Firmy expandující do světa potřebují překladatelskou agenturu

Úvodní strana » Magazín » Firmy expandující do světa potřebují překladatelskou agenturu

Firmy expandující do světa potřebují překladatelskou agenturu

V současném světě propojování ekonomik a globalizace ve všech oblastech lidského života jsou překlady nezbytnou součástí fungování většiny firem. Zvláště to platí pro společnosti expandující na mezinárodní trhy.

 

Znalost anglického jazyka je sice v dnešní době téměř samozřejmostí, ovšem zdaleka ne všichni ji ovládají na úrovni potřebné k navazování nových obchodních vztahů a následně k udržení a rozvíjení spolupráce. Navíc se vždy nejedná právě o angličtinu, a v takovém případě bývá jazyková vybavenost zodpovědných osob na ještě menší úrovni.

Jak řešit cizí jazyky

Podnikatelé a manažeři firem se tak musí rozhodnout, jak cizojazyčnou komunikaci své společnosti zajistit. Nabízí se několik řešení. Mohou využít znalostí stávajících zaměstnanců, zaměstnat vlastního překladatele a tlumočníka, nebo se obrátit na překladatele externího, či přímo na překladatelskou agenturu.

Každá z uvedených možností může být v určité situaci výhodná. Je však nutné stav a potřeby firmy důkladně zanalyzovat a rozhodnout se tak, aby zvolený způsob neměl negativní dopady na její fungování. Čas a peníze jsou to, co při rozhodování hraje hlavní roli.

V zásadě se však dá říci, že firma expandující na zahraniční trhy si nevystačí pouze s jedním externistou či svým zaměstnancem. Nejvýhodnějším způsobem, jak si zajistit kvalitní překlady a tlumočnické služby, je spolupráce s překladatelskou agenturou.

Faktory pro správné rozhodnutí

Všechny níže uvedené faktory mají při rozhodování o výběru vhodného druhu dodavatele překladatelských služeb svou váhu.

 • Z jakých a do jakých jazyků chcete překládat
 • Rozsah a četnost dokumentů k překládání
 • Potřeba tlumočení
 • Časová náročnost
 • Druhy překladu (odborný, technický, soudní atd.)
 • Stupeň důvěrnosti

Nároky na překlady a z druhé strany finanční náročnost zvoleného způsobu vám po vzájemném porovnání napoví, jakým způsobem potřebu překladů řešit. Pojďme se na jednotlivé možnosti podívat podrobněji.

Interní pracovník s jazykovou vybaveností

Máte-li štěstí a zaměstnáváte schopného člověka s dobrou znalostí požadovaného jazyka, zdá se využití jeho schopností jako nejjednodušší způsob, jak si obstarat potřebné překlady. Navíc je tato možnost na první pohled i nejlevnější.

Jestliže však takový člověk pro vás pracuje, určitě nebyl doposud ve firmě zaměstnán jen tak pro nic za nic. Má svou náplň práce, a tu musí denně odvádět a v případě nutnosti překladu buď jeho běžná práce půjde stranou, nebo nebude mít na překládání čas a časově nebude moci vyhovět. Případně bude pracovat v časovém presu a překlad bude nepřesný.

Navíc je mizivá pravděpodobnost, že by se člověk ovládající cizí jazyk na úrovni rodilého mluvčího, navíc s citem pro stylistiku, bezvadnou gramatikou a se zkušenostmi s překladatelstvím, nevěnoval právě tomuto oboru, a namísto toho byl zaměstnán na jiné pozici. Kvalitní překladatelé jsou velmi ceněným „zbožím“ a pracují buď na volné noze, nebo pro překladatelské agentury.

Interní překladatel

Většina majitelů firem zpočátku využívá svých jazykových schopností a znalostí svých vlastních zaměstnanců. V určité fázi rozvoje a expanze do zahraničí se však takový způsob zajišťování překladů a tlumočení začne ukazovat jako neefektivní. Jednou z možností, jak novou potřebu řešit, je zaměstnání vlastního překladatele. Překládáte-li větší množství textů do jednoho cizího jazyka, může být toto řešení uspokojující.

Obtíže mohou nastat, jestliže potřebujete překládat do více jazyků a v případě překladů z více oborů. Každý dobrý překladatel má svou oborovou a jazykovou specializaci a navíc z časového hlediska může jeden člověk zvládnout pouze určité množství překladů. Nastává situace, kdy je potřeba většího množství překladatelů, což je ovšem většinou ekonomicky nevýhodné.

Překladatel na volné noze

V případě, že překladů nemáte tolik, abyste zaměstnávali vlastního překladatele, můžete využít externího překladatele. Takových překladatelů živnostníků, pracujících na volné noze, se na internetu prezentuje nepřeberné množství. Platíte pouze za odvedenou práci, což se lehce vypočítá podle přeložených normostran.

I když se může toto řešení zdát nejvýhodnějším, je třeba si uvědomit, že podobně – jako v případě zaměstnávání vlastního překladatele – se jedná o člověka s určitou specializací jazykovou i oborovou a s příslušnými časovými nároky.

Proto musíte při zadávání překladů tyto faktory zohledňovat a počítat s určitou časovou prodlevou a nutností obracet se na další překladatele. V případě využití více překladatelů ale nemusí být zachována terminologická jednotnost a vaše firemní dokumenty mohou působit roztříštěně a neprofesionálně. Navíc korektury provádí samotný překladatel, a tak nemusí být zaručena ani gramatická a stylistická správnost.

Překladatelská agentura

Jak už bylo uvedeno, praxe ukazuje, že nejvýhodnější možností zajištění překladů je spolupráce s překladatelskou agenturou. Jazykové agentury zaměstnávají zkušené překladatele s různými jazykovými kombinacemi a specializacemi v rozmanitých oborech.

Časově jsou překladatelské agentury flexibilní a dovedou se přizpůsobit potřebám zákazníka. Překlady jsou zpracovány vždy podle potřeb klienta, v případě potřeby i expresně, a vždy jazykově i terminologicky správně, se všemi náležitými korekturami. Navíc jsou schopny zajistit i další služby jako lokalizaci textů, grafické práce a další.

7 velkých důvodů, proč si v případě expanze do zahraničí nevystačíte jen s jedním externistou:

 • Jediný externista rovná se omezená oborová specializace
 • Jeden překladatel ovládá pouze určitou jazykovou kombinaci
 • Samostatně pracující překladatel většinou není vybaven profesionální technikou a SW
 • Absence systému kontroly kvality
 • Jeden člověk je schopen přeložit jen omezený objem textu
 • Překladatelé pracující sami na sebe mají delší dodací lhůty, většinou nenabízí expresní překlad
 • Překladatel nemusí být vždy tlumočník, pokud ano, nemůže být zároveň na dvou místech (překládat a tlumočit)

Vážení klienti,
na Vámi zadané poptávky se snažíme reagovat co nejrychleji, maximálně do 15-ti minut. Tímto způsobem se můžete snadno a rychle dozvědět více informací o našich službách a cenách, aniž byste se jakkoliv zavázali.

Těšíme se na spolupráci s Vámi.

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami zpracování osobních údajů.*

V dalším kroku prosím nahrajte potřebné soubory.

Pole označená * jsou povinná.