Jak se ve světě slaví Světový den kulturní rozmanitosti?

Úvodní strana » Magazín » Jak se ve světě slaví Světový den kulturní rozmanitosti?

Jak se ve světě slaví Světový den kulturní rozmanitosti?

Jak se ve světě slaví Světový den kulturní rozmanitosti?

21. květen je zvláštním dnem označeným Organizací spojených národů jako Světový den kulturní rozmanitosti pro dialog a rozvoj. Je to dlouhé slovo, takže většina lidí tuto událost nazývá jako Den kulturní rozmanitosti nebo dokonce jen Den rozmanitosti. Je to mezinárodní svátek na podporu rozmanitosti a problémů s ní spojených. Svátek byl vyhlášen v roce 2001. Na základě toho, jak svátek vznikl, je to šance podpořit komunity, aby věděly, jak spolu žít harmonicky a uznávat a respektovat kulturní rozmanitost. Podle historie svátku bylo jeho vytvoření způsobeno zničením dvou soch Buddhy z 16. století v údolí Bamiyan v Afghánistánu, ke kterému došlo v roce 2001 za použití výbušnin.

Rozdíly v kultuře

V přibližně 75 % konfliktů, které se odehrávají po celém světě, jsou hlavními faktory kulturní rozdíly. Organizace spojených národů proto považuje za velmi naléhavé překlenout propast, která existuje mezi kulturami, protože je to nezbytné pro mír, rozvoj a stabilitu. Rozdíly v kultuře mohou přerůst v konflikty. Zároveň je lze použít i k vyřešení konfliktu. Kultura dává lidem směry, které utvářejí jejich úsudky, vnímání a představy o sobě a ostatních. Kultury jsou mocné síly, které se často ovlivňují i nevědomky.

 

Kultura není jen o jazyce, jídle, oblékání, tradicích a zvycích. Jde o národnost, etnikum a rasu. Na hlubší úrovni jde o generační přesvědčení, sexuální orientaci, socioekonomickou třídu, schopnosti, jazyk, pohlaví, náboženskou a politickou příslušnost a zdravotní postižení. V oblasti kultury je důležité pamatovat na to, že se často mění a že její existence souvisí se symbolickou dimenzí života – místem, kde lidé často definují svůj význam a utvářejí svou identitu. V jakékoli kultuře, do které patříte, dostáváte kulturní zprávy, které poskytují informace o tom, zda je něco smysluplné nebo zbytečné a tyto informace tvoří vaši identitu.

Kulturní rozmanitost pro růst

Mnoho lidí, včetně těch ve vyspělých zemích, odmítá přijmout, že je kulturní rozmanitost něco, co urychluje rozvoj. Pomáhá při růstu ekonomiky a je způsobem, jak podpořit duchovní, morální, emocionální a intelektuální život. Byly zaznamenány výsledky různých úmluv na téma kulturní rozmanitosti, které se staly základem pro podporu propagace kulturní rozmanitosti po celém světě. Světoví lídři a různé organizace uznali, že kulturní rozmanitost je nepostradatelným přínosem pro snížení chudoby a dosažení udržitelného rozvoje, jak uvádí Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO).

 

Uznání a přijetí kulturní rozmanitosti by se mělo projevovat různými prostředky. Dnes jsou nejschůdnějšími nástroji média spolu s informačními a komunikačními technologiemi. Tyto nástroje mohou usnadnit dialog mezi kulturami a civilizacemi a podpořit porozumění a respekt.

Nedorozumění a domněnky

V mnoha vyspělých a rozvojových zemích mohou cizinci trpět diskriminací v důsledku nepochopení. Například dříve byli lidé s tetováním spojováni s bývalými trestanci a těmi, kteří patří do skupiny chuligánů nebo mafiánských bratrstev a organizací. Mnoho lidí se jim proto snaží co nejvíce vyhýbat. Ale v jiných kulturách je tetování součástí jejich životů a jejich tradic.

Například v Japonsku se o členech nechvalně známé Yakuzy říká, že si useknou část svého malíčku při rituálu zvaném yubitsume na znamení členství. Pokud ale některému členu chybí prst, je to často kvůli spáchaným přestupkům. Ne všichni lidé se zakrnělým prstem jsou však členy Yakuzy.

 

Ať jdete kamkoli, je těžké vyhnout se stereotypům, protože lidé mají své vlastní domněnky o cizích kulturách. Většina lidí tuto skutečnost obvykle přijímá, protože tomu věří. Neobtěžují se hledat hlouběji, aby zjistili, proč mají cizinci tyto specifické kulturní charakteristiky. Když se lidé při jednání s cizinci příliš spoléhají na stereotypy, může to vytvořit bariéru. Když nedokážou pochopit, jak se liší chování a vlastnosti v jiných kulturách, následují nedorozumění.

Oslava Dne kulturní rozmanitosti

Každoroční oslava Dne kulturní rozmanitosti je šancí prohloubit pochopení toho, jak cenná je kulturní rozmanitost. Je to také prostředek k prosazení čtyř cílů Úmluvy UNESCO o ochraně a podpoře rozmanitosti kulturních projevů z roku 2005. Tyto cíle jsou:

 • Podporovat/propagovat udržitelné systémy pro řízení kultury
 • Dosáhnout rovného toku kulturních služeb a zboží, zlepšit mobilitu kulturních profesionálů a umělců
 • Integrovat kulturu do rámců udržitelného rozvoje
 • Prosazovat základní svobody a lidská práva

Jak můžete oslavit Den kulturní rozmanitosti?

Na celém světě lidé slaví Den kulturní rozmanitosti po svém. Mnozí pořádají akce a různé aktivity, aby uznali kulturní rozmanitost ve své zemi a ocenili současnost etnických komunit, domorodých komunit a komunit přistěhovalců. Existuje mnoho způsobů, jak podpořit porozumění a přijmout kulturní rozmanitost, a zde je několik nápadů, které můžete iniciovat ve svém okolí.

 • Můžete se dohodnout s místní knihovnou nebo muzeem a vystavit výstavu uměleckých děl z jiných kultur. Většina měst pořádá výstavy po omezenou dobu, zatímco některé skupiny organizují putovní výstavy. Knihovna může připravit čítárnu, kde lze číst přeložené knihy z jiných zemí na daný den.
 • Podívejte se na akce, které se dějí ve vašem okolí a zjistěte, jak se můžete připojit.
 • Můžete uspořádat party a pozvat své přátele nebo kolegy z jiných zemí, aby se podělili o své tradiční jídlo, dezert nebo dokonce kostýmy. Totéž můžete udělat prostřednictvím své církve nebo školy.
 • Podívejte se na film v jiném jazyce (s titulky), abyste se naučili jiný pohled na život.
 • Přečtěte si díla slavných filozofů z různých zemí.
 • Pokud jste necestovali do jiných zemí a nepřipojili se k jejich tradičním festivalům, hledejte online videa, abyste se mohli seznámit s tradicemi jiných zemí.
 • Poslouchejte hudbu z jiných kultur. Mnoho knihoven nabízí různé druhy hudby a také videa, která si můžete vypůjčit.

Význam Dne kulturní rozmanitosti

Oslava Dne kulturní rozmanitosti není jen o uznání kulturních rozdílů. Jde o pochopení pojmu kultury, která je ztělesněním toho, kdo a co jste. Každý člověk se dává ostatním poznat prostřednictvím rozdílů v jazyce, hodnotách, inteligenci, rase, politice, pohlaví, náboženství, filozofii a dalších prvcích. Den rozmanitosti je prostředkem k oslavě těchto rozdílů.

 

V mnoha ohledech nám fráze „mysli globálně, ale jednej lokálně“ poskytla inspiraci k pochopení, že svět je ve skutečnosti multikulturní společností, kde má každá kultura svou roli. Stávající systémy po celém světě, včetně vlád, náboženství, kultur a ekonomik, závisí na vzájemné závislosti na těchto systémech. Tímto způsobem se rozdíly stávají silnými stránkami prostřednictvím spolupráce, která může vést k míru.

 

Oslava kulturní rozmanitosti upevnila tyto myšlenky:

 • Klíčem k poznání je tolerance.
 • Umožňuje lidem získat nový pohled na to, jak lidé žijí kolem nich a na celém světě.
 • Pomáhá lidem být otevření a respektovat jiné kultury.
 • Když jsou kulturní rozdíly uznány, vychovává to a spojuje lidi.
 • Pomáhá pochopit perspektivy jiných kultur a zároveň rozšířit jejich vlastní.
 • Dává lidem šanci zažít jiné kultury a rozšířit své znalosti.
 • Kulturní rozmanitost pomáhá lidem lépe si uvědomovat svou vlastní kulturu. Dává jim to pocit hrdosti. Když lidé porozumí a přijmou kulturní rozmanitost, může to vést k pokroku komunity i osobnímu růstu. Oslava kulturní rozmanitosti je způsob, jak přijmout, že pocházet z jiné kultury není špatná věc.

Uznejte rozdíl v kultuře prostřednictvím jazyka

Lidé na celém světě musí uznat, že se jeden od druhého liší, ale zároveň by je tento rozdíl neměl odcizovat. Ve skutečnosti by to měli ocenit tím, že se dozvědí, čím se liší od ostatních lidí. Jedním z nejviditelnějších znaků kulturních rozdílů je jazyk. Den kulturní rozmanitosti by se měl pokud možno slavit každý den. 

Lidé oceňují cizince, kteří se při návštěvě své země snaží mluvit jejich jazykem, ale pro podporu lepšího porozumění, zejména na odbornější nebo intelektuální úrovni, je překlad nezbytný. Překlad usnadňuje komunikaci a porozumění. Staví lidi na stejnou úroveň, protože i když mluví různými jazyky, stále si mohou rozumět.

Vážení klienti,
na Vámi zadané poptávky se snažíme reagovat co nejrychleji, maximálně do 15-ti minut. Tímto způsobem se můžete snadno a rychle dozvědět více informací o našich službách a cenách, aniž byste se jakkoliv zavázali.

Těšíme se na spolupráci s Vámi.

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami zpracování osobních údajů.*

V dalším kroku prosím nahrajte potřebné soubory.

Pole označená * jsou povinná.