Jak přeložit knihu do jiného jazyka?

Úvodní strana » Magazín » Jak přeložit knihu do jiného jazyka?

Jak přeložit knihu do jiného jazyka?

Jak přeložit knihu do jiného jazyka?

Jste autorem, který vydal knihu? Gratulujeme. Zajisté máte skvělý obsah a chcete ho sdílet se zbytkem světa. Od toho vás dělí jen jeden problém, vaše kniha je napsána ve vašem mateřském jazyce a zbytek světa mluví různými jazyky. Zde přichází na řadu potřeba přeložit vaši knihu. Nechat si knihu přeložit má mnoho výhod, z nichž nejdůležitější je, že vám umožní oslovit širší publikum. 

Proč potřebujete přeložit svou knihu?

Je třeba si uvědomit, kolik je na světě potenciálních čtenářů. Když si uvědomíte, že z 8 miliard lidí bude mít možnost si vaší knihu přečíst jen potenciálních několik milionů čtenářů v Čechách, může to být smutná představa. Většinou se považuje za základ mít úspěšnou knihu přeloženou přinejmenším do angličtiny, protože tímto jazykem hovoří 20 % světové populace. Pokud by měla kniha vysoký úspěch mezi anglicky mluvícími čtenáři, samozřejmě přichází v úvahu nechat knihu přeložit i do dalších jazyků. Kdybyste neměli přeložené knihy, nebyli byste schopni efektivně prodávat obsah, na jehož vytvoření a produkci jsme tak tvrdě pracovali.

 

Takže, co můžete dělat? Pro začátek je důležité se zaměřit na nejčastější jazyky. To nás přivádí k odpovědi na zřejmou otázku. Jak překládáte knihy do více jazyků? Tato příručka, kterou jsme sestavili, vám pomůže porozumět tomu, co potřebujete vědět o procesu překladu knih a hlavních aspektech, které hovoří o kvalitě služeb překladu knih. 

Kdo je to překladatel knih?

Ne všichni bilingvní mluvčí jsou překladatelé. Překladatel by měl ovládat alespoň dva jazyky a mít i některé další dovednosti. Je také důležité, aby plně nebo dostatečně dobře rozuměl různým kulturám a byl si vědom konkrétních interpretací a jejich historie. To je důvod, proč musí mít většina překladatelů při poskytování profesionálních překladatelských služeb vysokoškolský titul a do hloubky studovat jazykový pár, se kterým chtějí pracovat. I když je překladatelská zkušenost pro většinu zaměstnavatelů nejdůležitějším faktorem, vysokoškolské studium také přidává svou hodnotu. To nás nyní přivádí k definici překladatele knih. Tato osoba převádí slova z jednoho jazyka do druhého. K provádění literárních překladů je důležité, aby překladatel znal kulturní náležitosti daného jazyka a také běžné hovorové výrazy v tomto jazyce. Pouze dostatečně hluboká znalost jazyka zajistí, že bude překlad kvalitní a autentický. 

Jak přeložit svou knihu krok za krokem

1. Jaký je váš cíl?

Je důležité si uvědomit, že dobrý překladatel zachová autorův hlas z původně vydané knihy. Když se snažíte přeložit svou knihu nebo literární dílo, záleží na pochopení toho, čeho chcete překladem své knihy dosáhnout. Možná chcete oslovit nové čtenáře na mezinárodních trzích nebo vás zajímá emocionální spojení s publikem, které mluví cizími jazyky. Mít jasno v těchto věcech ovlivňuje výsledek vaší přeložené knihy, protože musíte znát své cílové publikum. Úspěšní spisovatelé necílí jen na Evropu a USA, ale mezi cílové trhy patří třeba také Indie, Čína, Jižní Korea, Turecko a Indonésie. Každá z těchto zemí má svou vlastní kulturu a hodnoty. 

Možná vás teď zajímá, jak by vydavatelství knih přijalo obsah vaší knihy. To není žádný malý detail, protože budete platit za jejich překladatelské dovednosti, abyste pomohli prodat svou knihu na zahraniční trh. Udělejte si průzkum trhu, abyste si byli vědomi prominentních literárních žánrů v jiných zemích spolu s jejich systémem cenzury a případnými zahraničními právy. Pochopení publikačního procesu na globálním knižním trhu vám také pomůže učinit rozumné rozhodnutí, jaký trh pro vás bude ideální a jakému se vyhnout.

 

Níže jsou uvedeny některé otázky, na které byste se měli snažit odpovědět, pokud chcete oslovit zahraniční vydavatele o pomoc:

  • Jaká je moje cílová skupina?
  • Kupují si mou knihu i lidé ze zahraničí?
  • Jak moje kniha vyniká na současném trhu?
  • Jaká je moje konkurence? 
  • Jaké další tituly jsou podobné tomu mému?
  • Jaké knihy se nyní prodávají nejvíce?

2. Kdo vám knihu přeloží?

Existují dvě hlavní možnosti překladu knihy pro váš cílový trh. Buď najdete individuálního překladatele na volné noze nebo si vyberete dobrou překladatelskou agenturu, která poskytuje překladatelské služby i pro autory knih. Jak jsme již zmínili, překlad knih vyžaduje širokou škálu dovedností. Profesionální literární překladatel s letitou praxí a obeznámeností s knižním trhem může být autorům nesmírně nápomocný. Je běžné, že nezávislí autoři navazují dlouhodobá partnerství se svými překladateli knih. 

Dobrou volbou je najmout si profesionální překladatelskou agenturu. Obvykle zná kulturu vašeho cílového trhu a obecně spoléhá na to, že obsah přeloží kvalitní rodilí mluvčí. Rozhodně nikdy nedávejte přeložit knihu prvnímu překladateli, na kterého narazíte. Udělejte si nejprve průzkum, shlédněte reference nebo se i podívejte na přeložená díla. 

3. Korektura je nesmírně důležitá

Přemýšlejte o překladu jako o psaní. Vytváříte nový obsah, nové výrazy, nové struktury, abyste mohli vyprávět příběh. Z tohoto pohledu je pochopitelné, že vaše přeložená práce bude vyžadovat mnoho úprav a korektur, jako to vyžadovala vaše původní verze. Zde také přichází v úvahu editor, který pomáhá a poskytuje zpětnou vazbu. Překladatelské služby obvykle zahrnují korektury a úpravy v cenách svých služeb. I když je to za příplatek, stojí za to zaručit kvalitu vaší přeložené knihy. Investujte tedy do dokonalosti přeloženého rukopisu a během procesu buďte v kontaktu se svým překladatelem, abyste si ujasnili formulaci nebo svou interpretaci obsahu. 

4. Autorská práva

Zde je zásadní určit, kdo má práva na překlad. Možná si myslíte, že vlastník literárního díla také vlastní práva, ale někdy tomu tak není. Vydavatelé někdy kupují práva na překlad. Pokud se autor rozhodne, že si nechá knihu přeložit, může požádat svého vydavatele, aby přenechal práva k překladu vydavatelství, které má přeloženou verzi vytisknout. Pokud si autor podrží autorská práva ke svému dílu, bude moci udělit práva na překlad. Podle Bernské úmluvy jsou překlady „originálními díly“ a jako takové musí být chráněny. Jako autoři svých překladů mají překladatelé nárok na honorář. 

Vážení klienti,
na Vámi zadané poptávky se snažíme reagovat co nejrychleji, maximálně do 15-ti minut. Tímto způsobem se můžete snadno a rychle dozvědět více informací o našich službách a cenách, aniž byste se jakkoliv zavázali.

Těšíme se na spolupráci s Vámi.

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami zpracování osobních údajů.*

V dalším kroku prosím nahrajte potřebné soubory.

Pole označená * jsou povinná.