r“ ve slovech. Ale vyšší třídy chtěly způsob, jak odlišit svou řeč od řeči běžných mas, a tak se rozhodly zmírnit svou výslovnost hlásky r. Tehdy elita stanovila měřítko módy, takže ostatní následovali jejich příkladu řeči, dokud se z ní nestal standardní způsob řeči. Místo vyslovování zvuku r, aby slovo znělo jako „win-terr“, nyní britská angličtina zajistila, že se vyslovuje „win-tuh“.

Americká angličtina vynechává některá slova

Lidé, kteří mluví britskou angličtinou, mohou mít občas problém porozumět americké angličtině. Je to proto, že Američané rádi odstraňují celá slovesa z vět. Místo toho, aby řekli “I’ll write a letter to them”, tak řeknou jen “I’ll write them” a je to. Možná je to proto, že se Američané chtějí rychleji dostat k věci. Možná mají Britové touhu vždy vyjádřit přesně to, co říkají. Neexistuje pro to žádné skutečné vysvětlení. 

Francouzština silně ovlivněná britskou angličtinou

Francouzština poprvé ovlivnila anglický jazyk, když Vilém Dobyvatel napadl v 11. století Británii. Tehdy se angličtina stala hlavním jazykem a používala se ve školách, u soudů a mezi vyššími třídami. Tato verze jazyka se vyvinula ve střední angličtinu, která byla směsí všech lingvistických vlivů té doby. Poté se, kolem roku 1700, ve Velké Británii stalo velmi trendy používat slova a pravopis ve francouzském stylu. To je důvod, proč je britská verze angličtiny mnohem podobnější francouzštině než americká angličtina.

Britská a americká angličtina se vyvíjely odlišně a obě měly různé kulturní vlivy, které ovlivnily jejich verze angličtiny. To lze běžně pozorovat v jejich různých popisech potravin. Ve Spojeném království se říká koriandru „coriander“, který pochází z francouzské kultury. Ale v Americe se mu podle španělské kultury říká „cilantro“. Totéž platí pro lilek, ve Spojeném království se mu říká „aubergine“, to je odvozené z arabštiny. Lilek se v USA nazývá zase eggplant, protože vypadá jako fialové vejce.

Mnoho rozdílů ve slovní zásobě

Nejen, že se výslovnost americké angličtiny liší od anglické angličtiny, ale také se používá řada slov, která se od sebe liší, ale znamenají totéž. Níže je pohled na některé každodenní předměty, kterým se říká různé v závislosti na tom, kde se nacházíte.

Americká angličtina – britská angličtina

Pants – Trousers

Apartment – Flat

Hood – Bonnet

Trunk – Boot

Truck – Lorry

College – University

Vacation – Holiday

Sweater – Jumper

Chips – Crisps

French Fries – Chips

Sneakers – Trainers

Soda – Fizzy Drink

Mailbox – Post Box

Cookie – Biscuit

Drugstore – Chemist

Store – Shop

Soccer – Football

Vážení klienti,
na Vámi zadané poptávky se snažíme reagovat co nejrychleji, maximálně do 15-ti minut. Tímto způsobem se můžete snadno a rychle dozvědět více informací o našich službách a cenách, aniž byste se jakkoliv zavázali.

Těšíme se na spolupráci s Vámi.

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami zpracování osobních údajů.*

V dalším kroku prosím nahrajte potřebné soubory.

Pole označená * jsou povinná.