Jak vypadá tlumočení formou Chuchotage?

Úvodní strana » Magazín » Jak vypadá tlumočení formou Chuchotage?

Jak vypadá tlumočení formou Chuchotage?

Jak vypadá tlumočení formou Chuchotage?

Šeptané tlumočení je forma tlumočení, ve které lingvista přenáší zprávu z jednoho jazyka do druhého tím, že ji šeptá klientovi. Vzhledem k tomu, že se toto tlumočení provádí, když mluvčí mluví, jedná se o formu simultánního tlumočení. Šeptané tlumočení je také známé jako Chuchotage, termín, který pochází z francouzského „chuchoter“ (šeptat).

Jak to probíhá?

Lingvista může poskytovat tlumočení šeptem tak, že je v těsné vzdálenosti od klienta nebo klientů, stojí u nich nebo se k nim naklání a mluví s nimi přímo, nebo tak může činit prostřednictvím náhlavní soupravy. Chuchotage se rozumně doporučuje pouze pro malé množství lidí v relativně tichých prostředích. To je důvod, proč je Chuchotage docela běžné ve dvou kontextech: diplomacie a prohlídky podniků nebo muzeí s průvodcem.

 

Chuchotage může být také užitečné pro jednání, konference a další formální události, kde potřebuje pouze malá část účastníků tlumočnické služby v konkrétním jazykovém páru. Někteří poskytovatelé jazykových služeb omezují počet svých klientů pro Chuchotage na tři osoby. Chuchotage je řešením velmi specifického typu tlumočnické služby a jako takové má své nevýhody i výhody. Uděláme si rychlý přehled o výhodách a nedostatcích tlumočení formou Chuchotage.

Výhody šeptaného tlumočení

Protože probíhá tlumočení Chuchotage současně, je dynamické a časově efektivní. Osobní tlumočnická služba Chuchotage má všechny výhody tohoto typu tlumočnických řešení. Osobní tlumočení je mnohými považováno za ideální formu tlumočení, protože když je tlumočník v místnosti, může snadno vidět řeč těla mluvčího, což mu usnadňuje ho pochopit, překládat nuance a objasňovat případné nejasnosti.

Na druhou stranu, na rozdíl od jiných forem osobního simultánního tlumočení, Chuchotage nevyžaduje žádné dodatečné nastavení nebo infrastrukturu. Některé společnosti sice zpřístupňují náhlavní soupravy a další technologie klientům, ale jsou k dispozici pouze v určitých specifických nastaveních. Například při komentovaných návštěvách, při kterých musí lingvista tlumočit tuctu turistů. Ale v prostředích, jako jsou semináře nebo videokonference, takové vybavení není vyžadováno a není ani standardní.

Výzvy tlumočení Chuchotage

Tlumočení šeptem může mít určité nevýhody. Může odvádět pozornost lidí kolem osoby nebo lidí, kteří potřebují tlumočení. Simultánní tlumočení je navíc vždy náročné, protože lingvista musí poslouchat, překládat a mluvit zároveň. Na druhou stranu, jelikož tlumočení šeptem probíhá osobně, může být dražší než jiné formy tlumočení a dostupnost tlumočníka může být pro určité jazykové páry a v určitých oblastech velmi omezená. Existuje však kvalitní a cenově výhodnější alternativa k tomuto tlumočení? 

Tlumočení po telefonu vs. Chuchotage

Pokud hodnotíme, jaký typ tlumočnických služeb by nejlépe vyhovoval našim potřebám, můžeme u alternativy k tlumočení šeptem uvažovat o tlumočení po telefonu (nebo o nějakém druhu virtuální tlumočnické technologie). Není to ale nejlepší volba pro ten typ potřeby, kterou Chuchotage řeší.

I když nemá tlumočení na dálku nevýhody tlumočení šeptem (nerozptyluje lidi kolem klienta a je mnohem levnější), má své mouchy. Pokud bude například daná akce velmi hlučná, osobní tlumočník bude schopen situaci zvládnout mnohem lépe než tlumočník na dálku. Pro tlumočníky na dálku, navzdory tomu, jak zruční mohou být, bude obtížnější posoudit řeč těla a neverbální podněty.

 

Kvalita služeb, které získáte, nebude záviset pouze na talentu, dovednostech nebo zkušenostech tlumočníka, ale také na kvalitě technologie a infrastruktury, kterou máte k dispozici. Pokud nemohou organizátoři akce zaručit stabilní připojení nebo je zařízení, přes které budete s tlumočníkem komunikovat, nespolehlivé, je tlumočení na dálku nemožné.

Na druhou stranu, i nízkonákladová tlumočnická řešení mohou být v konečném důsledku velmi drahá, tedy za předpokladu, že potřebujete využívat tlumočníka delší dobu. I když bývá tlumočení na dálku mnohem levnější než jeho protějšek, ušetříte nám pouze cestovní náklady tlumočníka. Existují prostředí, ve kterých se čísla jednoduše nesčítají a osobní tlumočení se vyplatí zaplatit. Tlumočení šeptem je nakonec nejlepším řešením pro zamýšlené prostředí.Vždy je důležité spoléhat se na zkušeného poskytovatele tlumočnických služeb. Pouze vysoce vyškolený tlumočník bude schopen zajistit přesnou komunikaci s požadovanou profesionalitou.

Vážení klienti,
na Vámi zadané poptávky se snažíme reagovat co nejrychleji, maximálně do 15-ti minut. Tímto způsobem se můžete snadno a rychle dozvědět více informací o našich službách a cenách, aniž byste se jakkoliv zavázali.

Těšíme se na spolupráci s Vámi.

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami zpracování osobních údajů.*

V dalším kroku prosím nahrajte potřebné soubory.

Pole označená * jsou povinná.