Cizojazyčné korektury

Úvodní strana » Magazín » Cizojazyčné korektury

Cizojazyčné korektury

Cizojazyčné korektury přeložených textů dělá rodilý mluvčí. Ten se totiž orientuje v regionálních kulturních specikaficích a i v těch nejjemnějších jazykových odlišnostech. Takové odlišnosti jsou například v angličtině americké, britské či australské, v rakouské nebo německé němčině a v celé řadě dalších jazyků.

U důležitých překladů se doporučuje provádět vícestupňovou korekturu, případně provádět paralelní překlad jinými překladateli. V takovém případě je vzhledem k jazykové, stylistické a terminologické správnosti textu konečný zásah jazykového korektora nezbytný.

Jazyková korektura textu se provádí z důvodu kontroly přehlednosti a čitelnosti překládaného textu. Pokud ji provádí rodilý mluvčí, může opravit gramatické a pravopisné chyby, jež by mohly korektorovi, jehož mateřštinou je jiný jazyk než ten, do něhož se text překládá, snadno uniknout. Rodilý mluvčí také dokonaleji odstraní stylistické chyby a neobratností, a dosáhne stylové čistoty.

Použití cizojazyčných korektur

Využijete je v případech, kdy lokalizujete své webové stránky do cizích jazyků, nebo překládáte propagační tiskoviny, katalogy, prezentace projektů a další důležité materiály, u nichž je jazyková čistota nezbytná. Jestliže překladatelem není rodilý mluvčí, anebo je sice odborníkem v daném oboru, avšak bez odpovídající jazykové průpravy, potom se korektura rodilým mluvčím rozhodně vyplatí.

Jak vlastně korektury probíhají? Korektor označuje požadavky na korekturu korektorskými značkami. Ty jsou jednoznačné a srozumitelné jak pro korektora, tak pro toho, kdo následně opravy provádí. Korektor přímo v chybném slově či větě vyznačuje korektorskými značkami zjištěné chyby. Obdobná značka – s popisem požadované změny – se objeví i na čistém okraji ve stejné výšce řádku, kde se má provést úprava.

 

Vážení klienti,
na Vámi zadané poptávky se snažíme reagovat co nejrychleji, maximálně do 15-ti minut. Tímto způsobem se můžete snadno a rychle dozvědět více informací o našich službách a cenách, aniž byste se jakkoliv zavázali.

Těšíme se na spolupráci s Vámi.

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami zpracování osobních údajů.*

V dalším kroku prosím nahrajte potřebné soubory.

Pole označená * jsou povinná.