Jak se vytváří soudní překlad

Úvodní strana » Magazín » Jak se vytváří soudní překlad

Jak se vytváří soudní překlad

Každý soudní překlad musí být vyhotoven v souladu se zákonem č. 36/1967 Sb. o znalcích a tlumočnících a s vyhláškou č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících. Soudní překladatel je jmenován k výkonu svého povolání krajským soudem.

Při tomto typu překladu je kladen skutečně extrémní důraz na správnost jmen, dat, čísel a podobných údajů. Soudní překlad poznáte na první pohled. Je svázán, většinou šňůrkou v trikolórové barvě, s původním dokumentem, který je navíc přilepen samolepící etiketou. Tato etiketa je opatřena překladatelskou pečetí, což je otisk kulatého razítka, modrý anebo fialový, a překladatelův podpis.

Protože je překlad s originálním dokumentem svázán neodlučitelně, doporučujeme opatřit si nejprve ověřenou kopii, a tu poskytnout překladateli. Originál si nechte k dalšímu užití. Vždyť například u občanského průkazu či cestovního pasu byste se bez originálu těžko obešli.

Co musí soudní překlad obsahovat

Jedním ze specifik soudního překladu je to, že má vždy papírovou podobu. Na konci přeloženého dokumentu překladatel doplní ještě takzvanou tlumočnickou doložku. Osvědčuje, že tlumočník byl jmenován soudem a že je překlad autentický. Dále je zde uvedeno, pod jakým evidenčním znakem byl překlad zapsán do seznamu soudně ověřených překladů, vedeného soudním tlumočníkem.

Soudní překlad má obdobnou úpravu jako písemný znalecký posudek. Je v něm uvedeno, z jakého jazyka byl překlad vyhotoven, a obsahuje zmiňovanou, povinně umístěnou tlumočnickou doložku. Ta je napsána perem, nebo strojem. S písemným překladem je dle zákona neodlučitelně spojena originální listina, případně její ověřená kopie.

Jak vypadá tlumočnické razítko

Nejen soudní překlad má přesně dané předpisy k tomu, jak má vypadat. I tlumočnické razítko musí odpovídat přesně daným parametrům, a to v souladu se zákonem č. 352/2001 Sb., o užívání symbolů České republiky. Tlumočnické razítko je kruhového tvaru, jeho průměr činí 36 milimetrů.

V kruhu je znázorněn malý státní znak, a je zde uvedeno jméno, příjmení a titul soudního překladatele. Tyto údaje jsou umístěny na obvodu kruhu. Také je zde upřesněno, jaký jazyk tlumočník překládá, konkrétně větou “tlumočník/tlumočnice jazyka toho a toho”.

Razítko kromě výše uvedených náležitostí neobsahuje žádné jiné údaje. Jeho otisk je jednobarevný, a to modrý, případně fialový. Podle doporučení Evropské unie lze příjmení od jména odlišit pomocí užití verzálek.

Vážení klienti,
na Vámi zadané poptávky se snažíme reagovat co nejrychleji, maximálně do 15-ti minut. Tímto způsobem se můžete snadno a rychle dozvědět více informací o našich službách a cenách, aniž byste se jakkoliv zavázali.

Těšíme se na spolupráci s Vámi.

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami zpracování osobních údajů.*

V dalším kroku prosím nahrajte potřebné soubory.

Pole označená * jsou povinná.