Asociace jazykových škol

Úvodní strana » Magazín » Asociace jazykových škol

Asociace jazykových škol

AJŠ – Asociace jazykových škol – je profesní sdružení jazykových škol. Členové asociace dodávají svým klientům záruku kvalitních a profesionálních jazykových služeb. Snaží se taktéž lépe prosadit zájmy jazykových škol u institucí státní správy. Všechny subjekty České republiky, které splní základní podmínky ke vstupu, se mohou stát členy asociace.

AJŠ od narození po současnost

Spojením dvou zájmových skupin, které dříve působily na českém trhu víc jak deset let, vznikla v roce 2015 Asociace jazykových škol (AJŠ). Původně se jednalo o Asociaci certifikovaných jazykových škol (ACERT) a Asociaci jazykových škol a agentur ČR (AJŠA). AJŠ je dnes jedinou asociací seskupující jazykové školy a agentury v České republice.

Od začátku měly obě asociace obdobné principy. Jejich společným zájmem bylo sdružovat školy, kladoucí důležitost kvality poskytovaných služeb na první místo.

Vylepšení jazykového vzdělávání v České republice a podpora činnosti a profesní vývoj sdružených členů byl též jejich stejným cílem. Jedním ze společných zájmů byla a je snaha ovlivnit události na tuzemském jazykovém trhu. Zásluhou usilovné spolupráce AJŠA a ACERT se staly obě asociace rovnoprávnými partnery nejen v korporátní oblasti.

Poslání a činnosti AJŠ

Podpora kvalitního jazykového vzdělávání v ČR je hlavním úkolem Asociace. Organizace se zaměřuje také na rozvoj vzájemné spolupráce členů Asociace, zastupování a chránění zájmů jejích členů, jejich podporu a spolupráci s organizacemi činnými v oblasti cizích jazyků či v oblasti vzdělávání dospělých a mládeže.

Asociace je přidruženým členem EAQUALS (Evaluation & Accreditation of Quality in Language Services). To je význačná mezinárodní asociaci spojující organizace a instituce, které se zabývá jazykovým vzděláváním.

Konkrétní funkce AJŠ

Hlavním předmětem činnosti AJŠ jsou především:

 • Organizace seminářů a konferencí, účast na veletrzích a konferencích
 • Propagace jazykového vzdělávání v tištěných i elektronických médiích
 • Aktivity směřující k podpoře kvalitního jazykového vzdělávání
 • Mezinárodní spolupráce v oblasti jazykového vzdělávání a spolupráce s organizací EAQUALS
 • Poradenská činnost pro členy Asociace v odborných i právních otázkách
 • Organizování pravidelných setkání členů a orgánů Asociace
 • Podpora přenosu a využití mezinárodních zkušeností v českém prostředí
 • Vystupování ve funkci arbitra pro spory mezi členy Asociace
 • Činnosti směřující k vytvoření rovných podmínek na trhu jazykového vzdělávání
 • Jednání s orgány státní správy a samosprávy ČR

Členství v AJŠ

Každá fyzická nebo právnická osoba, která se zabývá jazykovým vzděláváním a splňuje podmínky členství, se může stát členem Asociace.

Minimální podmínky členství

 • Výuka jazyků nejméně 36 měsíců
 • Souhlas s dodržováním Etického kodexu a Kodexu kvality Asociace
 • Realizace nejméně 3 000 vyučovacích hodin ročně v průběhu minulých tří let

Dodržování kodexu kvality

Kodexem kvality se musí řídit každý člen Asociace. Školy tak slibují dodržovat základní pravidla kvalitní výuky cizích jazyků. Kromě řady úkolů je zavedení etického rozměru do komerčního prostředí jazykových služeb účelem organizace AJŠ. Z toho důvodu etický kodex člena zavazuje členské školy k zodpovědnému jednání a chování ke klientům, spolupracovníkům i dalším podnikatelským subjektům.

I když kodex nemá právní platnost, jeho porušení je však pádným důvodem k vyřazení člena z Asociace jazykových škol. Bývalý člen poté již samozřejmě nemůže používat logo Asociace, vystupovat jako její člen a čerpat výhod členství.

Vážení klienti,
na Vámi zadané poptávky se snažíme reagovat co nejrychleji, maximálně do 15-ti minut. Tímto způsobem se můžete snadno a rychle dozvědět více informací o našich službách a cenách, aniž byste se jakkoliv zavázali.

Těšíme se na spolupráci s Vámi.

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami zpracování osobních údajů.*

V dalším kroku prosím nahrajte potřebné soubory.

Pole označená * jsou povinná.