Jak je systémem CAT zaručena kvalita překladu

Úvodní strana » Magazín » Jak je systémem CAT zaručena kvalita překladu

Jak je systémem CAT zaručena kvalita překladu

Software pro překlad podporovaný osobním počítačem zjednodušuje všem překladatelům činnost tak, že pro každé slovo i úsek textu hledá ekvivalenty v tzv. překladové paměti. Přesněji řečeno v tom, co překladatel již jednou, kdykoliv v minulosti, přeložil.

Tyto CAT nástroje dovolují provádět a zachovávat ujednocené názvosloví mezi vícero překládanými texty najednou, či také během paralelního překládání jednoho textu několika překladateli. Zásluhou systémů CAT je garantováno zachování konzistentní terminologie napříč všemi vytvářenými dokumenty a rychlejší čas vyhotovení finálních překladů.

Možnosti pomoci CAT nástrojů

Jak to vlastně celé funguje? Překladatel vkládá do CAT systému jednotlivá slova, sousloví, fráze, věty a dokonce též kompletní odstavce v původním a v přeloženém znění. Tímto způsobem si systém tvoří rozsáhlý interní slovník, jehož v budoucnu používá během překládání tohoto i dalších textů na principu podobnosti nebo shody aplikovaných slov a frází.

Prvním krokem při vlastní práci je načtení překládaného textu do softwaru překladatelem. Program ho rozloží na jednotlivé úseky a ty si uloží v obou verzích, tedy v originále i v přeložené podobě od překladatele. Pokud se někdy v budoucnu vyskytne obdobný překlad, software nový text znova rozdělí na příslušené části a podle shodných slov, sousloví a vět překladateli nabídne možnou verzi vycházející z předcházejícího překladu.

Na zmiňované textové segmenty můžeme nahlížet jako na věty, nadpisy, položky seznamu či slovní spojení, které se musí překládat pokaždé stejně stanoveným způsobem. Tyto terminologické databáze pro interní účely jsou nejčastěji realizovány v rámci dlouhodobé kooperace na firemní úrovni.

Účel terminologického glosáře

Obzvláště u odborných překladů se spousta frází a technických termínů mnohdy vyskytuje opakovaně. Tento princip tak zvyšuje jazykovou soudržnost a především výrazně urychluje vlastní překlad.

Dalším zjednodušením a zpřesněním budoucí činnosti je tvorba terminologického glosáře, a to i přesto, že odborné termíny a jejich překlady jsou vkládány do CAT systému překladatelem ručně. Takovou nenáročnou cestou se postupně připraví databáze s uživatelsky snadným užitím. Vhodné výrazy vyhledané v terminologickém glosáři systémem se do překladu vkládají s využitím klávesových zkratek.

Benefity CAT nástrojů pro klienta

CAT systém zaručuje pro zákazníka celou řadu výhod. Na prvním místě stojí vysoká kvalita překládaného textu, dále je to rychlost a zajištění shodného překladu u jeho totožných částí. V neposlední řadě je třeba zmínit nižší cenu ve srovnání se standardně využívaným postupem.

Systém taktéž umožňuje zachovávat jednotnou grafickou koncepci a vybrat opakující se textové pasáže. Nasazení CAT programů lze doporučit především pro odborné, technické, ale i právní překlady. K největším přednostem programu se řadí:

  • Nabídka široké palety souborových formátů na vstupu
  • Zachování shodné terminologie
  • Zajištění jednotnosti překladu jako celku
  • Možnost pěkných finančních úspor za opakování

Vážení klienti,
na Vámi zadané poptávky se snažíme reagovat co nejrychleji, maximálně do 15-ti minut. Tímto způsobem se můžete snadno a rychle dozvědět více informací o našich službách a cenách, aniž byste se jakkoliv zavázali.

Těšíme se na spolupráci s Vámi.

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami zpracování osobních údajů.*

V dalším kroku prosím nahrajte potřebné soubory.

Pole označená * jsou povinná.