Historie překladatelství v kostce

Úvodní strana » Magazín » Historie překladatelství v kostce

Historie překladatelství v kostce

Překladatelství se neobjevilo zničeho nic, zažilo dlouhý vývoj a jeho historie je velmi zajímavá. Prvním známým překladem je sumerský epos o Gilgamešovi, který byl přeložen do asijských jazyků v druhém tisíciletí před naším letopočtem. Pozdější buddhističtí mniši přeložili indické sútry do čínštiny a římští básníci zase přizpůsobili řecké texty podobě, které bylo možné rozumět ve zbytku tehdejší Římské říše.

Arabští učenci

O překladech prováděných Araby by se dalo říci, že ponechaly řecké moudrosti a myšlenky naživu. Poté, co Arabové dobyli řecký svět, přepsali vědecké i filozofické práce do arabštiny. Během středověku byly tyto arabské spisy převedeny do latiny, hlavně ve škole ve španělské Cordobě. Tyto latinské překlady řeckých a původních arabských děl pomohly podpořit renesanční rozvoj.

Náboženské texty

Náboženské texty hrály v historii překladatelství velkou roli. Jeden z prvních zaznamenaných případů překladu na západě byl ztvárnění Starého zákona do řečtiny a to ve 3. století před naším letopočtem. Na tomto úkolu pracovalo 70 vědců a tento překlad se stal sám o sobě základem pro překlady do dalších jazyků.

Svatý Jeroným

Svatý Jeroným, patron překladu, přivedl na svět latinskou bibli ve 4. století našeho letopočtu, ta se stala pro římskokatolickou církev směrodatnou na mnoho let dopředu. Následně se začala Bible překládat do různých evropských jazyků, což vedlo k rozdělení křesťanství do římského katolicismu a protestantismu v důsledku rozdílů mezi verzemi klíčových slov a pasáží. Sám Martin Luther tvrdil, že špatný překlad vede k rozdílům a zbytečným chybám. Byl považován za jednoho z nejlepších překladatelů své doby a přeložil Bibli do němčiny.

Moderní teorie a praxe

Zatímco od 18. století vedla industrializace k formalizaci překladu pro obchodní účely, v dnešní době vévodí mechanický překlad, který je všem dostupný díky internetu. Jazyky se učí na školách, k dispozici je nespočet nástrojů na překlad a navíc je mnoho knih snadno dostupných v původním jazyce, takže se mohou čtenáři snadno přesvědčit, jak zněl původní text předtím, než ho někdo přeložil.

Mechanický překlad je však plný nedostatků a vede k celé řadě chyb i v dnešní době, proto vám rádi uděláme takový překlad, který bude odpovídat původní myšlence textu napsaného v původním jazyce.

Vážení klienti,
na Vámi zadané poptávky se snažíme reagovat co nejrychleji, maximálně do 15-ti minut. Tímto způsobem se můžete snadno a rychle dozvědět více informací o našich službách a cenách, aniž byste se jakkoliv zavázali.

Těšíme se na spolupráci s Vámi.

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami zpracování osobních údajů.*

V dalším kroku prosím nahrajte potřebné soubory.

Pole označená * jsou povinná.