Co dělat a co nedělat při překladu písní

Úvodní strana » Magazín » Co dělat a co nedělat při překladu písní

Co dělat a co nedělat při překladu písní

Co dělat a co nedělat při překladu písní

Zatímco někteří lidé mají rádi hudbu a písně prakticky ve všech jazycích, jiní chtějí rozumět textům, které slyší. To je důvod, proč by překlad písní měl být samozřejmostí pro umělce, kteří chtějí uspět na mezinárodní scéně. Na rozdíl od všeobecného přesvědčení není překlad písní vždy rychlý a snadný. Ano, texty se často skládají z krátkých vět a frází, ale pokyny, pravidla a předpisy, jimiž se tento proces řídí, to dělají trochu složitější, než by si člověk představoval. Představíme si podrobný pohled na zásady, které je třeba dodržovat při překládání skladeb z jednoho jazyka do druhého.

Mějte překlad písní pod kontrolou

Obecně platí, že překlad nahrazuje původní text napsaný v původním jazyce. Je zde celkový předpoklad, že je překlad proces, který zvažuje mnoho proměnných, možností a pravidel. Jednotlivá slova a krátké fráze se snadno překládají, protože můžete provést doslovný překlad, což znamená, že najdete přesný ekvivalent slova z jednoho jazyka do druhého, například kukuřice je ve španělštině maíz, v japonštině Kōn, v němčině Mais, ve francouzštině blé, v mandarínštině Yùmǐ a v korejštině ogsusu.

Pokud jde o překlad děl, jako jsou literární texty, písně, přísloví a básně, doslovný překlad není přijatelný. Přesto existují výjimky potvrzující pravidlo, jako vždy.

Další věcí, kterou by měl klient zvážit, je najít odborníka na dané téma, který má dlouholeté zkušenosti s překlady písní. Překlad písní je podobný přizpůsobení se nové kultuře, protože původní texty často obsahují pocity, slova, myšlenky a touhy, které jsou součástí kultury původního skladatele nebo textaře.

Předávání původního smyslu

Překladatel musí najít způsob, jak zprostředkovat původní význam textu písně. Proces překladu písně se stává komplikovanějším, protože překladatel musí upravit překlad do jazyka, kde jsou zahrnuty historické a kulturní odkazy cílového publika. Například písně Bed of Roses od Bon Joviho a Yesterday od Beatles jsou ve svém původním jazyce velmi významné. I když však existuje několik překladů těchto písní do jiných jazyků, citlivost původní písně se ztrácí. Je třeba poznamenat, že existují také písně, které jsou po překladu ještě krásnější, jako například:

 

 • Life of Mars od Davida Bowieho, v portugalštině v podání zpěváka jménem Seu Jorge
 • Paint it Black od The Rolling Stones v italštině v podání Cateriny Caselli (Tutto Nero)
 • Hotel California od The Eagles ve španělštině v podání Gipsy Kings
 • Baby Love od The Supremes, francouzsky nazpívaná píseň od Annie Philippe
 • Stairway to Heaven od Led Zeppelin v podání Rodriga y Gabriely s flamenkovou kytarou
 • Somebody to Love od Queen ve španělštině v podání Ednity Nazario
 • Stand by Me od E Kinga v italštině v podání Adriana Celentana

 

Možná jste si ihned vybavili i slavné české písně, které byly původně zahraniční. Snad každý zná například píseň Být stále mlád, kterou nazpíval Karel Gott, ale původně jde o píseň Forever young od skupiny Alphaville. Překladatel musí zvážit identitu nebo umělecký záměr písně a kontext, ve kterém se píseň vyvíjí.

Překládání písní v kontextu

Někdy překladatel zapomene získat kontext písně a udělá doslovný překlad, aby uspokojil frázování a melodii písně. To je riskantní a řešením, jak se tomu vyhnout, je najmout odborníka na dané téma, jehož znalosti hudby sahají až k pochopení všech hudebních období, rytmů, melodií a hudebních žánrů. Překlad písní nebyl před lety populární, protože panoval zmatek ohledně profesní identity osob, které mohou překládat písně.

Několik faktorů ke zvážení 

Faktem zůstává, že písně jsou překládány z různých důvodů, za použití různých technik a pro různé aplikace. K překladu se také naskytuje také několik otázek, například kde bude překlad použit? Sémantický překlad prózy postačí, je-li záměrem pouze porozumět textu písně. Pokud se ale má píseň zpívat v jiném jazyce, musí se překladatel zaměřit na zpěvnost přeloženého textu. V tomto případě je prioritou sladění textu s hudbou. Překladatel musí vzít v úvahu funkce související s výkonem a hudbou, mezi které patří:

 • Zpěvatelnost
 • Rým
 • Rytmus
 • Přirozenost
 • Věrnost smyslu původního textu

Co je zpěvnost?

V omezeném smyslu se zpěvnost týká fonetické vhodnosti textů po překladu. Slova by se měla snadno zpívat na základě konkrétních hodnot not. V širším slova smyslu lze zpěvnost využít k posouzení zdrojových textů a překladu. Pro všechny záměry a účely, zpěvnost není jen o tom, aby se píseň s přeloženým textem snadno zpívala, ale také aby byla vhodná pro každý účel. Texty musí být textově i kompozičně jednotné. Zároveň by měl překlad nést význam a posílat zprávu napříč posluchači.

Měl by překlad zůstat věrný původním textům?

Toto je jeden z aspektů, kde se překladatel musí rozhodnout. Měl by se striktně řídit textařem a skladatelem písně? V obecném překladu následuje věrnost původní funkce textu. Je to faktor, který rozhoduje o tom, zda překladatel zvolí zamýšlený cíl textu. Funkčnost je při překladu písně zásadní, protože by měla souviset s hudbou a úpravou písně v jiném jazyce.

Věrnost překladatele textaři nebo skladateli by měla být variabilní a flexibilní. Překladatel se stále musí rozhodnout, jak moc nebo jak málo by měl text použít, aby odpovídal stylistickým a formálním zvyklostem textu. Kromě toho by měl být zvážen hudební žánr a omezení, jako jsou prostorová, časová, akustická a vizuální omezení, podle toho, kde se bude píseň nejčastěji hrát.

Co je třeba mít na paměti při překladu písní

Překladatel písní musí před zahájením projektu zvážit několik prvků. Koncept zpěvovatelnosti je významnou otázkou při pohledu na funkční hledisko, které může překladateli pomoci při strategických rozhodnutích. Píseň má text, hudbu a pravděpodobný výkon. Hudba má na druhou stranu harmonii, hudební smysl a melodii. Proto máte různé možnosti, jak přistupovat k překladu písně:

 • Vyhněte se překládání textů.
 • Přeložte texty bez ohledu na hudbu.
 • Napište novou sadu textů.
 • Přizpůsobte hudbu přeložené písni.
 • Přizpůsobte překlad hudbě písně.

2 možnosti, kdy překlad není nutný

Existují případy, kdy se překladatel rozhodne nepřekládat texty v závislosti na tom, jak má být skladba použita. Možná jste si všimli, že v některých filmech dostupných v jiných jazycích není použitá píseň přeložena. Může to být proto, že píseň je virální, a to i ve svém původním jazyce. Může to být způsobeno rozpočtovými omezeními nebo jinými faktory, nebo protože píseň má větší dopad a relevantnost pro film sama o sobě. Překlad v takovém případě není nutný.

 

Druhou možností předpoklad, že posluchači nebo čtenáři jsou si vědomi hudební podoby původní písně. V tomto případě se jedná o možnost, kdy bude překlad použit pro informaci, jako doplněk k původnímu textu nebo jako vodítko k titulkování, např. televizní vysílání filmu. Přeložené texty nejsou v takovém případě určeny ke zpívání, ale ke čtení.

Záleží na účelu

Proces překladu písní závisí na účelu překladu. Když má být pro píseň proveden, většina pozornosti se soustředí na text. V některých jazycích však existují slova, která nelze přeložit přímo do jiného jazyka. Stejně tak některá slova mají v jiném jazyce jiný význam. Překladatel tedy musí pečlivě zvážit zamýšlené sdělení a najít slova, která se přesně shodují s textem. V opačném případě bude muset být napsána nová sada textů, která bude vycházet z původní předlohy. Dále by se slova měla rýmovat a odpovídat hudbě. V některých překladech písní tedy existují různé hudební variace nutné k tomu, aby písně odpovídaly originálu.

Vážení klienti,
na Vámi zadané poptávky se snažíme reagovat co nejrychleji, maximálně do 15-ti minut. Tímto způsobem se můžete snadno a rychle dozvědět více informací o našich službách a cenách, aniž byste se jakkoliv zavázali.

Těšíme se na spolupráci s Vámi.

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami zpracování osobních údajů.*

V dalším kroku prosím nahrajte potřebné soubory.

Pole označená * jsou povinná.