CAT systémy

Úvodní strana » Magazín » CAT systémy

CAT systémy

Na základě předchozího vývoje a zdokonalování byly systémy CAT uvedeny do běžného užívání již více než před dvaceti roky. Tento systém navazoval na rostoucí nároky na kvalitu a grafické zpracování překladů a s tím související požadované finanční úspory.

Zákazníci poptávají překlady v expresních dodacích lhůtách a texty určené k překladu jsou stále víc založeny na odborné terminologii. Právě díky této problematice se do překladatelských procesů implementují nástroje CAT.

Co znamená CAT

CAT je zkratka anglických slov „computer-assisted translation“. V překladu do češtiny toto označení znamená „počítačem podporovaný překlad“. Pro využívání tohoto nástroje překladatelé musí mít ve svém počítači nainstalovaný odpovídající software. Jsou to například programy TRADOS, Star Transit, Wordfast a mnoho dalších.

Překladatelé systémů CAT s oblibou používají, protože jde o účinného pomocníka při překládání textů většího rozsahu. Nejčastěji se jedná o odborné texty z právních, lékařských, technických a dalších oborů. V takovýchto textech se obvykle v kompletním rozsahu opakují celé části textů, jež je zbytečné opakovaně překládat. CAT systém využívá jen výrazy použité samotným překladatelem, což znamená, že sám o sobě žádný jazyk neumí.

Díky tomu nevznikají při překládání pomocí CAT žádné nesmysly, jak tomu častokrát bývá při strojovém překladu. Ten využívají internetové překladače, a princip takového překladu je založen na překládání jednotlivých slov s využitím matematické pravděpodobnosti. Výsledný text tak často ztrácí smysl a gramaticky je nepřesný.

Principy CAT

Nástroje CAT pracují na základě překladové paměti. Text je při překladu rozdělen na určité části, mohou to být třeba souvětí, a tyto části pak překladatel překládá. Určitý program, s nímž je možno využívat systému CAT, je uloží do da databáze, a to jak ve zdrojovém jazyce, tak i v cílovém. Jakmile se takováto textová část vyskytne opakovaně, software sám vygeneruje dřívější překlad a ten nabídne překladateli.

CAT systém také pracuje s terminologickou databází. Překladatel ji v průběhu práce sám plní, a proto je jejím obsahem opravdu pouze to, co se v konkrétním překladu používá. Databáze je opět plněna původním i cílovým jazykem. Terminologická databáze je nepostradatelná u překladů technických textů.

Přínosy a pozitiva systémů CAT

Pro překladatele jsou systémy CAT velkou pomocí. Díky nim je použitá terminologie téměř stoprocentně správná, a překlad je zpracován rychleji. To přináší nejen zkvalitňování překladatelských služeb, ale i jejich zlevňování.

Co dalšího CAT nabízí

Pokud překládáte textové dokumenty v nejrůznějších grafických programech, jsou pro vás CAT nástroje ideálním řešením. Odpadnou vám úpravy textu, náročné na čas i peníze (musíte vlastnit licence grafických programů Quark, Indesign, FrameMaker apod.) a postačí vám pouze kontrola a drobné úpravy detailů. Rozdíl v délce originálního textu určeného k překladu a textu konečného mohou občas způsobit drobné rozdíly.

Kontrola kvality je samostatnou funkci CAT, nutno podotknout, že velmi užitečnou. Překladatel může udělat chyby, a CAT je opraví automaticky. Jedná se o chyby jako špatný opis číslovek, nadbytečné mezery, opomenutí přeložení části textu či použití neodborné terminologie.

Serverové propojení je další zajímavou funkcí systému CAT, zajišťující přístup všech překladatelů pracujících v daném týmu, k překladové paměti a terminologickému slovníku. Tím je zajištěna možnost týmové spolupráce.

Proč používat CAT

Největším přínosem systémů CAT je bezesporu možnost zachovat terminologickou správnost a její jednotné použití. Důležité je též udržení čistoty stylu, a to i v případě, že na jednom dokumentu pracuje více překladatelů. Překlady je tak možné zákazníkům dodávat v kratší dodací lhůtě. Neméně důležitým faktorem pro zákazníka je také snížení konečné ceny.

Vážení klienti,
na Vámi zadané poptávky se snažíme reagovat co nejrychleji, maximálně do 15-ti minut. Tímto způsobem se můžete snadno a rychle dozvědět více informací o našich službách a cenách, aniž byste se jakkoliv zavázali.

Těšíme se na spolupráci s Vámi.

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami zpracování osobních údajů.*

V dalším kroku prosím nahrajte potřebné soubory.

Pole označená * jsou povinná.