Jak zaručuje CAT systém kvalitu překladu

Úvodní strana » Magazín » Jak zaručuje CAT systém kvalitu překladu

Jak zaručuje CAT systém kvalitu překladu

Softwarové nástroje pro počítačově podporovaný překlad usnadňují překladateli práci tím, že pro jednotlivá slova a části textu vyhledávají podobné části v překladové paměti. Tedy v tom, co překladatel už dříve přeložil.

CAT nástroje umožňují zajistit konzistentní terminologii mezi více překládanými texty, nebo i při souběžném překladu jednoho textu více překladateli. Díky CAT nástrojům je zaručeno používání jednotné terminologie ve všech dokumentech a kratší čas dodání hotových překladů.

Jak CAT nástroje pomáhají

Do systému CAT překladatel ukládá slova, fráze, věty a klidně i celé odstavce v originále i v překladu. Tím se v tomto programu vytváří slovník, který je později využit při překladu tohoto i dalších textů na základě podobnosti či stejných užitých slov a frází.

Překladatel do softwaru nejprve načte překládaný text. Program si tento text rozdělí na segmenty a uloží je jak v originále, tak následně v přeložené verzi vytvořené překladatelem. Při dalším podobném překladu si tento program nový text opět rozloží na segmenty a na základě stejných slov či podobných frází nabídne překladateli možnou verzi z překladu minulého.

Textové segmenty si lze představit jako jednotlivé věty, nadpisy, položky seznamu nebo slovní spojení, jež je nutné překládat vždy stejným předepsaným způsobem. Takovéto interní terminologické databáze jsou vytvářeny nejčastěji při dlouhodobé spolupráci.

Terminologický glosář

Především u technických překladů se některé fráze a odborné termíny často opakují. Tento princip tak zvyšuje jazykovou soudržnost a především výrazně urychluje vlastní překlad.

V CAT systému vytváří překladatel také terminologický glosář. I když odborné termíny a jejich překlady zadává do softwaru ručně, jedná se o ulehčení a zpřesnění práce v budoucnu. Tímto způsobem se vytvoří databáze s jednoduchým použitím. Program sám vyhledává v glosáři příslušné výrazy a ty se do překladu vkládají pomocí klávesových zkratek.

Výhody CAT nástrojů pro zákazníka

Kromě kvality přeloženého textu, rychlosti a zabezpečení stejného překladu u totožných segmentů zaručuje CAT systém také nižší cenu oproti běžně používanému postupu. CAT programy pomáhají dodržet grafickou úpravu a vybrat opakující se sekvence textu. Použití CAT programů lze uplatnit zvláště u odborných a technických překladů. Hodí se i pro právní překlady.

K jejich hlavním výhodám patří:

  • Velké množství vstupních formátů souborů
  • Dodržení jednotné terminologie
  • Konzistence překladu jako celku
  • Výrazné slevy za opakované textové pasáže

Vážení klienti,
na Vámi zadané poptávky se snažíme reagovat co nejrychleji, maximálně do 15-ti minut. Tímto způsobem se můžete snadno a rychle dozvědět více informací o našich službách a cenách, aniž byste se jakkoliv zavázali.

Těšíme se na spolupráci s Vámi.

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami zpracování osobních údajů.*

V dalším kroku prosím nahrajte potřebné soubory.

Tip: Pokud se Vám úkol zdá těžký, klikněte na tlačítko Jiný úkol

Pole označená * jsou povinná.