Firmy expandující do světa potřebují překladatelskou agenturu. A tečka!

Úvodní strana » Magazín » Firmy expandující do světa potřebují překladatelskou agenturu. A tečka!

Firmy expandující do světa potřebují překladatelskou agenturu. A tečka!

Moderní život, tak jak jej každý den prožíváme, je už neodmyslitelně svázán s globalizací a vzájemným prolínáním se firem a dá se říci celé společnosti. Cizí jazyky a jejich znalost se stávají denní potřebou. Především zrychlující se expanze obchodních firem na světové trhy přináší poptávku po těchto znalostech.

Téměř automaticky se předpokládá, že každý člověk umí anglicky, ale tento předpoklad se často střetává se zcela jinou skutečností. Ne každý ovládá anglický jazyk na takové úrovni, aby v ní byl schopen komunikovat na požadované úrovni, zvláště v odborných sférách oblasti obchodu, práva a financí a v dalších specifických oborech.

Tak trochu trable

Zástupci firem tak musí řešit zajištění jazykové situace a správně se rozhodovat pro co nejlepší variantu. Mají na výběr z několika možností. Jako nejjednodušší se nabízí využít stávajících zaměstnanců, ale jsou i možnosti spolupráce s externistou či obrátit se na překladatelskou agenturu.

Všechny způsoby řešení jazykové otázky mají svá pozitiva i negativa. Vždy je nutné se řídit individuální situací v dané firmě, protože každá společnost je jiná a každá potřebuje něco jiného. Co je však společným jmenovatelem pro všechny podniky a firmy, je přihlédnutí k rentabilitě řešení a k jeho dopadům na chod firmy.

Zkušenosti ukazují, že v případě firmy, dobývající zahraniční trhy, je nejvýhodnější a nejefektivnější spolupráce s překladatelskou agenturou. Pro zajištění úspěchu rozvíjející se firmy není pouze jeden jazykově vybavený člověk, který má zpravidla na starosti ještě další práci, dostačující. Jaké jsou v tomto směru faktory pro správné rozhodnutí?

 • Kolik a jakých jazyků využijete
 • Množství stran určených k překladu
 • Opakují se požadavek na překlad nebo jednorázová záležitost
 • Tlumočení
 • Časové požadavky
 • Druh překladu (odborný, technický, soudní, atd.)
 • Důraz na zachování důvěrnosti

To vše jsou věci, které si musíte důkladně promyslet. Na každé z nich hodně záleží. Při rozhodování, jak řešit potřebu překladů či tlumočení, zkuste přiřadit jednotlivým položkám určitou váhu a připravte si více variant. Finančně potom vyjádřete každou z nich a porovnejte s tím, co vám takové řešení nabízí.

Lov ve vlastních řadách

Možná, že máte ve firmě šikovného člověka s výbornou znalostí cizího jazyka a myslíte si, že tím je celá věc vyřešená. Ne vždy je však tento způsob zajištění jazykových potřeb tím nejjednodušším a nejlevnějším.

Nezapomeňte, že tento pracovník bude muset obstarat stávající pracovní požadavky, takže nebude schopný zvládat dosavadní prácí i novou pracovní náplň současně a obojí v nejvyšší kvalitě. A ruku na srdce, pokud nejde o rodilého mluvčího, překlady nebudou na špičkové úrovni. Dejte si pozor, aby takový překlad nepřinesl více škody než užitku.

Nový zaměstnanec je překladatel

Jestliže přece jen využíváte vlastního zaměstnance, určeného původně pro úplně jinou práci, pravděpodobně v určité fázi rozvoje dospějete do bodu, kdy bude takovéto zajištění nedostačující. Rozhodnete-li se však zaměstnat profesionálního překladatele, také to nemusí být tím nejlepším řešením.

Opět se ale nevyhnete problému při požadavku na více jazykových variant. Překladatelé se totiž většinou zaměřují pouze na jednu jazykovou kombinaci a pouze na jeden obor. Také kapacitně nemusí jediný zaměstnanec zvládat požadovaný objem překladů, nebo naopak mohou nastat období, kdy nebudete potřebovat žádný překlad, a přesto svého zaměstnance budete muset platit.

Externí překladatel

Jestliže se vám z objemového hlediska nevyplatí zaměstnávat vlastního překladatele, můžete se obrátit na služby překladatele, pracujícího takzvaně na volné noze. Zaplatíte pouze to, co přeloží, což se jednoduše účtuje na základě přeloženého množství normostran.

Opět jsou zde ale určitá úskalí. Je to, stejně jako u vlastního zaměstnance, omezená jazyková a oborová specializace, a navíc ještě časová omezenost. Externista nepracuje pouze pro vás, takže nemusí být vždy k dispozici.

Při spolupráci s více externisty sice časové omezení odpadá, ale nemůžete čerpat výhod plynoucích z dlouhodobé spolupráce. Vzhledem k různému stylu jednotlivých překladatelů nejsou překlady konzistentní a terminologicky jednotné a mohou působit, jako by nebyly vytvořeny jednou firmou. To může mít na vaše potencionální obchodní partnery či zákazníky nepříznivý vliv.

7 nevýhod jednoho externisty

 • Specializace pouze na jeden obor
 • Možnost pouze jedné jazykové kombinace
 • Nedostatečné softwarové vybavení
 • Chybějící systém kontroly kvality
 • Pouze omezené množství textu
 • Delší termíny dodání bez možnosti expresních překladů
 • Překladatel nemusí být vždy tlumočník, musíte si vybrat, co víc potřebujete

Překladatelská agentura

Komplexní zajištění jazykových služeb poskytuje na profesionální úrovni a se všemi benefity jedině překladatelská agentura. Pracuje pro ni tým zkušených překladatelů, tlumočníků, korektorů a dalších spolupracovníků, a díky tomu je zajištěno dodání překladů či zajištění tlumočení vždy včas, bezchybně a odborně správně. Problémem nebude ani jakákoli jazyková kombinace či specializace.

Výhodou dlouhodobé spolupráce s agenturou je zkrácení dodacích termínů, množstevní slevy a jiné výhody či bonusy. Odpadá starost o tvorbu databází či terminologického slovníku, jsou zajištěny veškeré korektury. Neocenitelné jsou také lokalizace textů, zpracování grafiky a mnoho dalších služeb.

Vážení klienti,
na Vámi zadané poptávky se snažíme reagovat co nejrychleji, maximálně do 15-ti minut. Tímto způsobem se můžete snadno a rychle dozvědět více informací o našich službách a cenách, aniž byste se jakkoliv zavázali.

Těšíme se na spolupráci s Vámi.

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami zpracování osobních údajů.*

V dalším kroku prosím nahrajte potřebné soubory.

Pole označená * jsou povinná.